Casamedia - Digimaailman moniosaaja.

 

Sanasto

Media ja web sanasto - Casamedia

Tähän sanastoon olemme koonneet termejä webbi- ja mediatekniikoista sekä tietotekniikasta.

Klikkaa kirjainta etsiälsesi ko. kirjaimella alkavaa termiä . Jos sanastostamme puuttuu mielestäsi jotain, olisitko ystävällinen ja kertoisit meille siittä yhteydenotto lomakkeella. Kiitos!

A

ActiveX

Microsoftin kehittämä teknologia, jolla voidaan toteuttaa interaktiivisia elementtejä web-sivulle.

Administrator

Pääkäyttäjä, jolla on kaikki oikeudet järjestelmään.

ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) Laajakaistaliittymän tyyppi, joka mahdollistaa nopean tiedonsiirron palveluntarjoajalta kuluttajalle. Vastaanottonopeus tämän tyyppisellä liittymällä on 4 kertaa nopeampi kuin lähetysnopeus, mikä tekee ADSL:stä hyvän vaihtoehdon kotitalouksille ja pienille yrityksille. Tällä hetkellä vastaanottonopeus voi olla jopa 15Mb/s.
 
 
Agentti
Tietokoneohjelma, joka toimii ihmiskäyttäjän puolesta tietyn profiilin perusteella. Agentti hoitaa Internetissä mm. sähköpostin reititystä ja valvoo verkkoliikennettä.

 

Ankkuri
(Anchor) Alue hypertekstissä, joka on HTML-koodissa merkitty linkin lähteeksi tai kohteeksi.

 

Anonyymipalvelin

Internetin palvelinkone, joka korvaa mm. sähköpostiviestin lähettäjän nimitiedot numerokoodilla. Mahdollistaa viestien lähettämisen nimettömänä.

Apache

Suosittu web-palvelinohjelmisto.

Apletti

Erityinen www-sivuun kytketty pikku ohjelma.

Archie
(Internet Archive Listing Service) Internet-verkossa toimiva tietokanta, josta hakupalvelun (Archie) avulla voidaan hakea tiedostoja eri FTP-palvelimilta.
 
ARPAnet
Internetin edeltäjä. Yhdysvaltain puolustusministeriön käyttöönottama verkko, jossa oli mukana lähinnä korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Toimi vuosina 1969-90.
ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Merkkijärjestelmä, jossa on 128 yleisintä merkkiä.

Asiakaskone

(Client) Tietokone, työasema tai pääte, jolla hyödynnetään toista samassa verkossa olevaa konetta kuten palvelinkonetta (server). Asiakaskoneelta muodostetaan yhteys palvelinkoneeseen tiedonsiirron ajaksi.

Asiakasohjelma

(Client program) Asiakkaan Internet-käyttöön käyttämä ohjelma, joka tarvitsee tuekseen palvelinkoneen. Esim. selain tai sähköpostiohjelma.

Asiakasohjelma

(Client program) Asiakkaan Internet-käyttöön käyttämä ohjelma, joka tarvitsee tuekseen palvelinkoneen. Esim. selain tai sähköpostiohjelma.

ASP

Active Server Pages. Microsoftin kehittämä skriptauskieli.

ATM

(Asynchronous Transfer Mode) Erittäin nopea tiedonsiirtomuoto, joka on vastaus räjähdysmäisesti kasvaneisiin tietoliikennemääriin. ATM:llä voidaan esimerkiksi siirtää tv-tasoista kuvaa.

Attribuutti

mm. HTML- tai XML-elementtien lisämäärite, jonka tyyppi ja arvot on määritetty dokumenttityyppimäärityksessä eli DTD:ssä.

B

Backbone

Laajakaistaisten yhteyksien verkko. Internet-operaattoreita ja palveluntarjoajia toisiinsa yhdistävä suurinopeuksinen runkoverkko.

Banneri

(Banner) Pieni Web-sivulla oleva mainos, jossa voi olla mm. animaatiota. Voidaan toteuttaa kuvana tai animaationa.

BIT

Binary digIT. Bitti. Pienin informaation yksikkö, arvot 0 (pois) tai 1 (päällä).

Blogi

Sähköinen päiväkirja, jonka avulla joko yksi tai useampi henkilö voi kirjoittaa mielenkiintoisista aiheista ja ilmiöistä. Tekstin lisäksi blogissa voi olla myös kuvia, videoita tai ääntä.

Bookmarks

Kirjanmerkki (eng). Tärkeiden www-sivujen osoite voidaan tallentaa selainohjelman suosikit-listalle.

Boottaus

Tietokoneen uudelleenkäynnistys. Joskus uusien ohjelmien asennus vaatii "boottauksen", mutta sitä käytetään usein myös käyttöjärjestelmän tai ohjelmien häiriötilan laukaisemiseen.

BPS

(Bits per second) Bittiä sekunnissa. Tiedonsiirron nopeuden yksikkö. Yhdessä tavussa on 8 bittiä

BPS

(Bits per second) Bittiä sekunnissa. Tiedonsiirron nopeuden yksikkö. Yhdessä tavussa on 8 bittiä

Bugi

(bug) Ongelmia aiheuttava virhe tietokoneohjelman koodissa. Bugit voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia, aina ohjelman ailahtelevasta käyttäytymisestä käyttöjärjestelmän kaatumiseen asti.

C

Cache

Selaimen muisti, "kakku". Tänne selain tallentaa hakemiansa web-dokumentteja uudelleenkäyttöä varten.

CGI

Common Gateway Interface. Rajapinta ohjelmien suorittamiseen palvelimella webin kautta.

Chat

Termillä tarkoitetaan reaaliaikaista keskustelua toisten käyttäjien kanssa.  Keskustelua voidaan käydä joko verkkosivulla, pikaviestinohjelman tai IRCin kautta. Chatti voi olla liitettynä myös johonkin toiseen palveluun, kuten kotisivuihin esimerkkinä gmail tai facebook.

Client-side

Selaimessa suoritettava toiminto. Esimerkiksi JavaScript-kieli, joka lähetetään dokumentin mukana selaimelle, jolla se suoritetaan.

Cookie

Keksi, eväste. Palvelimen ehdottama ja selaimen muistiinsa tallentama tietue, jonka perusteella sama selain voidaan myöhemmin tunnistaa samalla sivustolla käydessä. Selain lähettää keksin takaisin joka haun yhteydessä palvelimelle, josta se sen sai.

Country code domains

Maakohtaiset kaksikirjaimiset päätteet. Esimerkiksi Suomessa .fi-pääte ja Ruotsissa .se-pääte.

CSS

Cascading Style Sheets. Merkkauskielten (esim. HTML) kanssa käytetty tyylipohjakieli, jolla kuvataan dokumentin ulkoasua.

D

Database

Tietokanta. Järjestelmä, jonka avulla tietoa voidaan tallentaa niin, että sen hakeminen on mahdollisimman tehokasta ja nopeaa.

DHTML

Dynamic HyperText Markup Language. Epästandardi HTML-laajennus, jolla saa yksinkertaista dynamiikkaa web-sivulle.

DNS

Domain Name System. Internetin osoitekirja. Nimipalvelimista koostuva verkko, jonka avulla domain-nimet muutetaan IP-osoitteiksi.

DOM

Document Object Model. Merkkauskielten määritelmä, jossa kerrotaan, mitä elementtejä kieleen kuuluu ja mitä ominaisuuksia ne voivat saada.

Download

Datan siirto kohdekoneelta omalle koneelle.

Drag and drop

Vetäminen ja pudottaminen. Graafisessa käyttöliittymässä näytöllä olevan objektin siirto toiseen näytöllä olevaan kohteeseen.

DTD

Document Type Definition. Tietue, joka kertoo selaimelle, millä merkkauskielellä (esim. HTML tai XML) dokumentti on kirjoitettu.

DTD

(Document Type Definition) Dokumenttityyppimääritys. Tekstitiedosto, joka kertoo selaimelle, millä merkkauskielellä (esim. HTML tai XML) dokumentti on kirjoitettu. Tarkoittaa myös versioilmoitusta dokumenttien alussa (Document Type Declaration).

E

Editori

Muokkausohjelma. Tyypillisiä editoreita ovat tekstieditorit esim. Windowsin Muistio ja erilaiset HTML-editorit.

Extranet

Yrityksen asiakkaille tai muille vastaaville kohderyhmille avaama osa muuten suljetusta sisäisestä tietojärjestelmästä.

F

FAQ

(Frequently Asked Questions) Usein kysytyt kysymykset. Tietotekniikka-alalla tyypillinen tapa jakaa tietoa Internetissä yleisimpiä aiheita koskevista kysymyksistä ja tietyn alan perusteista.

Flame

Loukkaava viesti, joko online-palvelun tai sähköpostin välityksellä lähetetty. Flamewar eli liekitys on verkossa käytävä kiihkeä keskustelu, joka syntyy loukkauksen seurauksena.

Flash-esitys (animaatio)

Flash-esitykset ovat lähinnä internet-sivuille tarkoitettuja interaktiivisia vektorigrafiikkaan pohjautuvia esityksiä, jotka voivat vektorigrafiikan lisäksi sisältää animaatiota, interaktiivisuutta, ääntä, bittikarttoja. Flash-esitykset ovat mm. perinteisiä www-sivuja, pelejä, bannereita jne.

Flat-file

Tietokokoelma, joka tallennetaan tavallisiin tiedostoihin. Käytetään usein tietokantajärjestelmän puutteessa.

Fold

Foldi, taite. Web-sivun osa, joka näkyy selaimessa sivua vierittämättä. Foldin sijainti riippuu näytön asetuksista. Perinteisemmin sanomalehtien etusivun ensimmäinen puolisko.

Foorumi

(Forum) Tietylle aihepiirille omistautuvat internet-sivut tai keskustelupalsta, johon käyttäjät voivat lähettää kommenttejaan.

Frame

Kehys, joka jakaa näytön kahteen tai useampaan itsenäiseen osaan, johon voidaan hakea HTML-dokumentti. Kehykset määritetään HTML-dokumentissa.

Freeware

Vapaasti käytettävä ja levitettävä tietokoneohjelma, jonka tekijä pidättää itsellään vain tekijänoikeudet.

FTP

File Transfer Protocol. Protokolla, jolla internetissä voi siirtää tiedostoja kahden koneen välillä. FTP toimii perinteisesti komentoriviltä, mutta nykyään oan jo paljon graafisella käyttöliittymällä olevia FTP-ohjelmia. Myös WWW-selaimet osaavat FTP:tä.

G

Get

Tapa hakea tietoa käyttäen HTTP-protokollaa. Kaikki tieto lähetetään osana URL:ia.

GIF

Graphics Interchange Format. Väistyvä standardi, jossa kuvia tallennettaessa käytetään LZW-pakkausta.

Google Analytics

Kotisivujen kävijäseurantaan tarkoitettu ilmainen palvelu, joka antaa tietoja kotisivuston kävijäliikenteestä ja markkinoinnin tehokkuudesta.

GPRS

(General Packet Radio Service) Datayhteys GSM-datan tyyliin. Matkapuhelimien GSM-yhteyteen verrattuna GPRS-yhteys nopeuttaa WAPin, verkkoyhteyksien käyttöä ja lyhytsanomien lähettämistä. Myös puheluiden äänenlaatua voidaan parantaa puhelinverkon nopeamman tiedonsiirron vuoksi.

Graafinen käyttöliittymä

Asiointitapa, joka perustuu hiirellä ohjailtavien ikkunoiden, kuvakkeiden ja valikoiden käyttöön, esim. Windows.

GUI

Graphical User Interface. Graafinen käyttöliittymä. Loppukäyttäjälle näytettävä osa ohjelmasta, josta ohjelman toimintoja hallitaan.

H

Hakkeri

(Hacker) Sana, jolla tarkoitetaan intohimoisesti tietokoneasioita harrastavaa henkilöä. Sekoitetaan usein virheellisesti "kräkkeriin".

Hakkeri

(Hacker) Sana, jolla tarkoitetaan intohimoisesti tietokoneasioita harrastavaa henkilöä. Sekoitetaan usein virheellisesti "kräkkeriin".

Hakukenttä

Tietokannassa tai hakupalvelussa se näytön osa, johon hakulause annetaan. Yleensä valkopohjainen tyhjä suorakaiteen muotoinen, rajattu alue.

Hakukone

Hakukoneen avulla voit etsiä Internetistä tietoa hakusanoilla.

Hakumoottori

Ohjelma, joka suorittaa hakuja web-dokumentteja sisältävästä tietokannasta.

Helpdesk

Tukipalvelu Internetin käyttäjille.

Host

Joitain palveluja tarjoava palvelin.

HTML

(Hyper Text Markup Language) Kuvauskieli, jota käytetään WWW-sivujen muotoiluun. Uusin versio on HTML5.

HTTP

HyperText Transfer Protocol. Protokolla hypertekstin lähettämiseen palvelimelta selaimelle.

https

Suojattu www-yhteys.

Hymiö

(Smiley) Tietoverkossa tapahtuvassa keskustelussa käytetty merkkiyhdistelmä, joka kuvaa ihmisten ilmeitä ja tunnetilaa, esim. :-) hymyilevät kasvot tai :-( surulliset kasvot.

Hyperteksti

Dokumentteja, jotka on linkitetty toisiinsa jotta niiden välillä voidaan liikkua. Esimerkiksi web-sivut.

I

IANA

Internet Assigned Numbers Authority. Amerikkalainen järjestö, joka hallinnoi Internetiä mm. jakamalla IP-osoitteita ja ylläpitämällä listaa ylätason domain-nimistä.

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Järjestö, joka hallinnoi Internetin DNS-järjestelmää.

IIS

Internet Information Server. Microsoftin kehittämä Windows-pohjainen web-palvelinohjelmisto.

IMAP

Internet Message Access Protocol. Protokolla, jolla sähköpostiohjelmat lukevat viestejä palvelimelta.

Indeksi

Hakemisto ja/tai järjestetty luettelo, jossa on ilmaistu, mistä jokin tieto tai dokumentti on löydettävissä, kuten asiahakemistossa tai aakkosellisessa hakemistossa.

Indeksitiedosto

Palvelimen asetuksissa määritelty tiedoston nimi kuten index.html ja default.html, jota selain hakee ensimmäiseksi. Jos sitä ei löydy, selain avaa koko hakemistopolun nähtäväksi.

Interaktiivinen

Vuorovaikutteinen. Kun toimintoa käytetään, se vastaa tietyllä tavalla. Esimerkiksi hissin nappi on interaktiivinen, sitä painamalla hissi liikkuu.

Internet

Internet on tietoverkkojen ja yhdyskäytävien muodostama maailmanlaajuinen kokonaisuus, joka mahdollistaa yhteydessä olemisen ympäri maailmaa. Internet levisi yleiseen käyttöön tutkimus- ja yliopistopiireistä. Internet on nykyään edullinen ja tehokas digitaalinen jakelukanava. Internettiä käytetään erilaisilla sovelluksilla, yleisin on selain (verkkoselain, webbiselain).

Internet Explorer

Microsoftin valmistama web-selain.

Intranet

Yrityksen sisällä toimiva tietojärjestelmä, joka perustuu web-teknologioihin, kuten HTTP ja HTML.

IRC

Lyhenne sanoista Internet Relay Chat. Ohjelmisto ja protokolla useiden käyttäjien välisiin keskusteluihin.

ISDN

(Integrated Services Digital Network) Laaja digitaalinen palveluverkko, jossa voidaan välittää samanaikaisesti puhetta, dataa ja videokuvaa pienemmällä kanavamäärällä kuin tavallisesti.

IT

(Information technology) Tietotekniikka.

J

Java

Oliopohjainen, tulkattava ohjelmointikieli, jolla tehdään mm. WWW-sivulle upotettuja pieniä ohjelmia, appletteja. Javalla tehdyt ohjelmat käännetään tavukoodiksi, joten se on täysin laiteriippumaton, jonka takia sitä käytetään paljon WWW-ohjelmoinnissa. Java voidaan myös tarvittaessa kääntää laitteistokohtaiseksi konekieleksi, jolloin se on huomattavasti nopeampaa.

JavaScript

Selaimessa suoritettava skriptauskieli, jolla voidaan toteuttaa yksinkertaisia dynaamisia elementtejä HTML-dokumentissa.

JPEG

Joint Photographic Experts Group. Webissä erityisesti suurikokoisiin ja värikkäisiin kuviin käytetty kuvien tallennusmuoto.

JSP

Java Server Pages. Teknologia, jolla yhdistetään palvelimella suoritettavat Java-ohjelmat web-sivuille.

K

Kaistanleveys

(Bandwidth) Tiedonsiirron nopeuden mitta.

Kirjautuminen

(Logging) Loggautua. Kirjautuminen tarkoittaa henkilön tunnistautumista tietyn tietokoneen tai  palvelin palvelimen käyttäjäksi (ja tiedonsiirtoyhteyden muodostamista palvelimeen). Kirjautumiseen vaaditaan yleensä käyttäjätunnus ja salasana.

Kommentti

(Comment) Kommentit ovat koodin tekijän merkintöjä esim. HTML-koodin seassa. Kommentit selkeyttävät ja selittävät koodia, sekä tekijälle, että mahdollisille ulkopuolisille henkilölle.

Kotisivuautomaatti

Jonkin palveluntarjoajan palvelu, jonka avulla käyttäjä voi tehdä itselleen yksinkertaisen kotisivun ilman HTML-ohjelmointitaitoa.

Kräkkeri

Henkilö, joka yrittää tunkeutua luvatta tietokoneeseen tai tietoverkkoon.

Käyttöliittymä

Toimii ihmisen ja tietokoneen välissä antaen käyttäjälle välineet ohjailla sovellusohjelmia ja käyttöjärjestelmää. kts. Graafinen käyttöliittymä.

Käyttöoikeudet

(Access Privilegies) WWW-sivujen ylläpitäjä voi määrittää sivuilla oleville tiedostoille erilaisia käyttöoikeuksia, esim. tietylle sivulle saatetaan päästää vain tietyistä IP-osoitteista tulevia kävijöitä.

L

Laajakaista

laajakaista, engl. broadband, Tiedonsiirtoyhteys, joka mahdollistaa tietoverkoissa olevan aineiston ja palvelujen käytön vaivattomasti. Käytettykä tekniikoita esim. ADSL, kaapeliyhteys ja valokuitu.

Lataaminen, imuroiminen

(Download) Tiedostojen tallentaminen internetistä omalle koneelle.

Liitetiedosto

Sähköpostiviestin mukana lähetettävä erillinen tiedosto.

Lynx

Kokonaan tekstipohjainen web-selain.

M

MAN

(Metropolitan Area Network) MAN-verkko sisältää yhden tai useampia LAN-verkkoja. Ne ovat esim. kaupungin alueella olevien verkkojen muodostamia kokonaisuuksia.

Markup language

Merkkauskieli. Rakenteellinen tapa kuvata dokumenttia niin, että se voidaan lukea lähes millä tahansa laitteistolla. Merkkauskielellä kerrotaan mikä osa tekstistä on leipätekstiä, mikä on otsikko, missä on kuva jne. Esimerkiksi HTML ja XML.

Media

Informaation tallennusväline ja jakelumuoto.

Meta-tieto

"Tietoa tiedosta". Kertoo olennaisia, mutta sisällöstä erotettuja asioita varsinaisesta sisällöstä, esimerkiksi sen kielen ja sen päiväyksen.

MIME

Multipurpose Internet Mail Extension. Protokolla, jonka avulla voidaan lähettää binäärimuotoisia tietostoja verkon yli.

MIME-tyyppi

Tiedoston tyyppiä kuvaava mediatyyppi. Esimerkiksi text/html HTML-dokumenteille ja image/jpeg JPEG-kuville.

Mirror

Peilipalvelin. "Peilaa" eli kopioi toisen web-palvelimen sisällön jakaakseen sitä oman alueensa tietokoneille. Peilipalvelimet vähentävät Internetin ruuhkia.

Modeemi

(Modem) Käyttäjän tietokoneeseen liitetty laite, jonka avulla digitaalista dataa voi lähettää analogista väylää kuten puhelinlinjaa pitkin.

Mosaic

NCSA:n (National Center for Supercomputing Applications) luoma ensimmäinen selain, joka oli pitkään selainten standardi.

MP3

(MPEG-1 Audio Layer III) Äänen (musiikin) pakkaustekniikka, jolla tiedoston kokoa voidaan pienentää noin kymmenesosaan alkuperäisestä. Pakkaamisessa poistetaan äänitiedostosta ns. kerrannaistaajuudet, joita ihmiskorva ei kuule.

MPEG

(Moving Pictures Expert Group) Videokuvan pakkausmuoto.

Multimedia

Periaatteessa sana tarkoittaa aineistoa, joka koostuu kahdesta tai useammasta viestinnän muodosta kuten tekstistä, grafiikasta, kuvasta ja äänestä siten, ettei niistä yksikään ole määriteltävissä ensisijaiseksi. Käytännössä multimedialla tarkoitetaan jotain, jossa on ainakin kuvaa mukana. Mainoskielessä esim. multimediamikro ei yleensä tarkoita muuta kuin, että laitteessa on mukana CD -ROM -laite ja äänikortti.

MySQL

Tehokas ja yksinkertainen tietokantaohjelmisto.

N

Netiketti

Internetin käyttöä koskeva kokoelma ohjeita ja sääntöjä.

Netscape

Ensimmäisen kaupallisesti menestyneen web-selaimen toteuttanut yritys. Nykyään myös saman yrityksen selaimen nimi.

Network

Verkkojärjestelmä, jonka osat on liitetty toisiinsa kaapelilla tai puhelinverkon välityksellä lähi- ja etäyhteyksien sekä tiedonvaihdon (puhe, videokuva, data jne.) mahdollistamiseksi.

Newbie

Aloitteleva Internetin käyttäjä, joka ei osaa lukea esim. FAQ-tiedostoja ilman eri kehoitusta.

Nörtti

Tietokoneen ja internetin kiihkeä käyttäjä, joka on kiinnostunut vaalimaan verkon idealistista puhdasoppisuutta.

O

Offline

Tila, jolloin käyttäjä ei ole yhteydessä verkkoon.

Online

Reaaliaikainen yhteys verkkoon. Esim. kiinteä Internet-yhteys.

Opera

Norjalainen internet-selain.

Osoitin

(Pointer) Tietoihin upotettu osoite (URL), joka määrittää toisessa tietueessa tai tiedostossa olevien tietojen sijainnin. Hyperlinkki on osoitin.

P

P2P

(Peer-to-peer) Yhteystyyppi jossa liikennöidään suoraan kahden IP:n välilllä, ilman keskusserveriä. Sovelluksia ovat mm. erilaiset tiedostonjako-ohjelmat ja VoIP.

Page

Sivu. World Wide Webissä oleva hypermedia-asiakirja.

Paketti

(Packet) Verkossa liikkuvia pilkottuja datan osia kutsutaan paketeiksi.

Pakkaaminen / pakkauksen purku

(Compression/Decompression) Lähes mikä tahansa tiedosto sekä myös useita tiedostoja voidaan pakata yhdeksi käyttämällä esim. WinZip -ohjelmaa. Pakkaamisen myötä tiedoston koko pienenee. Jotta pakattua tiedostoa voi käyttää, pitää se ensin purkaa.

Palomuuri

(Firewall) Erillinen laite tai ohjelmisto, joka estää luvattomien käyttäjien pääsyn verkkoon tai palvelimeen.

Palvelin

Palvelin, serveri, engl. server, Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa palveluja muille tietokoneille. Palvelimessa on palvelinkäyttöjärjestelmä, esim. linux, windows server tai osx server.

Parametri

Lisämääritys. Esim. tietokoneohjelman olennainen muuttuja, jonka arvoja muuttelemalla saadaan aikaan erilaisia vaihtoehtoja.

Parsing

Parsinta, parserointi. Tekniikka, jolla dokumentista ajetaan ohjelmalliset käskyt ennen sen lähettämistä selaimelle.

PDF

Portable Document Format. Adobe Systemsin kehittämä tietostomuoto, johon voidaan tallentaa paperille tarkoitettuja sivuja.

Pegasus

Internet-sähköpostiohjelma SLIP/PPP- tai kiinteälle yhteydelle.

PGP

(Pretty Good Privacy) Salakirjoitusohjelma, joka mahdollistaa mm. sähköpostien lähettämisen salattuina.

PHP

Hypertext preprosessor. Erityisesti webiä varten luotu palvelinpuolen ohjelmointikieli, jolla voidaan lisätä dynaamista sisältöä sivulle suoraan HTML-koodin seasta.

PING

(Packet InterNet Groper) Yhteyksien testaamiseen käytettävä verkkotyökalu.

Pixel

Picture element. Pikseli, kuvapiste. Pienin mahdollinen elementti, joka voidaan esittää monitorilla.

Plug-in

Ohjelmanen, joka liitetään selaimeen saadakseen jonkin tietyn toiminnon käyttöön. Esimerkiksi Macromedia Flash.

PNG

(Portable Network Graphics) Patenteista riippumaton kuvaformaatti. Pakkautuva tiedostomuoto web-grafiikoille. Pakkaa kuvadataa paremmin kuin GIF-formaatti.

Polku

(Path) Polku osoittaa tiedoston sijainnin hakemistorakenteessa. Hakemistonimet erotetaan /-merkillä (esim. Unix, Linux, *BSD) tai \-merkillä (Windows).

Pop-Up

Pop-Up on uuteen pieneen selainikkunaan avautuva mainostila, joka avautuu automaattisesti varsinaisen kohdesivun latauksen yhteydessä.

POP3

(Post Office Protocol 3) Vanhin sähköpostinlukemiseen tarkoitettu protokolla. Se kopioi viestitpalvelimelta koneelle, josta yhteys on otettu. Samalla viestit tuhoutuvat palvelimelta, jollei sähköpostiohjelman asetuksista ole muuta määrätty.

Portaali

Sivusto, johon on koottu mm. hyödyllisiä linkkejä ja uutisia. Portaali tarjoaa usein palveluja kuten verkkokauppauutisia tai sähköpostin.

Portti

Palvelimen käyttämä liittymä ulkomaailmaan. Tietokoneessa voi olla monia palvelinohjelmia, joilla jokaisella on oma numeroitu porttinsa. Tietty palvelin valitaan valitsemalla yhteys sen käyttämään porttiin.

Postituslista

Sähköpostin varassa toimiva keskustelupalvelu.

PPP

(Point to Point Protocol) Internet-puhelinverkkoyhteys, jossa käytetään TCP/IP -protokollaa. Hieman nopeampi kuin SLIP.

Protokolla

Tietoliikenneyhteyskäytäntö, jota käytetään tietokoneiden välisessä tiedonsiirrossa.

Proxy

Palvelimen välimuisti, johon WWW-sivut tallentuvat automaattisesti.

Public domain

Määrite, joka tarkoittaa sitä, että ohjelma tai muu aineisto on tekijän luvalla vapaasti kopioitavissa.

Pääteyhteys

Merkkipohjainen TELNET-protokollaa käyttävä yhteys tietokoneesta toiseen. Toista tietokonetta voi käyttää verkon yli olematta itse paikanpäällä pääteyhteyden avulla.

Q

Quottaus

Quottauksella tarkoitetaan esim. Netnewsissa tai sähköpostissa siteerausta edeltäviin viesteihin. Quottauksen tarkoituksena on käsiteltävässä aiheessa pysyminen.

R

Real Time

Reaali- eli tosiaikainen. Viiveetöntä tiedonsiirtoa.

Reititin

Paikallisen lähiverkon Internetiin yhdistävä laite. Löytyy myös Internetin solmukohdista.

RFC

(Request of comments) RFC:t ovat asiakirjoja, jotka kuvaavat erilaisia Internetin käytäntöjä, lähinnä eri protokollia ja standardeja.

RGB

Red, Green, Blue. Tietokoneiden värijärjestelmä, jossa yksittäinen väri esitetään punaisen, vihreän ja sinisen valon sekoituksena.

Rich Media

WWW-sivulla oleva interaktiivinen multimedia-osa, jonka etenemiseen myös sivuilla kävijällä on mahdollisuus vaikuttaa. Rich Media -elementit on yleensä tehty Flashilla, mutta myös virtaavat videoleikkeet lasketaan kuuluviksi Rich Mediaan.

Robotti

(Robot) "Robotit" mainitaan tavallisesti WWW:n yhteydessä ohjelmina, jotka ovat erikoistuneet suurten tietomäärien käsittelyyn ja analysointiin. Yleisimmin käytetyt robotit ovat ns. hakukoneita, joilla löydetään nopeasti haluttuja sanoja sisältäviä Internet-sivuja. Tällaisia ovat mm. Google ja Altavista.

RSA

Tiedon salausmenetelmä, joka perustuu julkiseen ja salaiseen avaimeen. Yksi käytetyistä tiedonkryptausmenetelmistä.

Ryhmälähetys

(Multicast) Ryhmälähetys on tehokas tapa monistaa ja jakaa samaa sisältöä IP-verkossa useille vastaanottajille samanaikaisesti ilman erityisiä välityspalvelimia.

S

Selain

Tietokoneohjelma, jolla katsotaan ja käytetään kotisivuja. Suosituimpia selaimia ovat Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ja Safari.

Server

Palvelin. Internetiin jatkuvassa yhteydessä oleva kone, jossa on palvelinohjelmia, esim. web-palvelin, ftp-palvelin tai news-palvelin.

SGML

(Standard Generalized Markup Language) SGML on yleinen dokumenttien rakenteen kuvaamisen kieli. Se sisältää välineet kuvata eri dokumenttityyppejä. Esimerkiksi hypertekstidokumentteja varten on HTML.

Shareware

Ohjelma, jota saa ilmaiseksi kopioida ja levittää. Ohjelmaa saa kuitenkin käyttää vain tietyn ajan, jonka jälkeen ohjelman tekijälle täytyy lähettää maksu tai sen käyttö on lopetettava.

Shockwave-plugin

Asiakasselaimeen asennettu Shockwave-plugin mahdollistaa Director-esitysten katselemisen. Shockwave-plugin sisältää myös Flash-pluginin, mikä mahdollsitaa myös Flash-esitysten katselemisen.

Signal

Informaatiota sisältävä lyhytaikainen fyysinen ilmiö, jota käytetään informaation lähettämisessä.

Site, saitti

Yleisesti käytetty nimitys www-sivustolle.

Sivuhistoria

(History) Sivuhistoria-kansioon tallentuu muistiin asetuksissa määritellyn ajan Web-sivustojen osoitteet. Sivuhistorian tarkoituksena on nopeuttaa osoitteen uudelleenkirjoittamista. Tietoturvan vuoksi sivuhistoria-kansio on hyvä tyhjentää tarpeeksi usein.

Skripti, skriptikieli

(Script, Scripting language) Skriptikielet ovat komentokieliä, joiden avulla esimerkiksi WWW-sivuille saadaan toiminnallisuutta upotettavia erillisohjelmia helpommin. Skriptit voidaan upottaa suoraan HTML-koodiin. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksiJavaScript, Perl, PHP ja ASP.

SLIP

(Serial Line IP) Protokolla Internet-palvelujen (TCP/IP -protokollan) käyttämiseksi sarjaliikenneyhteyden esim. modeemin tai RS-232 -yhteyden kautta.

Soittosarja

Soittosarja on modeemikeskus, johon soittaessa vapaana oleva modeemi välittää yhteyden Internetiin. Tämä mahdollistaa yhden numeron käyttämisen, johon kaikki käyttäjät soittavat ottaessaan yhteyden Internetiin.

Solmu

(Node) Verkkoon liitetty laite, kuten esim päätelaite.

Sosiaalinen media

Sosiaalista yhteydenpitoa netissä, jossa käyttäjä itse voi osallistua ja luoda palvelun sisältöä. Suosituimpia sosiaalisen median palveluita ovat tällä hetkellä mm. Facebook, Twitter ja Youtube.

Sovellus

(Application) Mikä tahansa suoritettava ohjelma. Sovelluksia voidaan suorittaa selaimessa mm. Java-appletteina ja ActiveX-rajapintaa hyväksikäyttäen.

Spam

(Roskaposti) Roskaposti eli spam on sama, usealle eri ihmiselle lähetetty häiritsevä sähköpostiviesti, useimmiten mainos. Kun viestistä ei ole hyötyä kuin lähettäjälle itselleen, se luetaan roskapostiksi. Lisääntynyt roskaposti saattaa täyttää sähköpostin, jolloin henkiökohtaiset viestit hukkuvat muun postin sekaan.

SSH

(Secure Shell) SSH on menetelmä, jolla verkossa liikkuva tieto salakirjoitetaan. Salakirjoituksen tarkoituksena on estää mahdollisten verkon kuuntelijoiden pääsyä käsiksi lähetettyyn tietoon. SSH myös varmistaa tiedon päätymisen sille osoitettuun järjsestelmään.

SSL

(Secure Socket Layer) Protokolla, jota Netscape käyttää taatakseen verkon käyttäjille siirtotapahtumien turvallisuuden.

Stream

Streaming. Teknologia, jolla esim. videolähetystä voidaan webissä katsoa samaan aikaan kun sitä lähetetään, eikä koko lähetystä tarvitse ensin hakea omalle koneelle.

Streaming media

Virtaava media. Video- tai audiotiedosto, joka "virtaa" käyttäjän koneelle. Tiedostoa ladataan yhä samalla kun alkuosa välittyy jo käyttäjälle.

Suhteellinen osoite, Suhteellinen URL, Suhteellinen viittaus

Suhteellinen URL viittaa samaan WWW-palvelimeen kyseisen dokumentin kanssa samassa hakemistossa olevaan tiedostoon. Esimerkiksi HTML-koodissa samassa kansiossa sijaitseva sivu voidaan määrittää seuraavasti ../sivu.html. Suhteellisessa viittauksessa esiintyy kuitenkin ongelmia, esimerkiksi jos dokumentti siirretään toiselle palvelimelle, linkki ei enää toimi.

Surffaus

Internetissä yleensä päämäärätöntä sivulta toiselle vaeltamista kutsutaan surffaukseksi.

Synkroninen tiedonsiirto

Tiedonsiirtoa, jossa jokaista siirrettävää merkkiä ei lähetetä erikseen vaan merkkien siirto tahdistetaan kellosignaalin avulla.

Sähköinen allekirjoitus

Digital signature muodostetaan asiakirjasta ja siihen liitetystä varmisteesta, joka on salakirjoitettu asiakirjan lähettäjän ja vastaanottajan omalla avaimella.

Sähköposti

(E-mail) Internetin käytetyin sovellus WWW:n ohella. Tiedonsiirtoprotokolla, jolla lähetetään informaatiota valittuun osoitteeseen. Ei ole olemassa kahta identtistä sähköpostiosoitetta.

Sähköposti

Nopea ja näppärä kirjoitettujen viestien välitysjärjestelmä. Sähköpostiohjelma lähettää viestin Internet-verkkoa pitkin suoraan vastaanottajan postijärjestelmään. Tekstin lisäksi postiviesteihin voidaan lisätä kuvia, ohjelmia ja liitetiedostoja.

Sähköpostialias

Tavallisen sähköpostiosoiteen rinnalla käytettävä postiosoite joka on muotoa etunimi.sukunimi@loppuosa.fi.

Sähköpostilista

(Mailing list) Lista sähköpostiosoitteista. Listan osoitteille voidaan lähettää samansisältöiset viestit yhteislähetyksenä.

T

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuslaki pätee myös Internetissä eli toisen sivun sisällön uudelleenlevittämiseen tarvitaan tekijän kirjallinen lupa. Saatavilla on myös täysin vapaasti kopioitavia tietoja.

Tiedonsiirto

(Data transfer, file transfer) Tapahtuma jossa dataa siirtyy toiselta koneelta toiselle.

Tiedonsiirtonopeus

(Data transfer rate) Kuinka nopeasti data liikkuu kahden koneen välillä. Ilmoitetaan yleensä kilobitteinä sekunnissa.

Tiedosto

Mikä tahansa Internetissä tai tietokoneella sijaitseva sivu tai dokumentti. Myös esim. Flash animaatio on tiedosto.

Tiedostopalvelin

(File Server) Tietokone, jonka tiedostoja etäkäyttäjät, eli verkossa asioivat asiakkaat, voivat käyttää.

Tietoturvallisuus

(Security) Valvontajärjestelmät, jotka estävät resurssien luvattoman käytön.

Title

Selaimessa näkyvä WWW-sivun otsikkotieto.

Troijan hevonen, troijalainen

Ohjelma, joka tarkoituksellisesti tekee muuta kuin sen väitetään tekevän, ja joka on tehty ilkivaltaisessa tarkoituksessa. Vrt. virus.

Typo

Kirjoitusvirhe.

U

Unix

Moniajokäyttöjärjestelmä useille käyttäjille. Unixia käytetään yleisesti työasemien ja etenkin palvelinten isäntäohjelmistona.

Upload

Datan siirto omalta koneelta kohdekoneelle.

URI

Uniform Resource Identifier. Myös: URL. Osoite, joka kertoo web-dokumentin sijainnin, esimerkiksi http://www.casamedia.fi.

Uutislukija

(News reader) Yleisimmät www-selaimet kuten Internet Explorer ja Netscape sisältävät yleensä uutislukijaohjelman. Erillinen uutislukija on ohjelma, jonka avulla käyttäjä voi lukea palvelimella olevia viestejä ja myös lähettää niitä.

Uutisryhmä

(Newsgroup) Uutisryhmä. Tietyn aiheen käsittelemistä varten perustettu keskustelualue Uutisryhmissä.

Uutisryhmät

(NEWS, USENET Newsgroups, Nyyssit) Uutisryhmät, keskusteluryhmät. Internetin palvelu, joka toimii eräänlaisena sähköisenä ilmoitustauluna tai toimittamattomana yleisönosastona, jossa viestit ovat artikkelimaisia.

V

Validointi

Menetelmä, jolla voidaan tarkistaa onko jokin WWW-sivu W3C-standardien mukainen, eli onko se muodostettu oikein.

Verkkokauppa

(E-commerce) Käyttäjät pystyvät tilaamaan verkkokauppojen tuotteita Internetin kautta suoraan kotiin. Palvelun käyttäminen edellyttää lähes aina rekisteröitymistä. Luottokorttien avulla tilaaminen onnistuu helposti myös toiselta puolelta maapalloa.

Verkkoliiketoiminta

(E-Business) Yritys keskittää liiketoimintansa pelkästään Internetiin.

Verkkoraha

(E-cash) Rahaa joka liikkuu vain verkossa ilman että sitä koskaan koskettaisi.

Verkkosovitin

Adapteri. Laite, jolla tietokone saadaan liitettyä tietoliikenneverkkoon.

Verkkotunnus (domain)

Osoite, jolla kotisivut löytyvät internetistä. Verkkotunnuksen avulla omille kotisivuilleen saa persoonallisen ja helposti muistettavan osoitteen. Eri mailla on omat maakohtaiset verkkotunnuspäätteensä, jonka lisäksi on kansalliset rajat ylittäviä, yleisessä käytössä olevia päätteitä kuten .com tai .net. Suomalaisten verkkotunnusten pääte on .fi.

Vieraskirja

(Guestbook) Sivu, johon käyttäjä voi kirjoittaa mielipiteitä ja kommentteja sivuston ylläpitäjälle tai muille vierailijoille.

Virtuaali-identiteetti

Internetiä käyttävän itse luoma kuvitteellinen persoonallisuus, jota käyttäjä esittää esim. IRC:ssä.

Virtuaalinen, virtuaalitodellisuus

(Virtual) Digitaalinen "eläminen", usein myös Internetissä sijaitseva keinotodellisuus.

Virus

Pieni ohjelma, joka leviää useimmiten sähköpostin, levykkeiden tai CD -ROM -levyjen välityksellä. Suunniteltu ilkivaltaisessa tarkoituksessa.

Visual Basic

Ohjelma, jolla voidaan tehdä omia ohjelmia käyttäen Visual Basic -ohjelmointikieltä.

VoIP

(Voice over IP) VoIP:lla eli IP-puheella voidaan siirtää ääntä ja videokuvaa reaaliaikaisesti internetin välityksellä. Puhe ja videokuva muutetaan digitaaliseen muotoon ja siirretään paketteina internetin yli. IP-puheluita voidaan soittaa myös lankaverkkoon ja matkapuhelimiin, joilloin puhelun täytyy kulkea yhdyskäytävän kautta.

VPN

(Virtual Private Network) Virtuaalinen erillisverkko.

VRML

(Virtual Reality Modeling Language) Kuvauskieli, jota käytetään niiden WWW-sivujen kuvaamiseen, joilla on kolmiulotteista grafiikkaa ja joilla voi liikkua kolmiulotteisessa tilassa vuorovaikutteisesti.

W

W3C

(World Wide Web Consortium) Yhteisö, joka ylläpitää WWW-standardeja.

WAN

(Wide Area Network) Tietoliikenneverkko, joka muodostuu kun usealla paikkakunnalla toimivat verkot kytketään toisiinsa tavallisesti reitittimien välityksellä.

WAP

(Wireless Application Protocol) Matkapuhelimia varten suunniteltu protokolla, joka on muotoiltu Internetin protokollien pohjalta varsinkin pieniä kannettavia laitteita varten.

WAV

(Waveform Audio) Pakkaamattomien äänitiedostojen tunniste.

Weblog

Nettipäiväkirja, jota voidaan ylläpitää esim. käyttäjän kotisivuilla, jolloin kuka tahansa voi käydä sitä lukemassa. Lyhennetään usein muotoon "blog".

Webmail

Sähköposti, joka luetaan selaimella, ei sähköpostiohjelmalla.

Webmaster

Web-sivuston päivityksestä vastuussa oleva henkilö.

Wideband

Laajakaistainen. Kapasiteetiltaan keskisuuri tietoliikenneväylä tai tietoliikenneyhteys. Nopeus on tavallisesti välillä 64 kbps (kilobittiä sekunnissa) ja 1544 Mbps (megabittiä sekunnissa).

WinZip

Pakkausohjelma, joka tekee tiedostosta kopion pienentäen sen kokoa maksimissaan noin puoleen alkuperäisestä.

WWW

World Wide Web. Verkollinen dokumentteja, jotka on yhdistetty toisiinsa hypertekstin ja HTTP:n avulla.

WYSIWYG

(What You See Is What You Get) WWW-sivujen teossa käytettävä ohjelma, joka näyttää sivun valmiissa muodossaan jo sitä tehtäessä. Käyttäjän ei tarvitse välttämättä osata yhtään HTML-kieltä. Esimerkkejä WYSIWYG-ohjelmista ovat mm. Frontpage ja Dreamweaver.

X

XHTML

(Extensible Hypertext Markup Language) HTML-kielen seuraaja, joka on rakennettu XML-kielen varaan.

XML

(Extensible Markup Language) XML on metakieli, jolla määritellään rakenteellisia merkkauskieliä. XML:llä luodaan verkkojulkaisun rakenteen kuvailuun tarkoitettuja kieliä, esim. HTML -kieli. Ei siis ole olemassa "XML -dokumenttia", jokainen XML -dokumentti on kirjoitettu aina jollain XML: n avulla määritellyllä kielellä.

Y

Yhdyskäytävä

(Gateway) Prokollien muunnin. Sovelluskohtainen solmu, joka yhdistää kaksi toisiinsa sopimatonta järjestelmää.

Z

Zip

Pakatun tiedoston tunniste. PkZip- tai WinZip -ohjelmalla tehty kopio, joka on pienempi kuin alkuperäinen tiedosto.

Ä

Ät-merkki, miukumauku, @

Sähköpostiosoitteissa käytettävä merkki (@), joka erottaa käyttäjän ja palvelimen nimet toisistaan.

Asiakkaan sanomaa

Kotisivuistani käy hienosti ilmi oma työni sisustussuunnittelijana. Casamedia toteutti yritykselleni upeat sivut. Innerio / Katariina Rintee
Erinomaista palvelua ja osaamista hyvässä hengessä:-) Markku Joensuu Facebook kommentti.
Kiitos jälleen ammattitaitoisesta ja osaavasta palvelusta. Teija Vanhatalo / Laihdutusslanka.fi / Annajaaxel.fi
Pitkäaikainen asiantuntemus ! Aimo Haapakoski Facebook kommentti.

Internet palvelut - Tutustu palveluihimme

Ilmainen sivuston analysointi - analysoimme sivustosi ilmaiseksi!

Drupal osaaja

Windows phone sovellukset

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa