Casamedia - Digimaailman moniosaaja.

 

Yleistietoa tietotekniikasta ja laitteistoista

body: 
Voit muodostaa suoran kaapeliyhteyden Ethernet-ristikytkentäkaapelin avulla kahden tietokoneen välille, jotka eivät ole verkossa.
 
Ristikytkentäkaapelilla tarkoitetaan kaapelia, jossa johtimet on kytketty ristiin niin, että kaapelilla voidaan yhdistää suoraan kaksi tietokonetta. Ristikytkentäkaapeli näyttää tavalliselta Ethernet-kaapelilta (suora kaapeli), joten varmista, että kyseessä on ristikytkentäkaapeli, ennen kuin teet nämä toimet.
 
Ristikytkentäkaapelin erotat tavallisesta suorasta Ethernet-kaapelista siten, että osa johtimista on eri järjestyksessä. Katso alla oleva kuva.
 
Ristikytkentäkaapelin avulla voit kytkeä esim. kannettavan tietokoneen erilaisiin tietoverkon aktiivilaitteisiin ilman erillistä verkkokytkintä.
 
 
 
 
 
suomi
body: 

Windows käyttöjärjestelmässä on monia pikanäppäimiä ja näppäinyhdistelmiä, jotka helpottavat tietokoneen käyttöä suuresti.

Lista Windows käyttöjärjestelmän ja ohjelmien pikanäppäimistä sekä näppäinyhdistelmistä.

Pikanäppäin/Näppäinyhdistelmä

Toiminto

Ctrl+c

Kopioi

Ctrl+x

Leikkaa

Ctrl+v

Liitä

Ctrl+z

Peruuta

Ctrl+y

Kumoa peruutus

Ctrl+a

Valitse kaikki

Ctrl+f

Tekstihaku

Ctrl+r

Päivittää/lataa aktiivisen sivun uudestaan

Ctrl+plus(+)

Zoomaa lähemmäs

Ctrl+miinus(-)

Zoomaa kauemmas

Ctrl+w

Sulje aktiivinen välilehti

Ctrl+u

Alleviivaa valittu teksti

Ctrl+b

Lihavoi valittu teksti

Ctrl+i

Kursivoi valittu teksti

Ctrl+o

Avaa

Ctrl+p

Tulosta

Ctrl+s

Tallenna

Ctrl+g

Siirtyy riville/sivulle

Ctrl+n

Luo uuden välilehden/tiedoston ohjelmaan

Ctrl+Alt+Del

Avaa Windowsin security screenin

Avaa aloitusnäyttö

+b

Asettaa kohdistuksen ilmaisinalueelle

+c

Avaa oikopolut

+d

Näyttää tai piilottaa työpöydän

+e

Avaa resussienhallinnan

+f

Avaa Hae-oikopolun ja hakee tiedostoja

+h

Avaa Jaa-oikopolun

+i

Avaa Asetukset-oikopolun

+k

Avaa Laitteet-oikopolun

+l

Lukitsee tietokoneen tai vaihtaa käyttäjää

+m

Pienennnä kaikki ikkunat

+o

Lukitsee laitteen suunnan

+p

Valitsee esitystilan

+q

Avaa Hae-oikopolun tietokoneesta tai avoinna olevasta sovelluksesta hakua varten

+r

Avaa Suorita-valintaikkunan

+s

Avaa Hae-oikopolun Windowsista ja Internetistä hakua varten

+t

Siirtää sovelluksesta toiseen tehtäväpalkissa

+u

Avaa Helppokäyttökeskuksen

+v

Siirtää ilmoitusten välillä

+Shift+v

Siirtää ilmoitusten välillä käänteisessä järjestyksessä

+w

Avaa Hae-oikopolun ja hakee asetuksia

+x

Avaa pikalinkki-valikon

+z

Näyttää sovelluksen käytettävissä olevat komennot

+Välilyönti

Vaihtaa syöttökieltä ja näppäimistöasettelua

+Ctrl+Välilyönti

Vaihtaa aiemmin valittuun syötteeseen

+Tab

Siirtyy sovelluksesta toiseen

+Plus(+)

Avaa suurennuslasi ohjelman

+Pause

Näyttää järjestelmän ominaisuudet--ikkunan

+Ctrl+f

Hae tietokoneita (jos olet verkossa)

+Shift+m

Palauttaa pienennetyn ikkunan työpöydälle

+numero

Avaa työkalupalkista numeron mukaisen ohjelman

+Shift+numero

Käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen uuden esiintyjän

+Ctrl+numero

Siirtää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen viimeksi käytettyyn aktiivisen ikkunaan

+Alt+numero

Avaa numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen uuden esiintymän

+Ctrl+Shift+numero

Avaa numeron mukaisessa tehtäväpalkin kohdassa olevan sovelluksen uuden esiintymän järjestelmänvalvojana

+Ctrl+b

Vaihtaa sovellukseen, joka näytti sanoman ilmaisinalueella

+Ylänuoli

Suurentaa ikkunan

+Alanuoli

Poistaa nykyisen sovelluksen pois käytöstä ja pienentää työpöytöikkunaan

+Vasen nuoli

Suurentaa näytön vasemmalla puolella olevan sovelluksen tai työpöytäikkunan

+Oikea nuoli

Suurentaa näytön oikealla puolella olevan sovelluksen tai työpöytäikkunan

+Home

Pienentää kaikki tytöpöytäikkunat paitsi aktiivisen ikkunan (palauttaa kaikki ikkunat, kun painallus toistetaan)

+Shift+Ylänuoli

Venyttää työpaikkaikkunan näytön ylä- ja alaosaan

+Shift+Alanuoli

Palauttaa tai pienentää aktiiviset työpöytäikkunat pystysuunnassa säilyttäen leveyden

+Shift+Vasen tai oikea nuoli

Siirtää työpöydällä olevan ikkunan näytöstä toiseen

+Enter

Avaa lukijan

+Shift+piste(.)

Siirtyy avoinna olevasta sovelluksesta toiseen

+/

Aloittaa kirjoitustuen uudelleenmuuntamisen

+Alt+Enter

Avaa Windows Media Centerin

+plus(+) tai miinus(-)

Lähentää tai suurentaa suurennuslasin avulla

+Esc

Sulkee suurennuslasin

Alt+numero

Avaa numeronmukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen pikaluetteloon

Alt+F4

Sulkee aktiivisen ikkunan tai sovelluksen

Alt+Esc

Siirtää kohteesta toiseen niiden avaamisjärjestyksessä

Alt+Enter

Tuon näyttöön valitun kohteen ominaisuudet

Alt+Välilyönti

Tuo näyttöön aktiivisen ikkunan pikavalikon

Alt+Vasen nuoli

Taaksepäin

Alt+Oikea nuoli

Eteenpäin

Alt+Page up

Siirtää näyttöruudun verran ylöspäin

Alt+Page down

Siirtää näyttöruudun verran  alaspäin

Alt+Tab

Vaihtaa avoinna olevien sovellusten välillä

Alt+d

Valitsee osoiterivin

Alt+p

Näyttää esikatseluruudun

Alt+Oikea nuoli

Näyttää Seuraavan kansion

Alt+Vasen nuoli

Näyttää edellisen kansion

Alt+Ylänuoli

Näyttää kansion, jossa kansio on

Vasen Alt+Vasen Shift+print screen

Ottaa suuren kontrastin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Vasen Alt+Vasen Shift+Num Lock

Ottaa hiirinäppäimet käyttöön tai ottaa ne pois käytöstä

Alt+Page up

Siirtyy sovellusten välillä vasemmalta oikealle

Alt+Page down

Siirtyy sovellusten välillä oikealta vasemmalle

Alt+Insert

Siirtyy sovellusten käynnistysjärjestyksessä

Alt+Home

Näyttää aloitusnäytön

Alt+Delete

Näyttää järjestelmävalikon

F1

Ohje

F2

Nimea uudelleen

F3

Etsi tiedostoa tai kansiota

F4

Tuo osoiterivin luettelo näkyviin resussienhallinnassa

F5

Päivittää aktiivisen ikkunan

F6

Siirtää näytön osasta toiseen ikkunassa tai työpöydällä

F7

Käytä näppäimistövalintaa

F8

Käytä kahden sivun asettelua

F10

Aktivoi aktiivisen sovelluksen valikkorivin

F11

Suurentaa tai pienentää aktiivisen ikkunan/avaa aktiivisen ikkunan koko näytön tilassa

F12

Tallentaa kohteen uutena tiedostona

 

Määrittelemätön
body: 

BIOS OLETUS SALASANAT
BIOS SALASANA
Award 1988-1994 AW
AMI 1988-1994 AMI
  AMIDECODE
Unknown 1988-1994 PASS
  PASSWORD
  PASSOFF
Old Phoenix phoenix
Some AMI AMI_SW
  A.M.I
  AMI!SW
  AMI!SW
  AMI?SW
  HEWITT RAND
Some Award AWARD SW
  AWARD_SW
  AWARD_PS
  AWARD_PW
  AWARD_HW
  AWARD
  AWARD SW
  Syxz
  j262
  589589
  589721
  lkwpeter
  djonet
Unknown CONDO
  J64
  BIOS
  SETUP
  CMOS
  BIOSTAR
  BIOSSTAR
  admin
  system
Compaqs compaq
Tinys Tiny

 
NÄPPÄINYHDISTELMÄLLÄ BIOSIIN

 
TAPA LAITE
Del during boot AMI, Award
Esc during boot Toshiba
  Toshiba; Phoenix; Late model PS/1 Value Point and
F1 during boot 330s
F2 during boot NEC
F10 when square in top RH corner of screen Compaq
Ins during boot IBM PS/2s w/ Reference Partition
Reset twice Some Dells
Alt Enter Dell
Alt ? Some PS/2s
Ctrl-Esc General
Ctrl Ins Some PS/2s when pointer at top right of screen
Ctrl Alt Esc AST Advantage, Award, Tandon
Ctrl Alt + General
Ctrl Alt S Phoenix
Ctrl Alt Ins Zenith, Phoenix
Ctrl S Phoenix
Ctrl Shift Esc Tandon 386
Shift Ctrl Alt + Num Pad Del Olivetti PC Pro
Ctrl Shift Esc Old Compaqs, Epson (Gemini), IBM, IBM PS/2, Toshiba, most
Setup disk old 286

 

suomi
body: 

 

Biosin tunnistaminen

There may be up to three identification lines in the BIOS startup screen.

 
 
 
 
 
 

First Identification Line

(1) Processor Type

 • ? 8088 or 8086
 • ? 80286
 • ? 80386
 • X 80386SX
 • 4 80486
 • 5 Pentium

(2) Size of BIOS

 • 0 64K
 • 1 128K

(4-5) Major Version Number

(6-7) Minor Version Number

(9-14) Reference Number

(16) Halt on POST Error

 • 0 Off
 • 1 On

(17) Initialize CMOS in every boot

 • 0 Off
 • 1 On

(18) Block pins 22 and 23 of the keyboard controller

 • 0 Off
 • 1 On

(19) Mouse support in BIOS/keyboard controller

 • 0 Off
 • 1 On

(20) Wait for <F1> if error found

 • 0 Off
 • 1 On

(21) Display floppy error during POST

 • 0 Off
 • 1 On

(22) Display video error during POST

 • 0 Off
 • 1 On

(23) Display keyboard error during POST

 • 0 Off
 • 1 On

(25-26) BIOS Date Month

(27-28) BIOS Date Day

(29-30) BIOS Date Year

(32-39) Chipset Identification / BIOS Name

(41) Keyboard controller version number


Second Identification Line

(1-2) Pin number for clock switching through keyboard controller

(3) Indicates high signal on pin switches clock speed to high or low

 • H High
 • L Low

(5) Clock switching through chipset registers

 • 0 Off
 • 1 On

(7-10) Port address to switch clock high

(12-13) Data value to switch clock high

(15-16) Mask value to switch clock high

(18-21) Port address to switch clock low

(23-24) Data value to switch clock low

(26-27) Mask value to switch clock low

(29-31) Pin number for turbo switch


Third Identification Line

(1-2) Keyboard Controller Pin for cache control

(3) Indicates whether high signal on cache control pin enables or disables cache

 • H Enable
 • L Disable

(5) Indicates if the high signal if used on the keyboard controller pin

 • 0 False
 • 1 True

(7-9) Cache control through chipset registers

 • 0 Cache control off
 • 1 Cache control on

(11-12) Port address to enable cache through special port

(14-15) Data value to enable cache through special port

(17-20) Mask value to enable cache through special port

(22-23) Port address to disable cache through special port

(25-26) Data value to disable cache through special port

(28-29) Mask value to disable cache through special port

(31) Pin number for resetting the 82335 memory controller

(33) BIOS modified flag (Incremented each time BIOS is modified)

suomi
body: 

 

AMI Bios Error Codes 
 
TONE 
1 short 
2 short 
3 short 
4 short 
5 short 
6 short 
7 short 
8 short 
9 short 
10 short 
11 short 
1 long, 
1 long, 
CONDITION 
DRAM refresh 
Parity circuit
Base 64K RAM
System timer
Processor
Keyboard controller gate A20
Virtual mode exception 
Display memory read/write test
ROM BIOS checksum 
CMOS shutdown read/write 
Cache memory 
3 short Conventional/extended memory
8 short Display/retrace test 
suomi
body: 

A
A4 Tech
A4 Tech (US Site)
Aavid
Ability
Abit
Abit (US Site)
ACC
AccelGraphics
Accton
Acecad
Aceex
Acer
Achme
Acma
Acorp
ACS
ActionTec
ActiveI
Act Networks
Acula
Adaptec
Adara
ADAX Inc.
ADC Fibermox
Addonics
Addtron
ADI
Advanced Digital Information
Advanced Digital Systems
Advanced Input
Advansys
Advantech
Aetherworks
AGFA
Agile Networks
AHA (Advanced Hardware Architectures)
AIR
AITech
Aiwa
Akia
Alaris
Alcatel
ALI
Allied Telesyn
Alphatel
Alps Electric
ALR
Altec Lansing
Alton
Altra
Always
Amaga
Amber Wave
AMD
Amdahl
American Digicom Corp.
American Megatrends (AMI)
American Power Conversion (APC)
American Predator
Amiga
AMP
Amptron
Amquest
AMS
Amtrade
Analog
Ana Tech
Anchor
Andataco
Angia
Animation Technologies (aka Lifeview)
Antec
Antex
AOC (Alpha & Omega Computer)
AOC Spectrum
A-Open
Apache
Apache Micro
Apex Data
Aponet
Appian
Apple
Appro
Apricot
APS Technologies
Archtek
ARK Logic
Aris
Aristo
ARM
Artec
Artecon
Artist
Artmedia
Arvida
Asante'
Ascend
Askey
AST
Astro Research
Asus
Asuscom
ATI
Atima
Atlas Peripherals
A-Trend (US site)
A-Trend (Taiwan site)
Atronics
AT&T
ATTO Technology
Auhau (aka Sukiung)
Avatar
Aver Media
Avision Labs
Aviv
Award
Axil
Axis
Axxion
Aztech
Aztech (US Site)
Azza

B
Banctec
Banyan Systems
Banksia
Bay Networks
BCM
Be
Belkin
Berkshire
Best Data
Best Power Technologies
BG Systems
Big Island
Biostar
Bioteq
Black Box
Blackwidow
Boca Research
Boffin
Boser
Breezecom
Britek (aka Viewtop)
Brooktree
Boxhill
Broadway
Brother
BTC
Bull
Buslogic
Byterunner

C
Cabletron
Calcomp
Caliber Computers
California Graphics
California PC
Cameo
Canary
Canon
Canopus
Cardex
Cardinal
Carry
Cayman
Casetek
Casio
CED
Cedeq
Cellware
Centaur
Centennial
Centon
Century
CH
Chaintech
Chicony
Chipcom
Chips & Technology
Chromatic Research
Chrontel
CIM
Ciprico
Cirrus Logic
Cisco
Citizen
Citoh
Clary
Clevo
CMD
Cnet
Cogent Data
Colorado
Colorgraphic
Com 21
Comcorp
Communicate
Compaq
CompCore
Compex
Compro - ACS
Computer Peripherals Int.
Comtrol
Concord
Connectix
Connectware
Conner
Contour
Convex
Cooler Master
Coreco
CoStar
Cray
Creative Labs
Creatix
Crestor
Crosscom
Crown Joy
CRU
Crusader (italian only)
Crystal Lake
Crystal Semiconductors
CTX
Curtis
Cutting Edge
Cybernet
Cyclades
Cypress
Cyrix

D
Daewoo
Dallas
Danpex
DataExpert
Dataflex
Data General
DataHand Systems
Datalux
Dataproducts
Datarace
Dayna
Daystar Digital
Daytek
Dell
Delta
Deltec
Develcon
Dexxa
DGroup
Diamond Chip
Diamond Multimedia
Digicom
Digicom System
Digi-Data
Digi Intl.
Digital
Digital Audio Labs
Digital Vision
DIGIview
Disctec
D-Link systems
Dolch
Dotronix
DPI
Dr. Neuhaus
DTC
DTK
Dual
DyCam
Dynalink (dutch only)
Dynalink (australian site)
Dynamic Pictures
Dynatech

E
ECCS
Echo
ECS
Edimax
EDL
EFA
Efficient networks
Eicon
Eiger labs
Elanvital
Elebra
Electronic Design
Elite Group
Elo Touch Systems
Elsa
EMC
Emu
Encad
Encore
Enlight
Ensoniq
Envisions
EONtronics
Envoy Data
Epox
Epson
Equinox
ESS
E-Tech
Eteq
Ethercom
Eurgonics
Eurologic
Eurone
Ever Choice
Evergreen
Eversys
Evergreen Technologies
Everex
Exabyte
Excellink
Exide Electronics
Exos
EXP
Exponential
Extended systems
Extron

F
Falcon Northwest
Famous (aka Magic Pro)
Farallon
Fargo
Fastcomm
Fast multimedia
Fibronics
FIC
Field Works
Filetek
Finepal
Fiskars
Fittec
Focustaipei
Fong Kai
FORE systems
Free Tech (aka Pride)
Frontier Design
Fugutech
Fujitsu
Fujitsu (semiconductors site)
Funai (Japanese only)
Futurecho
FWB

G

Gainbery
Gainward
Gamatronic
Gammalink
Gandalf
Gateway2000
Gavi
GB Micro
GCC
Gefen
Gemlight
General Software
Genicom
Genius
Genoa
Genovation
GigaByte
Giltronix
Glidepoint
Global Circuit
Global Village
The Glove
Goldstar (see LG Electronics)
Grand Junction
Gravis
Grundig
Gtek
GVC
GVC (Canadian Site)
Gyration

H
H45 technologies
Hansol
HAL
Hauppauge
Hayes
Hercules
High Tech
Hewitt Rand
Hewlett Packard
Hitachi
Hitachi (European Site)
HMT
Hoontech
Host Modem
Howtek
HP Colorado
Hsin Lin
Hyundai

I
IBM
ICL
Ideal
IDT
Iiyama
Ikegami
Imacon
Imagraph
Imation
IMC networks
Impression
In Focus
Infogold
Infotrend
Initio
InPro
Integralnet
Integrix
Intel
Interactive EFX
Intercom
InterFatron-BBC
Intergraph
Interlan
Interlink Electronics
In Win
Interphase
Intertex
Intraserver
Iomega
IPC
Iris
Isis
Innovative Trek Technology
ITK
Ixmicro

J
Ja-Ga
Jamicon
Jaton
Jazz Multimedia
Jazz Speakers
J Bond
Jet Way
J-Mark
Jolt
Joss
JRL
J. Sir
JTS
JVC

K
Kapok
Karrie
Katron (KTI)
KDS
Kensington
Kentrox
Kernel
Keytronic
Kingston
Klever
K & M Engineering
Kodak
Konexx
Konica
Kontron
Kouwell
Kortex
Koss
Kryotech
Kurta
Kyocera

L
Labtec
La Cie
Lan Plus
Lantronix
Lasat
Lasermaster
Leadtek
Lead Year (aka Tiger Power)
Left Handed
Lexmark
LG Electronics (aka Goldstar)
Liebert
Linocolor
Linksys
Lite On
Livingston
Logicode
Logitech
Longshine
Lucky Star
Lumina
Lunar Energy
Luxcom

M
MaCase
Madge
Maestro
MAG
Magic-3D
MagicRAM
Magicxpress
Magitronic
Magnavox
Mannesmann Tally
Matrox
Max Link
Maxtech
Maxtor
MaxVision
McPerson
Media Forte
Mediatrix
Media Vision
Megadrive
Megahertz
Megastar
Megatek
Memorex
Memtron
Mercury
MGV
Microboards
Micro Design Int'l
Microdyne
Micro Firmware
Micro Hut
MicroMac
Micro Memory
Micron Electronic
MicroNet
Micronics
Microplex
Micropolis (out of business ???)
Microsoft
MicroSpeed
Microstar
Microstep
Microtech
MicroTek
Microway
Min
Mindflight
Minolta
Minuteman
MIPS
Mirage
Miro
Mitac
Mitsuba
Mitsubishi
Mitsumi
Morning Star
Motorola
Mouse Burger
Mouse Systems
Mouse Trak
MR Bios (Microid Research)
M Technology
MTI
MultiTech
Multiwave
Mustek
Mutoh
Mylex
Mynix

N
Nakamichi
Nanao
Nbase
NCR
NEC
NetComm
NetCorp
Net Edge
Network Peripherals
Networth
Newbridge networks
Newchip
Newcom
Newer Technologies
Newgen
New Media
NewStar
Nexgen
NeXT
Nimantics
Nimble (BJMT)
NHC
NMB
Nogatech
No Hands Mouse
Nokia
Nomai
No Rad
Novatech
Novell
NSM Jukebox
Number Nine
NuReality
Nutek
Nvidia

O
OAK
Oce'
Oce' (US Site)
Ocean
Octek
OKI
Olicom
Olivetti
Olivetti Lexicon
Omnimedia
OPTi
Optibase
Optical Access
Optical Data Systems
Optima Technology
Orchestra
OR Technology
Orchid
Orevox
Osprey
OST SA
Overland Data
Oxygen

P
Packard Bell
Paktec
Pacom
Panasonic
Paneltec
Paradise
Paradyne
Paragon
Pathlight
Pc Chips
PCPartner
Pc Power Cooling
PcWare
PC Wave
/> Penril
Pentax
Peridot
Pheenet
Philips
Phoebe Micro
Phoenix
Photon
Picturetel
Pine
Pinnacle micro
Pioneer (US Site)
Pioneer (European Site)
Plaintree
Planet
Plasmon
Play Inc.
Plexcom
Plextor
Plustek
PMC
PNY
Polaroid
Polywell
Portrait
Power Protectors
PowerVR
Practical Peripherals
Pride (see also Freetech)
Primax
Princeton Graphics
Printer Works
ProCase
Procom
Progen
Pro Link
Promise
Proteon
Psion Dacom
PureData
Puretek
Pyramid

Q
QDI
QLogic
QMS
Quadrant
Quantum
Quantum 3D
Quantum Data System
Quantum Effect Design
Qume (unofficial)

R
Racal
Racore
Radius
Rambus
RDI
Realtek
Relisys
Rendition
Retix
Reveal (it's dead !)
( Try here )
Ricoh
Rockwell
Roland
Ross
RSA

S
S3
Sailing Strong
Saitek
Salient
Sampo
Samsung
Samtec
Samtron
San Li
Sanyo
Sanyo Denki
Scanpaq
Sceptre
Scii Telecom
SC&T2
Seagate
See Thru
Sejin
Seiko
Selex
Semio
Sequent
Sertek
SGS-Thomson
Shamrock
Shark
Sharp
Shiva
Shuttle
SIC
Sicon
Sidin
Siemens (Semiconductors site)
Siemens-Nixdorf
Sigma Designs
Silicon Graphics
Silicon Magic
Silicon Multimedia
Siliconrax
SIMM expander
Simple Technology
Sliger
Smart and Friendly
Smart Line
SMC
Smile
S-MOS
Soltek
Sonic Systems
Sony
Southland
Soyo
Spacetec
Sparc
Specialix
Spec Research
Spectrum sp
Spider Communications
SRS Labs
Stallion
Star Micronics
Startech
Star Track
STB
Storage Tek
Storm Technology
Stratus
Streamlogic
Suh
Sukiung (aka Auhau)
Sun
Suncom
SunRise Imaging
Sunstar Technology
SuperMicro
Supermouse
Superpower Supply
Superpower
Supra
Suvil
Swan Technologies
Symbios
Sym Media
Symplex
Synaptics
Syquest
Sysgration
SysKonnect
SystemSoft

T

Tadpole
Taiwan Multimedia
Taken
Tamarack
Tandberg
Tandy
Tapedisk
Tatung
Tatung (US Site)
Taxan
Tayo Yuden
TDK
Teac
Teac (US site)
Tec
Tech Source
Tech Works
Tecmar
Tecnoware
Teijin
Tekram
Tektronics
Telebit
Teledapter (aka VoicePro)
Teles
Telex Computer Audio
Telindus
Tera
Terratec
Terratec (US Site)
Texas Industrial Peripherals
Texas Instruments
Texas isa
Thermalloy
ThunderCom
Thundercom (it's another company !)
Thundermax (aka Thunderlink)
Thrustmaster
TMC
Topower
Toray
Toshiba
Totem
Transition
Traxdata
Tribe
Trigem
Tri-Plex
Tripplite
TriTech
Truevision
Trump (aka Britek)
Trust
Tseng Labs
TURBOstor (by Genroco)
Twinhead
Tyan

U

UB
U&C
Umax
Unisys
Upsonic
USAR
USI
US Logic
US Robotics

V

Vertos
Vextrec
VIA Technology
Victron
Vidasystem
Videologic
Viewpoint
Viewsonic
Viewtop (aka Britek)
Vigra
Viking Components
Vine Micros
Visicom
Visioneer
VisionMaster
Visiontek
VLSI
Vobis
V Tech

W

Wacom
Waitec
Webster
Wearnes
Wen Technology
Western Data
Western Digital
Wetech
Whittaker
Wild Card (aka Puredata)
Willow
Winbond
Winbook
Winchester
Winco
Winnov
Wireless Computing
Wisecom
Wyse
WordWand

X
Xedia
Xerox
Xircom
Xistor
XLNT
Xylan
Xyplex
Xyratex

Y
Yakumo
Yamaha
Yeong Yang

Z

Zeitnet
Zenith
Zentech
Zida
Zilog
Znyx
Zoltrix
Zoom
Zyxel
Z-World

 


suomi
body: 
Data Formats and Their File Extensions
.#24  Printer data file for 24 pin matrix printer (LocoScript)
.#ib  Printer data file (LocoScript)
.#sc  Printer data file (LocoScript)
.#st  Standard mode printer definitions (LocoScript)
.$$$  Temporary file
.$00  Pipe file (DOS)
.$db  Temporary file (dBASE IV)
.$ed  Editor temporary file (MS C)
.$o1  Pipe file (DOS)
.$vm  Virtual manager temporary file (Windows 3.x)
.000  Compressed harddisk data (DoubleSpace)
.001  Fax (many)
.075  75x75 dpi display font (Ventura Publisher)
.085  85x85 dpi display font (Ventura Publisher)
.091  91x91 dpi display font (Ventura Publisher)
.096  96x96 dpi display font (Ventura Publisher)
.0b   Printer font with lineDraw extended character set (PageMaker)
.1   Roff/nroff/troff/groff source for manual page (cawf2.zip)
.15u  Printer font with PI font set (PageMaker)
.1st  Usually README.1ST text
.301  Fax (Super FAX 2000 - Fax-Mail 96))
.386  Intel 80386 processor driver (Windows 3.x)
.3ds  Graphics (3D Studio)
.3fx  Effect (CorelChart)
.3gr  Data file (Windows Video Grabber)
.3t4  Binary file converter to ASCII (Util3)
.4c$  Datafile (4Cast/2)
.4sw  4dos Swap File
.4th  Forth source code file (ForthCMP - LMI Forth)
7.669  Music (8 channels) (The 669 Composer)
.6cm  Music (6 Channel Module) (Triton FastTracker)
.8   A86 assembler source code file
.8cm  Music (8 Channel Module) (Triton FastTracker)
.8m   Printer font with Math 8 extended character set (PageMaker)
.8u   Printer font with Roman 8 extended character set (PageMaker)
.a   Ada source code file
.a   Library (unix)
.a11  Graphics AIIM image file
.ab6  Datafile (ABStat)
.ab8  Datafile (ABStat)
.abk  Automatic backup file (CorelDRAW)
.abs  Abstracts (info file)
.abs  Data file (Abscissa)
.aca  Project (Project Manager Workbench)
.acb  Graphics (ACMB)
.acc  Program (DR-DOS - ViewMax) (GEM / resident)
.act  Actor source code file
.act  Foxdoc Action Diagrams (FoxPro)
.act  Presentation (Action!)
.ad   Screen saver data (AfterDark)
.ada  Ada source code file
.adb  Ada Package Body
.adc  Bitmap graphics (16 colors) (Scanstudio)
.adi  Graphics (AutoCAD)
.adl  Mca adapter description library (QEMM)
.adn  Add-in (Lotus 1-2-3)
.ads  Ada Package Specification
.adt  Datafile for cardfile application (HP NewWave)
.adt  Fax (AdTech)
.adx  Document (Archetype Designer)
.af2  Flowchart (ABC FlowCharter 2.0)
.afi  Truevision bitmap graphics
.afl  Font file (for Allways) (Lotus 1-2-3)
.afm  Type 1 font metric ASCII data for font installer (ATM - many)
.afm  Datafile for cardfile application (HP NewWave)
.ai   Vector graphics (Adobe Illustrator)
.ain  Compressed file archive created by AIN
.aio  APL file transfer format file
.ais  Array of Intensity Samples graphics (Xerox)
.aix  Datafile for cardfile application (HP NewWave)
.all  Format file for working pages (Always)
.all  General printer information (WordPerfect for Win)
.all  Symbol and font files (Arts & Letters)
.alt  Menu file (WordPerfect Library)
.amf  Music (Advanced Module Format)
.amg  Compressed file archive created by AMGC
.amg  System image file (Actor)
.ani  Animation (Presidio - many)
.anm  Animation (Deluxe Paint Animator)
.ann  Help Annotations (Windows 3.x)
.ans  Ansi graphics (character animation)
.ans  Ascii text ANSI character set (NewWave Write)
.aos  Add-On Software (Nokia 9000)
.ap   Compressed Amiga file archive created by WHAP
.ap   Datafile (Datalex EntryPoint 90)
.apc  Printer driver (Lotus 1-2-3)
.apd  Printer driver (Lotus 1-2-3)
.apf  Printer driver (Lotus 1-2-3)
.api  Passed parameter file (1st Reader)
.api  Printer driver (Lotus 1-2-3)
.apl  APL work space format file
.app  Add-in application file (Symphony)
.app  Application object file (dBASE Application Generator)
.app  Executable application file (DR-DOS - NeXTstep - Atari)
.app  Generated application (FoxPro)
.apr  Employee performance review (Employee Appraiser)
.apx  Appexpert database file (Borland C++ 4.5)
.arc  Compressed file archive created by ARC (arc602.exe/pk361.exe)
.arc  Compressed file archive created by SQUASH (squash.arc)
.arf  Automatic Response File
.ari  Compressed file archive created by ARI
.arj  Compressed file archive created by ARJ (arj241.exe)
.ark  Arc file archive created by CP/M port of ARC file archiver
.ark  Compressed file archive created by QUARK
.arr  Arrangement (Atari Cubase)
.art  Graphics (scrapbook) (Art Import)
.art  Raster graphics (First Publisher)
.arx  Compressed file archive created by ARX
.asc  Ascii text file
.asc  Transport armor file (PGP)
.asd  Autosave file (Word for Windows)
.asd  Presentation (Astound)
.asd  Screen driver (Lotus 1-2-3)
.asf  Datafile (STATGRAPHICS)
.asf  Screen font (Lotus 1-2-3)
.ash  Assembly language header file (TASM 3.0)
.asi  Assembler include file (Turbo C - Borland C++)
.asm  Assembly source code file
.aso  Assembler object (object orientated) file (Turbo Assembler)
.asp  Aspect source code file (Procomm Plus)
.asp  Association of Shareware Professionals OMBUDSMN.ASP notice
.at2  Auto template (Aldus Persuasion 2.0)
.atm  Adobe Type Manager data/info
.au   Sound (audio) file (SUN Microsystems)
.aux  Auxillary references (TeX/LaTeX)
.aux  Auxiliary dictionary (ChiWriter)
.ava  Publication (Avagio)
.avi  Audio Video Interleaved animation file (Video for Windows)
.aw   Text file (HP AdvanceWrite)
.awk  Awk script/program
.awm  Movie (Animation Works)
.aws  Data (STATGRAPHICS)
.b   Batch list (APPLAUSE)
.b&w  Black and white graphics (atari - mac)
.b&w  Mono binary screen image (1st Reader)
.b1n  Both mono and color binary screen image (1st Reader)
.b30  Printer font (JLaser - Cordata) (Ventura Publisher)
.b8   Raw graphics (one byte per pixel) plane two (PicLab)
.b_w  Black and white graphics (atari - mac)
.bad  Bad file (Oracle)
.bak  Backup file
.bal  Music score (Ballade)
.bar  Horizontal bar menu object file (dBASE Application Generator)
.bas  Basic source code file
.bat  Batch file (DOS)
.bb   Database backup (Papyrus)
.bbl  Bibliographic reference (TeX/BibTeX)
.bbm  Brush (Deluxe Paint)
.bbs  Bulletin Board System announce or text info file
.bch  Batch process object file (dBASE Application Generator)
.bch  Datafile (Datalex EntryPoint 90)
.bco  Outline font description (Bitstream)
.bcp  Borland C++ makefile
.bcw  Environment settings (Borland C++ 4.5)
.bdf  Bitmap Distribution Format font file (X11)
.bdf  Datafile (Egret)
.bdr  Border (MS Publisher)
.bez  Outline font description (Bitstream)
.bf2  Bradford 2 font
.bfm  Font metrics (unix/Frame)
.bfx  Fax (BitFax)
.bga  Bitmap graphics
.bgi  Borland Graphics Interface device driver
.bib  Bibliography (ASCII)
.bib  Database - not compatible with TeX format (Papyrus)
.bib  Literature database (TeX/BibTeX)
.bif  Binary Image Format b&w graphics (Image Capture board)
.bin  Binary file
.bio  OS/2 BIOS
.bit  Bitmap X11
.bk   Faxbook (JetFax)
.bk!  Document backup (WordPerfect for Win)
.bk1  Timed backup file for document window 1 (WordPerfect for Win)
.bk2  Timed backup file for document window 2 (WordPerfect for Win)
.bk3  Timed backup file for document window 3 (WordPerfect for Win)
.bk4  Timed backup file for document window 4 (WordPerfect for Win)
.bk5  Timed backup file for document window 5 (WordPerfect for Win)
.bk6  Timed backup file for document window 6 (WordPerfect for Win)
.bk7  Timed backup file for document window 7 (WordPerfect for Win)
.bk8  Timed backup file for document window 8 (WordPerfect for Win)
.bk9  Timed backup file for document window 9 (WordPerfect for Win)
.bkp  Backup file (Write - TurboVidion DialogDesigner)
.bkw  Mirror image of font set (FontEdit)
.bld  Bloadable picture (BASIC)
.blk  Temporary file (WordPerfect for Win)
.bm   Bitmap graphics
.bmk  Help Bookmarks (Windows 3.x)
.bmp  Bitmap graphics (PC Paintbrush - many)
.bnk  Adlib instrument bank file
.boo  Compressed file ASCII archive created by BOO (msbooasm.arc)
.bpc  Chart (Business Plan Toolkit)
.bpt  Bitmap fills file (CorelDRAW)
.br   Script (Bridge)
.brd  Eagle Layout File
.brk  Fax (Brooktrout Fax-Mail)
.bsa  Compressed file archive created by BSARC

.bsc  Compressed Apple II file archive created by BINSCII
.bsc  Database (Source Browser)
.bsc  Pwbrmake object file (MS Fortran)
.btm  Batch To Memory batch file (4DOS)
.bug  Bugs and Problems
.bup  Backup file
.but  Button definitions (Buttons!)
.buy  Datafile format (movie)
.bv1  Overflow file below insert point in Doc 1 (WordPerfect for Win)
.bv2  Overflow file below insert point in Doc 2 (WordPerfect for Win)
.bv3  Overflow file below insert point in Doc 3 (WordPerfect for Win)
.bv4  Overflow file below insert point in Doc 4 (WordPerfect for Win)
.bv5  Overflow file below insert point in Doc 5 (WordPerfect for Win)
.bv6  Overflow file below insert point in Doc 6 (WordPerfect for Win)
.bv7  Overflow file below insert point in Doc 7 (WordPerfect for Win)
.bv8  Overflow file below insert point in Doc 8 (WordPerfect for Win)
.bv9  Overflow file below insert point in Doc 9 (WordPerfect for Win)
.bwb  Spreadsheet application (Visual Baler)
.bwr  Beware (buglist) (Kermit)
.c   C source code file
.c   Compressed unix file archive created by COMPACT
.c++  C++ source code file
.c--  Source code (Sphinx C--)
.c00  Print file (Ventura Publisher)
.c86  C source code file (Computer Innovation C86)
.ca   Initial cache data for root domain servers (Telnet)
.cab  Cabinet File (Microsoft installation archive)
.cad  Softdesk Drafix CAD File
.cac  dBASE IV executable when caching on/off (see cachedb.bat)
.cad  Document (Drafix Windows CAD)
.cal  Calendar file (Windows 3.x)
.cal  Spreatsheet (SuperCalc)
.can  Fax (Navigator Fax)
.cap  Caption (Ventura Publisher)
.cap  Session capture file (Telix)
.cas  Comma-delimited ASCII File
.cat  Catalog (dBASE IV)
.cbc  Fuzzy logic system (CubiCalc)
.cbl  Cobol source code file
.cbm  Compiled bitmap graphics (XLib)
.cbt  Computer Based Training (many)
.cc   C++ source code file
.ccb  Visual Basic Animated Button Configuration
.ccc  Bitmap graphics (native format) (Curtain Call)
.ccf  Communications configuration file (Symphony)
.cch  Chart (CorelChart)
.ccl  Communication Command Language file (Intalk)
.cco  Btx Graphics file (XBTX)
.cdb  Card database (CardScan)
.cdb  Main database (TCU Turbo C Utilities)
.cdf  Graphics (netcdf)
.cdk  Document (Atari Calamus)
.cdr  Vector graphics (CorelDRAW native format)
.cdt  Data (CorelDraw 4.0)
.cdx  Compound index (FoxPro)
.ce   Main.ce (The FarSide Computer Calendar)
.ceg  Bitmap graphics (Tempra Show - Edsun Continuous Edge Graphics)
.cel  Graphics (Autodesk Animator - Lumena)
.cf   Configuration file (imake)
.cfg  Configuration
.cfl  Chart (CorelFLOW)
.cfn  Font data (Atari Calamus)
.cfo  C Form Object internal format object file (TCU Turbo C Utilities)
.cfp  Fax (The Complete Fax Portable)
.cga  CGA display font (Ventura Publisher)
.cgi  Common Gateway Interface script
.cgm  Computer Graphics Metafile vector graphics (A&L - HG - many)
.ch   Header file (Clipper 5)
.ch3  Chart (Harvard Graphics 3.0)
.ch4  Presentation (Charisma 4.0)
.chd  Font descriptor (FontChameleon)
.chi  Document (ChiWriter)
.chk  Recovered data (ChkDsk)
.chk  Temporary file (WordPerfect for Win)
.chl  Configuration History Log
.chn  Data (Ethnograph 3)
.chp  Chapter file (Ventura Publisher)
.chr  Character set (Turbo C - Turbo Pascal)
.cht  Chart (Harvard Graphics 2.0 - SoftCraft Presenter)
.cht  Interface file for ChartMaster (dBASE)
.cif  Caltech Intermediate Format graphics
.cif  Chapter information (Ventura Publisher)
.cix  Database index (TCU Turbo C Utilities)
.ckb  Keyboard mapping (Borland C++ 4.5)
.cl   Common LISP source code file
.clp  Clip art graphics (Quattro Pro)
.clp  Clipboard file (Windows 3.x)
.clp  Compiler script file (clip list) (Clipper 5)
.clr  Color binary screen image (1st Reader)
.clr  Color definitions (Photostyler)
.cls  C++ class definition file
.cm   Data file (CraftMan)
.cmd  Batch file (OS/2)
.cmd  Command (dBASE - Waffle)
.cmd  External command menu (1st Reader)
.cmf  FM-music file (Creative Music File)
.cmk  Card (Card Shop Plus)
.cmm  Cmm script (batch) file (CEnvi)
.cmp  Header file for PostScript printer files (CorelDRAW)
.cmp  User dictionary (MS Word for DOS)
.cmp  Bitmap graphics (Lead CMP compression)
.cmv  Animation (CorelMove CorelDraw 4.0)
.cnc  CNC general program data
.cnf  Configuration (program - printer setup)
.cnv  Data conversion support file (Word for Windows)
.cnv  Temporary file (WordPerfect for Win)
.cob  Cobol source code file
.cod  Datafile (Forecast Plus - MS Multiplan - StatPac Gold)
.cod  Program compiled code (FORTRAN)
.cod  Template source file (dBASE Application Generator)
.cod  Videotext file
.col  Color palette (Autodesk Animator - many)
.col  Spreadsheet (MS Multiplan)
.com  Command (memory image of executable program) (DOS)
.con  Configuration file (Simdir)
.cpd  Script (Complaints Desk)
.cpf  Fax (The Complete Fax)
.cpi  Code Page Information file (DOS)
.cpi  Colorlab Processed Image bitmap graphics
.cpl  Control panel file (Windows 3.x)
.cpl  Presentation (Compel)
.cpp  C++ source code file
.cpp  Presentation (CA-Cricket Presents)
.cps  Backup of startup files by Central Point PC Tools autoexec.cps
.cps  coloured postscript files 
.cpt  Compressed Mac file archive created by COMPACT PRO (ext-pc.zip)
.cpt  Encrypted memo file (dBASE)
.cpt  Template (CA-Cricket Presents)
.cpz  Music text file (COMPOZ)
.crd  Cardfile (Windows 3.x - YourWay)
.crf  Cross-reference (MS MASM - Zortech C++)
.crp  Encrypted database (dBASE IV)
.crs  File Conversion Resource (WordPerfect 5.1)
.crt  Terminal settings information (Oracle)
.cru  Compressed file archive created by CRUSH
.csg  Graph (Statistica/w)
.csm  Precompiled headers (Borland C++ 4.5)
.csp  Pc Emcee Screen Image file (Computer Support Corporation)
.css  Datafile (CSS - Stats+)
.css  Datasheet (Statistica/w)
.csv  Comma Separated Values text file format (ASCII)
.csv  Adjusted EGA/VGA palette (CompuShow)
.ctc  Control file (PC Installer)
.ctf  Character code translation file (Symphony)
.ctl  Control file (dBASE IV - Aldus Setup)
.ctx  Course TeXt file (Microsoft online guides)
.ctx  Ciphertext file (Pretty Good Privacy RSA System)
.cuf  C Utilities Form definition (TCU Turbo C Utilities)
.cur  Cursor image file (Windows 3.x)
.cut  Bitmap graphics (Dr. Halo)
.cv4  Color file (CodeView)
.cvp  Cover page (WinFax)
.cvs  Graphics (Canvas)
.cvt  Backup file for CONVERTed database file (dBASE IV)
.cvw  Color file (CodeView)
.cxx  C++ source code file (Zortech C++)
.dat  Data file in special format or ASCII
.db   Configuration (dBASE IV - dBFast)
.db   Database (Paradox - Smartware)
.db$  Temperature debug info (Clarion Modula-2)
.db$  Temporary file (dBASE)
.db2  Database (dBASE II)
.db3  Database (dBASE III)
.dba  Datafile (DataEase)
.dbd  Business data (Business Insight)
.dbd  Debug info (Clarion Modula-2)
.dbf  Database file (dBASE III/IV - FoxPro - dBFast - DataBoss)
.dbg  Symbolic debugging information (MS C/C++)
.dbk  Database backup (dBASE IV)
.dbm  Datafile (DataEase)

.dbm  Menu template (DataBoss)
.dbo  Compiled program (dBASE IV)
.dbs  Database in SQL Windows format
.dbs  Datafile (PRODAS)
.dbs  Printer description file (Word - Works)
.dbt  Data Base Text (Clipper)
.dbt  Foxbase+ style memo (FoxPro)
.dbt  Memo file for database w/same name (dBASE IV - dBFast)
.dbw  Windows file (DataBoss)
.dca  Document Content Architecture text file (IBM DisplayWrite)
.dcf  Disk image file
.dcp  Data CodePage (OS/2)
.dcs  Bitmap graphics (CYMK format) (QuarkXPress)
.dcs  Datafile (ACT! Activity Files)
.dct  Database dictionary (Clarion Database Developer)
.dct  Spell checking dictionary (Harvard Graphics 3.0 - Symphony)
.dcx  Bitmap graphics (Multipage PCX)
.dd   Compressed Macintosh file archive created by DISKDOUBLER
.ddb  Bitmap graphics
.ddi  Diskdupe Image file (ddupe322.zip)
.ddp  Device Driver Profile file (OS/2)
.deb  Debug script (DOS Debug)
.def  Assembly header file (Geoworks)
.def  Defaults - definitions
.dem  Demonstration
.dem  Graphics (VistaPro)
.dev  Device driver
.dfd  Data Flow Diagram graphic (Prosa)
.dfi  Outline font description (Digifont)
.dfl  Default program settings (Signature)
.dfm  Data Flow Diagram model file (Prosa)
.dfs  Delight Sound File
.dfv  Printing form (Word)
.dgn  Graphics (MicroStation)
.dgs  Diagnostics
.dh   Dependency information for .ph (Geoworks)
.dhp  Dr. Halo PIC Format graphics (Dr. Halo II - III)
.dht  Datafile (Gauss)
.dia  Diagraph graphics (Computer Support Corporation)
.dib  Bitmap graphics (Device-Independent Bitmap)
.dic  Lotus Notes / Domino dictonary file
.dif  Database (VisiCalc)
.dif  Output from Diff command - script for Patch command
.dif  Text file (Data Interchange Format)
.dip  Graphics
.dir  Dialing directory file (Procomm Plus)
.dir  Directory file (VAX)
.dir  Movie (MacroMind Director 4.x)
.dis  Distribution file (VAX Mail)
.dis  Thesaurus (CorelDraw)
.diz  Description file (Description In Zip)
.dkb  Raytraced graphics (DKBTrace)
.dl   Animation (Italian origin)
.dld  Data (Lotus 1-2-3)
.dlg  Dialog resource script file (MS Windows SDK)
.dll  Dynamic Link Library (Windows 3.x - OS/2)
.dll  Export/import filter (CorelDRAW)
.dls  Setup (Norton Disklock)
.dmo  Demo (Derive)
.dmp  Dump file (eg. screen or memory)
.dms  Compressed Amiga file archive created by DISKMASHER
.doc  Document text file
.dog  Screen file (Laughing Dog Screen Maker)
.doh  Dependency information for .poh (Geoworks)
.dos  External command file (1st Reader)
.dos  Network driver (eg. pkt_dis.dos)
.dos  Text file containing DOS specific info
.dot  Line-type definition file (CorelDRAW)
.dot  Template (Word for Windows)
.dox  Text file (MultiMate 4.0)
.doz  Description Out of Zip (VENDINFO)
.dp   Calendar file (Daily Planner)
.dp   Data file (DataPhile)
.dpr  Default project- and state-related information (Borland C++)
.drs  Display Resource (WordPerfect for Win)
.drv  Device driver eg. for printer
.drw  Vector graphics (Micrografx Designer)
.ds4  Vector graphics (Micrografx Designer 4.0)
.dsc  Discard file (Oracle)
.dsd  Database (DataShaper)
.dsk  Project desktop file (Borland C++ - Turbo Pascal)
.dsm  Digital sound module (DSI)
.dsn  Design (Object System Designer)
.dsp  Display parameters (Signature)
.dsp  Graphics display driver (Dr.Halo)
.dsr  Driver Resource (WordPerfect for Win)
.dss  Screensaver file (DCC)
.dss  Sound (Digital Soup)
.dsw  Desktop settings (Borland C++ 4.5)
.dt_  Data fork of a Macintosh file (Mac-ette)
.dta  Data file (Turbo Pascal - PC-File - Stata)
.dtf  Database file (PFS - Q&A)
.dtp  Document (Timeworks Publisher3)
.dtp  Publication (Publish-It!)
.dvc  Data (Lotus 1-2-3)
.dvi  Device Independent document (TeX)
.dvp  Desqview Program Information file (DESQview)
.dvp  Device parameter file (AutoCAD)
.dw2  Drawing (DesignCAD for windows)
.dwc  Compressed file archive created by DWC (dwc-a501.exe)
.dwg  Drawing (Drafix)
.dwg  Drawing database (AutoCAD)
.dx   Text file (DEC WPS/DX format - DEC WPS Plus)
.dxf  Drawing Interchange File Format vector graphics (AutoCAD)
.dxn  Fax (Fujitsu dexNET)
.dyn  Data (Lotus 1-2-3)
.ebj  Error-checking object file (Geoworks)
.edt  Default settings (VAX Edt editor)
.eeb  Button bar for Equation Editor (WordPerfect for Win)
.eft  High resolution screen font (ChiWriter)
.efx  Fax (Everex EFax)
.ega  EGA display font (Ventura Publisher)
.el   Elisp source code file (Emacs lisp)
.elc  Compiled ELISP code (Emacs lisp)
.elt  Event list text file (Prosa)
.emb  Everest Embedded Bank File
.emd  ABT Extended Module
.emf  Enchanced Metafile graphics
.eml  MS Outlook Express Electronic Mail
.ems  PC Tools Enhanced Menu System Config
.emu  Terminal emulation data (BITCOM)
.enc  Encoded file - UUENCODEd file (Lotus 1-2-3 - uuexe515.exe)
.enc  Music (Encore)
.end  Arrow-head definition file (CorelDRAW)
.eng  Dictionary engine (Sprint)
.eng  Graphics (charting) (EnerGraphics)
.env  Enveloper macro (WOPR)
.env  Environment file (WordPerfect for Win)
.epd  Publication (Express Publisher)
.epi  Document (Express Publisher)
.eps  Encapsulated PostScript vector graphics (Adobe Illustrator)
.eps  Printer font (Epson - Xerox...) (Ventura Publisher)
.eqn  Equation (WordPerfect for Win)
.erd  Entity Relationship Diagram graphic file (Prosa)
.erm  Entity Relationship Diagram model file (Prosa)
.err  Error log
.err  Error messages for command line compilers
.esh  Extended Shell batch file
.eth  Document (Ethnograph 3)
.etx  Structure Enhanced (setext) text
.evt  Event log
.evy  Document (WordPerfect Envoy)
.ewd  Document (Express Publisher for Windows)
.ex3  Device driver (Harvard Graphics 3.0)
.exc  Rexx source code file (VM/CMS)
.exc  Exclude file for Optimize (do not process) (QEMM)
.exe  Directly executable program (DOS)
.exm  Msdos executable, system-manager compliant (HP calculator)
.ext  Extension file (Norton Commander)
.exx  Intermediate file by MsgPut (IBM LinkWay)
.ezf  Fax (Calculus EZ-Fax)
.f   Fortran source code file
.f   Compressed file archive created by FREEZE
.f01  Fax (perfectfax)
.f06  Dos screen text font - height 6 pixels (fntcol13.zip)
.f07  Dos screen text font - height 7 pixels (fntcol13.zip)
.f08  Dos screen text font - height 8 pixels (fntcol13.zip)
.f09  Dos screen text font - height 9 pixels (fntcol13.zip)
.f10  Dos screen text font - height 10 pixels (fntcol13.zip)
.f11  Dos screen text font - height 11 pixels (fntcol13.zip)
.f12  Dos screen text font - height 12 pixels (fntcol13.zip)
.f13  Dos screen text font - height 13 pixels (fntcol13.zip)
.f14  Dos screen text font - height 14 pixels (fntcol13.zip)
.f16  Dos screen text font - height 16 pixels (fntcol13.zip)


.f2r  Linear module (music) (Farandole)
.f3r  Blocked module (music) (Farandole)
.f77  Fortran 77 source code file
.f96  Fax (Frecom FAX96)
.fac  Face graphics
.faq  Frequently Asked Questions text file
.far  Music
.fax  Fax (raster graphics) (most Fax programs)
.fc   Spell checking dictionary (Harvard Graphics 2.0)
.fcm  Binary file patch file (forward compression)(jlpak10.zip)
.fd   Declaration file (MS Fortran)
.fd   Field offsets for compiler (DataFlex)
.fdw  Form (F3 Design and Mapping)
.feb  Button bar for Figure Editor (WordPerfect for Win)
.ff   Outline font description (Agfa Compugraphics)
.fff  Fax (defFax)
.fft  Dca/FFT Final Form Text text file (DisplayWrite)
.fh3  Vector graphics (Aldus FreeHand 3.x)
.fh4  Vector graphics (Aldus FreeHand 4.x)
.fi   Interface file (MS Fortran)
.fif  Fractal Image Format file
.fil  File template (Application Generator)
.fil  Files list object file (dBASE Application Generator)
.fil  Overlay (WordPerfect)
.fin  Print-formatted text file (Perfect Writer - Scribble - MINCE)
.fit  Fits graphics
.fit  File Index Table (WindowsNT)
.fix  Patch file
.fky  Macro file (FoxPro)
.flb  Format library (Papyrus)
.flc  Animation (Autodesk Animator)
.fld  Folder (Charisma)
.fli  Tex font library (EmTeX)
.fli  Animation (Autodesk Animator)
.flm  Film Roll (AutoCAD/AutoShade)
.flo  Micrografx FlowCharter
.flt  Filter file (Micrografx Picture Publisher)
.flt  Support file (Asymetrix ToolBook) - graphics filter
.flx  Compiled binary (DataFlex)
.fm   Spreatsheet (FileMaker Pro)
.fm1  Spreadsheet (Lotus 1-2-3 release 2.x)
.fm3  Device driver (Harvard Graphics 3.0)
.fm3  Spreadsheet (Lotus 1-2-3 release 3.x)
.fmb  File Manager Button bar (WordPerfect for Win)
.fmf  Font or icon file (IBM LinkWay)
.fmk  Makefile (Fortran PowerStation)
.fmo  Compiled format file (dBASE IV)
.fmt  Format file (dBASE IV - FoxPro - Clipper 5 - dBFast)
.fmt  Style sheet (Sprint)
.fn3  Font file (Harvard Graphics 3.0)
.fnt  Font file (many)
.fnx  Inactive font (Exact)
.fo1  Font file (Borland Turbo C)
.fo2  Font file (Borland Turbo C)
.fol  Folder of saved messages (1st Reader)
.fon  Dialing directory file (Telix)
.fon  Font file (many - Windows 3.x font library)
.fon  Log of all calls (Procomm Plus)
.for  Fortran source code file
.for  Form (WindowBase)
.fot  Installed Truetype font (Windows Font Installer)
.fp   Configuration file (FoxPro)
.fpc  Catalog (FoxPro)
.fpt  Memo (FoxPro)
.fpw  Floorplan drawing (FloorPLAN plus for Windows)
.fr3  Renamed dBASE III+ form file (dBASE IV)
.frf  Font (FontMonger)
.frg  Uncompiled report file (dBASE IV)
.frm  Form (Visual Basic)
.frm  Report file (dBASE IV - Clipper 5 - dBFast)
.frm  Text (order form)
.fro  Compiled report file (dBASE IV)
.frp  Form (PerForm PRO Plus - FormFlow)
.frs  Screen Font Resource (WordPerfect for Win)
.frt  Report memo (FoxPro)
.frx  Report (FoxPro)
.fsl  Form (Paradox for Windows)
.fsm  Farandoyle Sample format music
.fst  Linkable program (dBFast)
.fsx  Data (Lotus 1-2-3)
.ftm  Font file (Micrografx)
.ftp  Configuration (FTP Software PC/TCP)
.fw   Database (FrameWork)
.fw2  Database (Framework II)
.fw3  Database (Framework III)
.fx   On-line guide (FastLynx)
.fxd  Phonebook (FAXit)
.fxp  Compiled format (FoxPro)
.fxs  Fax Transmit Format graphics (WinFax)
.g   Data chart (APPLAUSE)
.g8   Raw graphics (one byte per pixel) plane three (PicLab)
.gam  Fax (GammaFax)
.gbl  Global definitions (VAXTPU editor)
.gc1  Lisp source code (Golden Common Lisp 1.1)
.gc3  Lisp source code (Golden Common Lisp 3.1)
.gcd  Graphics
.gdf  Dictionary file (GEOS)
.ged  Editor's native file format (Arts & Letters)
.ged  Graphics editor file (EnerGraphics)
.gem  Vector graphics (GEM - Ventura Publisher)
.gen  Compiled template (dBASE Application Generator)
.gen  Generated text (Ventura Publisher)
.geo  Geode (Geoworks)
.gfb  Compressed GIF image created by GIFBLAST (gifblast.exe)
.gft  Font (NeoPaint)
.gib  Chart (Graph-in-the-Box)
.gif  Graphics Interchange Format bitmap graphics (CompuShow)
.giw  Presentation (Graph-in-the-Box for Windows)
.gl   Animation (GRASP GRAphical System for Presentation)
.glm  Datafile (Glim)
.gls  Datafile (Across)
.gly  Glossary (MS Word)
.gmf  CGM graphics (APPLAUSE)
.gmp  Geomorph tile map (SPX)
.goc  Goc source code file (Geoworks)
.goh  Goc header file (Geoworks)
.gp   Geode parameter file (Geoworks Glue)
.gph  Graph (Lotus 1-2-3/G)
.gpk  Omnigo program package
.gr2  Screen driver (Windows 3.x)
.gra  Datafile (SigmaPlot)
.grb  Ms-DOS Shell Monitor file (MS-DOS 5)
.grf  Graph file (Graph Plus - Charisma)
.grp  Group file (Windows 3.x - Papyrus)
.grp  Pictures group (PixBase)
.gry  Raw GREY graphics
.gs1  Presentation (GraphShow)
.gsd  Vector graphics (Professional Draw)
.gsw  Worksheet (GraphShow)
.gup  Data (PopMail)
.gxl  Graphics library (Genus)
.gz   Compressed file archive created by GZIP (GNU zip)
.h   Header file
.h!   On-line help file (Flambeaux Help! Display Engine)
.h++  Header file (C++)
.h--  Header file (Sphinx C--)
.ha   Compressed file archive created by HA (ha098.zip)
.hap  Compressed file archive created by HAP (hap303re.zip)
.hbk  Handbook (Mathcad)
.hdf  Hierarchical Data File graphics (SDSC Image Tools)
.hdf  Help file (Help Development Kit)
.hdl  Alternate download file listing (Procomm Plus)
.hdr  Pc-File+ Database header
.hdr  Datafile (Egret)
.hdr  Message header text (Procomm Plus - 1st Reader)
.hdw  Vector graphics (Harvard Draw)
.hdx  Help index (AutoCAD - Zortech C++)
.hex  Hex dump
.hfi  Hp Font Info file (GEM)
.hgl  Hp Graphics Language graphics
.hh   C++ header file
.hhh  Precompiled header file (Power C)
.hhp  Help information for remote users (Procomm Plus)
.hin  Molecule (HyperChem)
.hlb  Help library (VAX)
.hlp  Help information
.hmm  Alternate Mail Read option menu (Procomm Plus)
.hnc  CNC program files Heidenhain (?) dialog
.hof  Hall Of Fame (game scores)
.hp8  Ascii text HP Roman8 character set (NewWave Write)
.hpf  Hp LaserJet fonts (PageMaker)
.hpg  HPGL plotter file vector graphics (AutoCad - Harvard Graphics)
.hpi  Font information file (GEM)
.hpj  Help project (MS Help Compiler)
.hpk  Compressed file archive created by HPACK (hpack75.zip)
.hpm  Emm text (HP NewWave)

.hpm  Alternate Main menu for privileged users (Procomm Plus)
.hpp  C++ header file (Zortech C++)
.hqx  Compressed Macintosh ASCII archive created by BINHEX (xbin23.zip)
.hrf  Graphics (Hitachi Raster Format)
.hrm  Alternate Main menu for limited/normal users (Procomm Plus)
.hs2  Monochrome image (Postering)
.hsi  Handmade Software Inc. graphics - almost JPEG (Image Alchemy)
.hst  History file (Procomm Plus)
.htm  HyperText Markup Language document
.htx  Hypertext file
.hwd  Presentation (Hollywood)
.hxm  Alternate Protocol Selection menu for all users (Procomm Plus)
.hxx  C++ header file
.hy1  Hyphenation algorithms (Ventura Publisher)
.hy2  Hyphenation algorithms (Ventura Publisher)
.hyc  Data (WordPerfect)
.hyd  Hyphenation dictionary (WordPerfect for Win)
.hyp  Compressed file archive created by HYPER (hyper25.zip)
.i   Intermediate file (Borland C++ 4.5)
.iax  Bitmap graphics (IBM Image Access eXecutive)
.ibm  Compressed file archive created by ARCHDOS (Internal IBM only)
.ica  Bitmap graphics (Image Object Content Architecture)
.icb  Bitmap graphics
.icl  icon library
.icn  Icon source code file
.ico  Icon (Windows 3.x)
.id   Disk identification file
.ide  Project (Borland C++ 4.5)
.idw  Vector graphics (IntelliDraw)
.idx  Index (many - FoxPro)
.ifd  Form (JetForm Design)
.iff  Interchange File Format bitmap graphics/sound (Amiga)
.iff  Sun TAAC Image File Format (SDSC Image Tool)
.ifp  Script (KnowledgeMan)
.ifs  Fractal image compressed file (Yuvpak)
.ifs  System file (OS/2) hpfs.ifs
.ilb  Data (Scream Tracker)
.ilk  Outline of program's format (MS ILink incremental linker)
.im8  Sun raster graphics
.ima  Mirage vector graphics (EGO, Chart, Autumn)
.img  Bitmap graphics (Ventura Publisher - GEM Paint)
.imp  Spreadsheet (Lotus Improv)
.imq  Image presentation (ImageQ)
.in$  Installation file (HP NewWave)
.in3  Input device driver (Harvard Graphics 3.0)
.inb  Test script (Vermont HighTest)
.inc  Include file (several programming languages)
.ind  Index (dBASE IV)
.inf  Type 1 LaserJet font information file (soft font installers)
.inf  Information text file (ASCII)
.inf  Install script
.ini  Initialization file
.ink  Pantone reference fills file (CorelDRAW)
.ins  Data (WordPerfect)
.ins  Installation script (1st Reader)
.ins  Instrument music file (Adlib)
.int  Borland Interface Units
.int  Program saved in Internal (semi-compiled) format (Signature)
.inx  Index (Foxbase)
.io   Compressed file archive created by CPIO
.iob  3d graphics database in TDDD format
.ioc  Organizational chart (Instant ORGcharting!)
.ion  4dos descript.ion file (file descriptions)
.ipl  Pantone Spot reference palette file (CorelDRAW)
.irs  Resource (WordPerfect)
.isd  Spelling Checker dictionary (RapidFile)
.ish  Compressed file archive created by ISH
.iso  ISO-9660 table
.it   Settings (intalk)
.itf  Interface file (JPI TopSpeed Pascal)
.iw   Presentation flowchart (IconAuthor - HSC InterActive)
.iwa  Text file (IBM Writing Assistant)
.iwp  Text file (Wang)
.izt  Izl binary token file (IZL)
.jas  Graphics
.jav  Java source code file
.jbd  Datafile (SigmaScan)
.jbx  Project file (Project Scheduler 4)
.jet  Fax (Hybrid JetFax)
.jff  Bitmap graphics (JPEG File Interchange Format)
.jor  Journal file SQL
.jou  Journal backup (VAX Edt editor)
.jpc  Graphics (Japan PIC)
.jpg  Bitmap graphics (Joint Photography Experts Group)
.jtf  Fax (Hayes JT Fax)
.jtf  Bitmap graphics (JPEG Tagged Interchange Format)
.jw   Text document (JustWrite)
.jwl  Library (JustWrite)
.jzz  Spreatsheet (Jazz)
.kar  Midi file with karaoke word track
.kb   Keyboard script (Borland C++ 4.5)
.kb   Program source (Knowledge Pro)
.kbd  Keyboard mapping (LocoScript - Signature - Procomm Plus)
.kbm  Keyboard mapping (Reflection 4.0)
.kcl  Lisp source code (Kyoto Common Lisp)
.kex  Macro (KEDIT)
.key  Datafile (Forecast Pro)
.key  Keyboard macros
.key  Security file eg. Shareware Registration info
.kpp  Toolpad (SmartPad)
.kps  Ibm KIPS bitmap graphics
.kyb  Keyboard mapping (FTP Software PC/TCP)
.l   Lex source code file
.l   Lisp source code file
.l   Linker directive file (WATCOM wlink)
.lab  Datafile (NCSS - SOLO)
.lab  Mailing labels (Q+E for MS Excel)
.lay  Word chart layout (APPLAUSE)
.lbg  Label generator data (dBASE IV)
.lbl  Label (dBASE IV - Clipper 5 - dBFast)
.lbm  Bitmap graphics (DeluxePaint)
.lbm  Linear bitmap graphics (XLib)
.lbo  Compiled label (dBASE IV)
.lbr  Compressed file archive created by LU (lue220.arc)
.lbr  Display driver (Lotus 1-2-3)
.lbt  Label memo (FoxPro)
.lbx  Label (FoxPro)
.lcf  Linker Control File (Norton Guides compiler)
.lck  Lockfile (Paradox)
.lcl  Data (FTP Software PC/TCP)
.lcn  Lection (WordPerfect)
.lcs  Datafile (ACT! History Files)
.lcw  Spreadsheet (Lucid 3-D)
.ld   Long Distance codes file (Telix)
.ld1  Overlay file (dBASE)
.ldb  Data (MS Access)
.ldf  Library definition file (Geoworks Glue)
.les  Lesson (check *.cbt)
.lev  Level file (NetHack 3.x)
.lex  Lexicon (dictionary) (many)
.lft  Laser printer font (ChiWriter)
.lg   Logo procedure definitions (LSRHS Logo)
.lgo  Logo for header and footer (SuperFax)
.lgo  Startup logo code (Windows 3.x)
.lha  Compressed file archive created by LHA/LHARC (lha255b.exe)
.lhw  Compressed Amiga file archive created by LHWARP
.lib  Library file (several programming languages)
.lif  Logical Interchange Format data file (Hewlett-Packard)
.lif  Compressed file archive
.lim  Compressed file archive created by LIMIT (limit12.zip)
.lin  Line types (AutoCAD)
.lis  Listing (VAX)
.lj   Text file for HP LJ II printer
.ll3  Laplink III related file (document) (LapLink III)
.lnk  Linker response file (.RTLink)
.lod  Load file
.log  Log file
.lpc  Printer driver (TEKO)
.lrf  Linker response file (MS C/C++)
.lrs  Language Resource File (WordPerfect for Win)
.lsl  Lotus Script Library
.lsp  Lisp source code file (Xlisp)
.lss  Spreadsheet (Legato)
.lst  Keyboard macro (1st Reader)
.lst  List file (archive index - compiler listfile)
.lst  Spool file (Oracle)
.ltm  Form (Lotus Forms)
.lwd  Text document (LotusWorks)
.lwp  Lotus Wordpro 96/97 File
.lwz  MS Linguistically Enhanced Sound File
.lyr  DataCAD Layer File
.lzd  Difference file for binaries (Ldiff 1.20)
.lzh  Compressed file archive created by LHA/LHARC (lha255b.exe)
.lzs  Compressed file archive created by LARC (larc333.zip)
.lzw  Compressed Amiga file archive created by LHWARP

.lzx  Compressed File
.m   Function (program) (Matlab)
.m   Macro module (Brief)
.m   Standard package (Mathematica)
.m11  Text file (MASS11)
.m3   Modula 3 source code file
.m3d  3d animation macro
.m4   M4 preprocessor file (unix)
.m_u  Backup of boot sector, FAT and boot dir (MazeGold)
.ma3  Macro (Harvard Graphics 3.0)
.mac  Bitmap graphics (Macintosh MacPaint)
.mac  Macro
.mag  Woody Lynn's MAG graphics format (MPS Magro Paint System)
.mai  Mail (VAX)
.mak  Makefile
.mak  Project file (Visual Basic)
.man  Command manual
.map  Color palette
.map  Format data (Micrografx Picture Publisher)
.map  Linker map file
.map  Map (Atlas MapMaker)
.map  Network map (AccView)
.mar  Assembly program (VAX Macro)
.mas  Smartmaster set (Freelance Graphics)
.mat  Data file (Matlab)
.max  Max source code file
.mb   Memo field values for database (Paradox)
.mbk  Multiple index file backup (dBASE IV)
.mbx  Mailbox (Eudora/Zerberus)
.mcc  Configuration file (Mathcad)
.mcd  Document (Mathcad)
.mcf  Font file (Mathcad)
.mci  Mci command script (Media Control Interface)
.mcp  Application script (Capsule)
.mcp  Printer driver (Mathcad)
.mcw  Text file (MacWrite II)
.md   Compressed file archive created by MDCD (mdcd10.arc)
.mda  Data (MS Access)
.mdb  Database (MS Access)
.mdl  Model (3D Design Plus)
.mdl  Spreadsheet (CA-Compete!)
.mdm  Modem definition (TELIX)
.mdt  Data table (MS ILink incremental linker)
.mdx  Multiple index file (dBASE IV)
.me   Usually ASCII text file READ.ME
.meb  Macro Editor bottom overflow file (WordPerfect Library)
.med  Macro Editor delete save (WordPerfect Library)
.med  Music (OctaMED)
.mem  Macro Editor macro (WordPerfect Library)
.mem  Memory variable save file (Clipper - dBASE IV - FoxPro)
.meq  Macro Editor print queue file (WordPerfect Library)
.mer  Macro Editor resident area (WordPerfect Library) (vakioalue)
.mes  Macro Editor work space file (WordPerfect Library)
.mes  Message
.met  Macro Editor top overflow file (WordPerfect Library)
.met  Document (Omnipage Pro)
.meu  Menu group (DOS Shell)
.mex  Mex file (executable command) (Matlab)
.mex  Macro Editor expound file (WordPerfect Library)
.mf   Metafont text file
.mgf  Font (Micrografx)
.mht 	MS MHTML Document
.mib  Snmp MIB file
.mid  Standard MIDI file (music synthetizers)
.mii  Datafile (MicroStat-II)
.mix  Object file (Power C)
.mk   Makefile
.mke  Makefile (MS Windows SDK)
.mki  Japanese graphics MAKIchan format (MagView 0.5)
.mks  Data (TACT)
.ml3  Project (Milestones 3.x)
.mlb  Macro library file (Symphony)
.mm   Text file (MultiMate Advantage II)
.mmf  Mail message file (MS Mail)
.mmm  Movie (RIFF RMMP format) (MacroMind Director 3.x)
.mmo  Memo writer file (RapidFile)
.mmp  Output video format from Bravado board
.mnd  Menu source (AutoCAD Menu Compiler)
.mng  Map (DeLorme Map'n'Go)
.mnt  Menu memo (FoxPro)
.mnu  Advanced macro (HP NewWave)
.mnu  Menu (AutoCAD Menu Compiler - Norton Commander - Signature)
.mnx  Compiled menu (AutoCAD)
.mnx  Menu (FoxPro)
.mny  Account book (MS Money)
.mob  Device definition (PEN Windows)
.mod  Modula-2 source code file (Clarion Modula-2)
.mod  Windows kernel module
.mod  Music (FastTracker - many)
.mon  Monitor description (ReadMail)
.mov  Movie (AutoCAD AutoFlix)
.mp2  Mpeg audio file (xing)
.mpc  Calender file (MS Project)
.mpg  Mpeg animation
.mpm  Mathplan macro (WordPerfect Library)
.mpp  Project file (MS Project)
.mpr  Generated program (FoxPro)
.mpt  Bitmap graphics (Multipage TIFF)
.mpv  View file (MS Project)
.mpx  Compiled menu program (FoxPro)
.mrb  Multiple Resolution Bitmap graphics (MS C/C++)
.mrs  Macro Resource file (WordPerfect for Win)
.msc  Microsoft C makefile
.msg  Message
.msp  Bitmap graphics (Microsoft Paint)
.mss  Manuscript text file (Perfect Writer - Scribble - MINCE - Jove)
.mst  Minispecification file (Prosa)
.mst  Setup script (MS Windows SDK)
.msw  Text file (MS Word)
.msx  Compressed CP/M file archive created by MSX
.mth  Math file (Derive)
.mtm  Multitracker Module music
.mtw  Datafile (Minitab)
.mu   Menu (Quattro Pro)
.mus  Sound file (MusicTime)
.mvf  Stop frame file (AutoCAD AutoFlix)
.mvi  Movie command file (AutoCAD AutoFlix)
.mvw  Log file (Saber LAN)
.mwf  Animation (ProMotion)
.mxt  Data (MS C)
.myp  Presentation (MM Make Your Point)
.nap  Naplps file (VideoShow) (EnerGraphics)
.nb   Text file (Nota Bene)
.nc   Graphics (netcdf)
.nc   Instructions for NC (Numerical Control) machine (CAMS)
.ncc  Cnc (Computer Numeric Control) control file (CamView 3D)
.ncd  Norton Change Directory support file (Norton Commander)
.ndb  Network database (Intellicom - Compex)
.ndx  Index file (dBASE II - III - IV - dBFast)
.neo  Raster graphics (Atari Neochrome)
.net  Network configuration/info file
.new  New info
.nfo  Info file
.ng   Online documentation database (Norton Guide)
.nlm  Netware Loadable Module
.nlx  Form (FormWorx 3.0)
.np   Project schedule (Nokia Planner) (Visual Planner 3.x)
.npi  Source for DGEN.EXE intepreter (dBASE Application Generator)
.nsf  Lotus Notes / Domino database
.nst  Music (NoiseTracker)
.nt   Startup files (Windows NT)
.ntf  Lotus Notes / Domino template file
.ntr  Executable ASCII text file (strip header and rename) (netrun31.zip)
.nts  Tutorial (Norton)
.nts  Executable ASCII text file (strip header and rename) (netsend1.zip)
.ntx  Index (Clipper 5)
.nuf  Message for new users on their 1st call (Procomm Plus)
.nws  Info text file (latest news) (ASCII)
.nxt  Sound (NeXT format)
.o   Object file (unix - Atari - GCC)
.o$$  Outfile (Sprint)
.oaz  Fax (NetFax Manager)
.ob   Object cut/paste file (IBM LinkWay)
.obj  Object code (Intel Recolatable Object Module)
.obr  Object browser data file (Borland C++)
.obs  Script (ObjectScript)
.obv  Visual interface (ObjectScript)
.ocf  Object Craft File (Object Craft)
.ocr  Incoming fax transcribed to text (FAXGrapper)
.ocx  OLE custom control
.odl  Type library source (Visual C++)
.ofd  Form definition (ObjectView)
.off  Object File Format vector graphics
.okt  Music (Oktalizer)
.olb  Object library (VAX)

.old  Backup file
.oli  Text file (Olivetti)
.oom  Swap file (Shroom)
.opn  Active options (Exact)
.opt  Optimize support file (QEMM)
.opw  Organization chart (Org Plus for Windows)
.opx  Inactive options (Exact)
.ora  Parameter file (Oracle)
.org  Calendar file (Lotus Organizer)
.otl  Outline font description (Z-Soft Type Foundry)
.otx  Text file (Olivetti Olitext Plus)
.out  Output file
.ov1  Overlay file (part of program to be loaded when needed)
.ov2  Overlay file (part of program to be loaded when needed)
.ovd  Datafile (ObjectVision)
.ovl  Overlay file (part of program to be loaded when needed)
.ovr  Overlay file (part of program to be loaded when needed)
.p   Pascal source code file
.p   Rea-C-Time application parameter file (ReaGeniX code generator)
.p   Picture file (APPLAUSE)
.p16  Music (16 channels) (ProTracker Studio 16)
.p22  Patch file (Patch22)
.p65  Adobe Pagemaker v6.5
.pa1  Worktable (PageAhead)
.pac  Stad Image (graphics ?)
.pac  Package (SBStudio II)
.pad  Keypad definition (Telemate)
.pak  Compressed file archive created by PAK (pak251.exe)
.pal  Color palette
.pan  Printer-specific file (copy to coreldrw.ink) (CorelDRAW)
.par  Parts application (Digitalk PARTS)
.par  Parameter file (Fractint)
.par  Permanent output file (Windows 3.x)
.pas  Pascal source code file
.pat  Hatch patterns (AutoCAD - Photostyler)
.pat  Vector fill files (CorelDRAW)
.pb   Fax (FAXability Plus)
.pb   Phonebook (WinFax Pro)
.pb   Setup file (PixBase)
.pb1  Document (First Publisher for Windows)
.pba  Powerbasic BASIC source code (Genus)
.pbd  Phone book (FaxNOW! - Faxit)
.pbi  Powerbasic include file (Genus)
.pbi  Profiler Binary Input (MS Source Profiler)
.pbl  Powerbasic library (Genus)
.pbm  Pbm Portable Bit Map graphics
.pbm  Planar bitmap graphics (XLib)
.pbo  Profiler Binary Output (MS Source Profiler)
.pbt  Profiler Binary Table (MS Source Profiler)
.pc   Text file containing IBM PC specific info
.pc3  Custom palette (Harvard Graphics 3.0)
.pc8  Ascii text IBM8 character set (NewWave Write)
.pcc  Cutout picture vector graphics (PC Paintbrush)
.pcd  Graphics (Kodak PhotoCD)
.pcf  Profiler Command File (MS Source Profiler)
.pch  Patch file
.pch  Precompiled header (MS C/C++)
.pcj  Multimedia authoring tool graphics (IBM's Linkaway-Live)
.pck  Pickfile (Turbo Pascal)
.pcl  HP-PCL graphics data (HP Printer Control Language)
.pct  Bitmap graphics (Macintosh b&w PICT1 - color PICT2)
.pcw  Text file (PC Write)
.pcx  Bitmap graphics (PC Paintbrush)
.pda  Bitmap graphics
.pdb  Data (TACT)
.pdd  Adobe PhotoDeluxe Image
.pdf  Package Definition File
.pdf  Graphics file (ED-SCAN 24bit format)
.pdl  Project Description Language file (Borland C++ 4.5)
.pds  Pds graphics
.pds  Pldasm source code file (hardware assembly)
.pdv  Printer driver (Paintbrush)
.pdw  Document (Professional Draw)
.peb  Program Editor bottom overflow file (WordPerfect Library)
.ped  Program Editor delete save (WordPerfect Library)
.pem  Program Editor macro (WordPerfect Library)
.peq  Program Editor print queue file (WordPerfect Library)
.per  Program Editor resident area (WordPerfect Library) (vakioalue)
.pes  Program Editor work space file (WordPerfect Library)
.pet  Program Editor top overflow file (WordPerfect Library)
.pfa  Type 3 font file (unhinted PostScript font)
.pfb  Type 1 font file
.pfc  Text file (First Choice)
.pfk  Programmable function keys (XTreePro)
.pfm  Windows Type 1 font metric file
.pfs  Database (PFS:FILE) - text file (PFS:Write)
.pft  Printer font (ChiWriter)
.pg   Page cut/paste file (IBM LinkWay)
.pgi  Printer Graphics File device driver (PGRAPH library)
.pgm  Portable Grayscale bitMap graphics
.pgm  Program (Signature)
.pgp  Support file (Pretty Good Privacy RSA System)
.pgs  Manual page (man4dos)
.ph   Optimized .goh file (Geoworks)
.ph   Perl header file
.ph   Phrase-table (MS C/C++)
.phn  Phone list (UltraFax - QmodemPro)
.pho  Phone database (Metz Phone for Windows)
.phr  Phrases (LocoScript)
.pic  Pixar picture file (SDSC Image Tool)
.pic  Bitmap graphics (Macintosh b&w PICT1 - color PICT2)
.pic  Bitmap graphics (many eg. Lotus 1-2-3 - PC Paint)
.pif  Program Information File (Windows 3.x)
.pif  Vector graphics GDF format (IBM mainframe computers)
.pit  Compressed Mac file archive created by PACKIT (unpackit.zoo)
.pix  Alias image file (SDSC Image Tool)
.pj   Project (CA-SuperProject)
.pjt  Project memo (FoxPro)
.pjx  Project (FoxPro)
.pk   Packed bitmap font bitmap file (TeX DVI drivers)
.pka  Compressed file archive created by PKARC
.pkg  Installer script (Next)
.pkt  Fidonet packet
.pl   Perl source code file
.pl   Prolog source code file
.pl   Property List font metric file (TeX)
.pl   Palette (Harvard Graphics)
.pl1  Room plan (3D Home Architect)
.pl3  Chart palette (Harvard Graphics 3.0)
.plb  Library (FoxPro)
.plc  Add-in file (functions - macros - applications) (Lotus 1-2-3)
.pll  Pre-linked library (Clipper 5)
.pln  Spreadsheet (WordPerfect for Win)
.plt  Hpgl plotter file vector graphics (AutoCAD)
.plt  Palette
.plt  Pre-linked transfer file (Clipper 5)
.ply  Data (PopMail)
.ply  Presentation screen (Harvard Spotlight)
.pm   Bitmap graphics (Presentation Manager)
.pm3  Document (PageMaker 3)
.pm4  Document (PageMaker 4)
.pm5  Document (PageMaker 5)
.pmc  Graphics (A4TECH Scanner)
.pmm  Program file (Amaris BTX/2)
.pn3  Printer device driver (Harvard Graphics 3.0)
.png  Bitmap graphics (Portable Network Graphics)
.pnm  Pbm Portable aNy Map (PNM) graphics
.pnt  Macintosh painting
.pnt  Qwk reader pointer file (MarkMail 2.x)
.poh  Optimized .goh file (Geoworks)
.pop  Messages index (PopMail)
.pop  Pop-up menu object (dBASE Application Generator)
.pov  Raytraced graphics image (Persistence Of Vision)
.pow  Chord chart (PowerChords)
.pp   Compressed Amiga file archive created by POWERPACKER
.ppb  Button bar for Print Preview (WordPerfect for Win)
.ppl  Polaroidpaletteplus ColorKey device driver (Harvard Graphics 3.0)
.ppm  Portable Pixel Map graphics
.ppo  Pre-processor output (Clipper 5)
.ppp  Publication (PagePlus)
.pps  Storyboard (Personal Producer)
.ppt  General file extension (PowerPoint)
.pr2  Presentation (Aldus Persuasion 2.x)
.pr2  Printer driver (dBASE IV)
.pr3  Postscript printer driver (dBASE IV)
.pr3  Presentation (Aldus Persuasion 3.x)
.prd  Printer driver (many)
.pre  Presentation (Freelance Graphics)
.pre  Settings (Programmer's WorkBench - MS C/C++)
.prf  Pixel Run Format graphics (Improces - Fastgraph)
.prf  Printer driver (dBASE IV)
.prf  Profiler output
.prg  Program (Atari)
.prg  Program source (dBASE IV - FoxPro - Clipper 5 - dBFast)
.pri  Printer definitions (LocoScript)

.prj  Project
.prm  Parameters
.prn  Printer driver (Signature)
.prn  Text file (Lotus 1-2-3 - Symphony)
.pro  Prolog source code file
.pro  Graphics profile file (DOS)
.prs  Printer Resource eg. fonts (WordPerfect for Win)
.prs  Presentation (Harvard Graphics Win)
.prs  Procedure (dBASE IV)
.prt  Printer driver (Dr.Halo)
.prx  Compiled program (FoxPro)
.ps   Postscript file (text/graphics) (ASCII)
.psd  Graphics (Photoshop 3.0)
.pse  Bitmap graphics (IBM printer Page SEgment)
.psf  Outline PostScript printer font (ChiWriter)
.psm  Music (MASI - ProTracker)
.psm  Symbol table of IDE (Turbo Pascal)
.psp  Procedure (Prodea Synergy)
.pt3  Device driver (Harvard Graphics 3.0)
.pt3  Template (PageMaker 3)
.pt4  Template (PageMaker 4)
.ptb  Script (PubTech BatchWorks)
.ptm  Macro (PubTech BatchWorks)
.ptr  Qwk reader pointer file (QMail)
.pub  Page template (MS Publisher)
.pub  Public key ring file (Pretty Good Privacy RSA System)
.pub  Publication (Ventura Publisher - 1st Publisher)
.put  Compressed file archive created by PUT (put334.zip)
.pvd  Script (Instalit)
.pvl  Library (Instalit)
.pvt  Local Fidonet pointlist
.pw   Text file (Professional Write)
.pwl  Password List
.pwp  Text document (Professional WritePlus)
.px   Primary database index (Paradox)
.py   Python script file
.pyc  Compiled PYTHON script file
.pzd  Default settings (Pizazz Plus)
.pzo  Overlay file (Pizazz Plus)
.pzp  Palette (Pizazz Plus)
.pzs  Settings (Pizazz Plus)
.pzt  Transfer file (Pizazz Plus)
.pzx  Swap file (Pizazz Plus)
.qag  Quick Access Group (Norton Desktop)
.qap  Application (Omnis Quartz)
.qbe  Saved query (Query By Example) (dBASE IV - Quattro Pro)
.qbo  Compiled query (dBASE IV)
.qbw  Spreadsheet (QuickBooks for Windows)
.qd0  Data file - segment 10 (Omnis Quartz)
.qd1  Data file - segment 1 (Omnis Quartz)
.qd2  Data file - segment 2 (Omnis Quartz)
.qd3  Data file - segment 3 (Omnis Quartz)
.qd4  Data file - segment 4 (Omnis Quartz)
.qd5  Data file - segment 5 (Omnis Quartz)
.qd6  Data file - segment 6 (Omnis Quartz)
.qd7  Data file - segment 7 (Omnis Quartz)
.qd8  Data file - segment 8 (Omnis Quartz)
.qd9  Data file - segment 9 (Omnis Quartz)
.qdk  Backup of startup files created by Optimize (QEMM)
.qdv  Graphics (Steve Blackstock Giffer)
.qef  Query file (Q+E for MS Excel)
.qfx  Fax (QuickLink)
.qlb  Quick library (MS C/C++)
.qlc  Data (PostScript help file) atmfonts.qlc
.qlp  Printer driver (QuickLink)
.qm4  Options or services file (QMail 4.x Mail Door)
.qpr  Generated query program (FoxPro)
.qpr  Print queue device driver (OS/2)
.qpx  Compiled query program (FoxPro)
.qrs  Equation Editor support file (WordPerfect for Win)
.qrt  Qrt ray tracing graphics
.qry  Query (dBASE IV)
.qt   Quicktime movie (animation)
.qwk  Qwk reader message file
.qxd  Document (QuarkXPress)
.qxl  Element library (QuarkXPress)
.r   Ratfor (FORTRAN preprosessor) file
.r8   Raw graphics (one byte per pixel) plane one (PicLab)
.r8p  Pcl 4 bitmap font file (Intellifont)
.ra   Music (RealAudio)
.ram  Ramfile (RealAudio)
.rar  Compressed file archive created by RAR (rar1_402.exe)
.ras  Sun Rasterfile graphics
.rat  Datafile (RATS)
.raw  Raw RGB 24-bit graphics
.rbf  Datafile (Rbase)
.rc   Resource script (MS C/C++ - Borland C++)
.rc   Configuration (emacs)
.rcg  Netscape newsgroup file (netsc.rcg)
.rdf  Compiled UIC source code (Geoworks UI Compiler)
.rdi  Device-independent bitmap file (RIFF RDIB format)
.rdx  Datafile (Reflex)
.rec  Datafile (EpiInfo)
.rec  Record file (Sprint)
.rec  Recorded macro file (Windows 3.x)
.red  Path info (Clarion Modula-2)
.ref  Cross-reference
.reg  Ole Registration (Windows 3.x)
.reg  Registration (Corel programs)
.rem  Remarks
.rep  Qwk reader reply file
.rep  Report (Report Designer - CodeReporter - DataBoss)
.req  Request
.res  Compiled resource (MS C/C++ - Borland C++)
.res  Dbase resources (dBASE IV)
.rev  Revision file (Geoworks)
.rex  Rexx source code file
.rex  Report definition (Oracle)
.rez  Resource file
.rf   Sun raster graphics
.rft  Dca/RFT Revisable Format Text file (IBM DisplayWrite 4.0-5.1)
.rgb  Sgi RGB image file (SDSC Image Tool)
.rgx  Symbol tables etc. info (ReaGeniX code generator)
.rh   Resource header file (Borland C++ 4.5)
.ri   Data (Lotus 1-2-3)
.rib  Graphics in Renderman format (3DReality)
.ric  Fax (Ricoh)
.rif  Riff bitmap graphics (Fractal Design Painter)
.rip  Graphics (Remote Access)
.rix  Bitmap graphics (ColorRIX VGA Paint)
.rl4  Bitmap graphics
.rl8  Bitmap graphics
.rla  Wavefront raster image file (SDSC Image Tool)
.rlb  Data (Harvard Graphics Win) hgw.rlb
.rlc  Graphics 1bit/pixel scanner output
.rle  Utah Run Length Encoded raster graphic (SDSC Image Tool)
.rlz  Realizer source code file (CA-Realizer)
.rmi  Midi file (RIFF RMID format)
.rmk  Makefile (Clipper RMake)
.rn   Xpl program for Nota Bene users
.rnd  Rendering Slide (AutoCAD AutoShade)
.rno  Runoff file (VAX)
.rol  Fm music Adlib Music File (Roland)
.rpd  Database (RapidFile)
.rpl  Text document (Replica)
.rpt  Report
.rs   Data file (Amiga Resource - Reassembler)
.rs_  Resource fork of a Macintosh file (Mac-ette)
.rsc  Resource file
.rsp  Response file
.rtf  Rich Text Format text file (many - Windows Word)
.rtf  Windows Help file script
.rtl  Run Time Library (NU 7.0)
.rtl  Text file
.rtp  Rtpatch software update package data file
.rts  Runtime library file (CA-Realizer)
.rvw  Review
.rws  Resource Workshop data file (Borland C++)
.rwx  Script (RenderWare)
.s   Assembly source code file (unix)
.s   Scheme source code file
.s$$  Temporary sort file (Sprint)
.s3m  Music (16 channels) (Scream Tracker 3.0)
.sal  Datafile (SORITEC)
.sam  Text file (Samna - Lotus Ami/Ami Pro)
.sar  Compressed file archive created by SAR (sar1.zip)
.sav  Backup file (saved file)
.sav  Configuration
.sav  Saved game situation (eg. NetHack)
.sb   Audio file (signed byte)
.sbd  Storyboard (Storyboard Editor)
.sbi  Sound Blaster Instrument file (Creative Labs)
.sbp  Dml program (Superbase 4)
.sbr  Support file (Source Browser)
.sbt  Notes related to record (Suberbase 4 Windows)

.sc   Pal script (Paradox)
.sc   Display driver (Framework II)
.sc3  Renamed dBASE III screen mask file (dBASE IV)
.sc3  Screen device driver (Harvard Graphics 3.0)
.sca  Datafile (SCA)
.scc  Text file
.scd  Scodl Scan Conversion Object Description Language graphics
.scf  Multimedia show (ScoreMaker)
.scf  Spelling checker configuration (Symphony)
.sch  Project schedule (Schedule Publisher)
.sch  Schematics file (ORCAD)
.sci  System Configuration Information
.sci  Fax (SciFax)
.scm  Scheme source code file
.scn  Screen file (Kermit)
.sco  High score
.scp  Script (BITCOM)
.scr  Debug source code file (DOS Debug)
.scr  Screen - screen snapshot (dBASE IV - Procomm Plus)
.scr  Screen font (LocoScript)
.scr  Screen saver (Windows 3.x)
.scr  Script (Kermit - 1st Reader)
.sct  Screen memo (FoxPro)
.scx  Bitmap graphics (ColorRIX)
.scx  Chart (Stanford Chart)
.scx  Screen (FoxPro)
.scy  Security file (ReaGeniX)
.sda  Fidonet's Software Distribution Network file archive description
.sdf  System Data Format file (fixed lenght ASCII text)
.sdi  Software Distribution Network Info file
.sdn  Software Distribution Network compressd file archive (pak251.exe)
.sea  Self-Extracting compressed Macintosh file Archive
.sec  Secret key ring file (Pretty Good Privacy RSA System)
.sec  Secured animation file (Disney Animation Studio)
.sep  Printer separator page
.seq  Atari animation file
.seq  Sequential Instruction File (Bubble Chamber)
.ses  Session info (Clarion Modula-2)
.set  Configuration (1st Reader)
.set  Driver sets created by Install (Symphony)
.set  Setup options file
.sf   Ircam Sound File (CSound package - MixView sound sample editor)
.sf   Wps attribute storage (OS/2 WorkPlace Shell) wp_root.sf
.sfi  Graphics (SIS Framegrabber)
.sfi  Printer font (HP LaserJet landscape) (Ventura Publisher)
.sfl  Pcl 4 bitmap font (landscape) (Intellifont) (Ventura Publisher)
.sfn  Font (SPX)
.sfp  Pcl 4 bitmap font (portrait) (Intellifont) (Ventura Publisher)
.sfs  Pcl 5 scalable font file (Intellifont)
.sft  Screen font (ChiWriter)
.sg1  Graphics (Stanford Graphics)
.sgf  Document with graphics (Starwriter)
.sgi  Graphics (IRIS - Silicon Graphics)
.sgp  Statistics (STATGRAPHICS Plus)
.sgt  Save/get keyboard macro (Signature)
.sh   Unix shell script
.sh   Unix ASCII file archive created by SHAR (unshar.zip)
.sh3  Presentation (Harvard Graphics 3.0)
.shb  Background (CorelShow)
.shg  Segmented-graphics bitmap
.shk  Compressed Apple II file archive created by SHRINKIT
.shm  Shell macro (WordPerfect Library)
.shp  Shape file and source file for text fonts (AutoCAD)
.shr  Unix ASCII file archive created by SHAR (unshar.zip)
.shs  Scrap Object
.shw  Presentation (Harvard Graphics 2.0 - CorelShow)
.shw  Slide show (WordPerfect Presentations)
.shx  Shape entities (AutoCAD)
.sif  Setup Installation Files info (Windows NT Setup)
.sig  Current program settings (Signature)
.sig  Signature file (PopMail)
.sik  Backup file (Sicherungskopie) (MS Word)
.sit  Compressed Macintosh archive created by STUFFIT (unsit30.zip)
.sl   S-Lang source code file
.slb  Slide library (AutoCAD)
.slc  Compiled SALT script (Telix)
.sld  Slide (AutoCAD)
.sli  Slide (MAGICorp Slide Service)
.slk  Sylk Symbolic Link format data file (MultiPlan)
.sll  Sound data file
.slt  Salt Script Application Language for Telix script source (Telix)
.sm   Smalltalk source code file
.sm   Maillist (SoftSpoken Mailer)
.sm   Script (ScriptMaker)
.sm   Text file (Samna Word)
.smf  Fax (SMARTFAX)
.smm  Macro (Ami Pro)
.smp  Sample (sound file)
.smt  Text file (Smart Ware II)
.snd  Digitized sound file (Macintosh/ATARI/PC)
.sng  Song (midi sound) (Midisoft Studio - Prism)
.sno  Snobol4 source code file
.snp  Output video format from Computer Eyes equipment
.sol  Solution eg. game walkthroughs
.som  Network serial numbers (Quattro Pro)
.som  Sort information (Paradox)
.son  Song (SBStudio II)
.sou  Sound data (sound tool)
.sp   Compressed file archive created by SPLINT (unix)
.spc  Program (MS Multiplan)
.spc  Temporary file (WordPerfect for Win)
.spd  Scalable font (Speedo) (Harvard Graphics 3.0)
.spf  Slide presentation file (EnerGraphics)
.spg  Glossary (Sprint)
.spi  Graphics (Siemens and Philips scanner)
.spl  Compressed file archive created by SPLINT (splint.arc)
.spl  Customized printer driver (Sprint)
.spl  Personal spell dictionary (Signature)
.spl  Print spooling file (Windows 3.x)
.spl  Sample
.spm  Data (WordPerfect) wp{wp}.spm
.spp  Printer file (Sprint)
.spr  Document letter (Sprint)
.spr  Genarated screen program (FoxPro)
.spr  Sprite
.sps  Spssx source code file (VAX/VMS)
.sps  Screen driver (Sprint)
.spt  Spitbol source code file
.spt  Support file (MITAC disk/system management utility pack)
.spw  Worksheet (SigmaPlot)
.spx  Compiled screen program (FoxPro)
.sql  SQL report or query
.sqz  Compressed file archive created by SQUEEZE (sqz1083e.exe)
.src  Source (DataFlex)
.srf  Sun Raster File graphics
.srp  Script (QuickLink)
.ss   Bitmap graphics (Splash)
.ssd  Datafile (SAS/PC)
.ssm  RealPlayer Standard Streaming Metafile
.ssp  Datafile (SAS Transport)
.st   Smalltalk source code file (Little Smalltalk)
.st   Instrument library (Scream Tracker)
.st   Stamp (NeoPaint)
.sta  Saved state (Reflection 4.0)
.sta  Stack (Spinmaker Plus)
.stb  Stub library (Genus GX Kernel)
.std  State Transition Diagram graphic file (Prosa)
.std  Standard (something..) (LocoScript)
.stf  Compressed file archive created by SHRINKTOFIT
.stm  State Transition Diagram model file (Prosa)
.stm  Music (Scream Tracker)
.sto  Pascal stub OBJ file (Genus GX Kernel)
.str  Structure list object file (dBASE Application Generator)
.sts  Project status info (MS C/C++)
.sts  Song format (Scream Tracker)
.stw  Data file (SmartTerm for Windows)
.stx  Electronic book (SmarText)
.stx  Tax form (CA-Simply Tax)
.sty  Style library or sheet (many text and graphics programs)
.sui  Suit library (Simple User Interface Toolkit)
.sum  Summary
.sun  Sun rasterfile graphics
.sup  Supplementary dictionary (WordPerfect for Win)
.svd  Autosave file for document (MS Word)
.svg  Autosave file for glossary (MS Word)
.svs  Autosave file for style sheet (MS Word)
.sw   Audio file (signed word)
.swg  Swag packet (SWAG Reader)
.swp  Document backup (Sprint)
.swp  Swap file (DOS)
.sy1  Smartpix symbol library (Ami Pro)
.sy3  Symbol file (Harvard Graphics 3.0)
.syd  Backup of startup files created by QEMM (?) autoexec.syd
.sym  Precompiled headers (Borland C++)
.sym  Program symbol table (many compilers and linkers)

.sym  Symbol file (Harvard Graphics 2.0)
.syn  Sdsc Synu image file (SDSC Image Tool)
.syn  Synonym file (MS Word 5)
.sys  Datafile (SYGRAPH - SYSTAT - SPSS/PC)
.sys  System file - device driver or hardware configuration info (DOS)
.syw  Graphics symbols (Harvard Graphics Win)
.t   Tads source
.t   Tape Archive (tar) without compression
.t   Tester symbol table (ReaGeniX code generator)
.t44  Temporary file for Sort or Index (dBASE IV)
.t64  Program (C64S emulator)
.tag  Query tag name (DataFlex)
.tah  Turbo Assembler Help file (Borland C++)
.tal  Text illustration (TypeAlign)
.tar  Compressed file archive created by TAR (pax2exe.zoo)
.taz  Compressed ASCII file archive created by TAR and COMPRESS (.tar.Z)
.tb1  Font file (Borland Turbo C)
.tb2  Font file (Borland Turbo C)
.tbf  Fax (Imavox TurboFax)
.tbk  Memo backup (dBASE IV - FoxPro)
.tbk  Toolbook (Asymetrix ToolBook)
.tbl  Graphics (native format) (PageMaker TableEditor)
.tbl  Table of values (OS/2)
.tbs  Text elements ?? (Textbausteine) (MS Word)
.tbx  Table (Project Scheduler 4)
.tc   Configuration (Turbo C - Borland C++)
.tch  Turbo C Help file (Borland C++)
.tcl  Tool Command Language source code (Swat)
.tcw  Drawing (TurboCAD for Windows)
.td   Configuration file (Turbo Debugger for DOS)
.td0  Disk image file (Teledisk)
.td2  Configuration file (Turbo Debugger for Win32)
.tdb  Database (TACT)
.tdf  Font (TheDraw)
.tdf  Typeface definition file (Speedo)
.tdh  Help file (Turbo Debugger)
.tdk  Keystroke recording file (Turbo Debugger)
.tds  Symbol table (Turbo Debugger)
.tdw  Configuration file (Turbo Debugger for Windows)
.tef  Fax (Relisys TEFAX)
.tel  Host file (Telnet)
.tem  Turbo Editor Macro Language script (Borland C++)
.tem  Input template (IconAuthor)
.tex  Tex text file (Scientific Word)
.tex  Datasheet (Idealist)
.tf   Configuration (Turbo Profiler)
.tfa  Area file (Turbo Profiler)
.tfc  Catalogue file (Tobi's Floppy Cataloguer)
.tfh  Help file (Turbo Profiler)
.tfm  Tex Font Metric file (TeX)
.tfm  Tagged font metric file (Intellifont)
.tfs  Statistics (Turbo Profiler)
.tg1  Project file (On Target)
.tga  Truevision Targa bitmap graphics
.tgz  Compressed file archive created by TAR and GNUzip (.tar.gz)
.ths  Thesaurus dictionary (WordPerfect for Win)
.tif  Tagged Image File Format bitmap graphics (PageMaker - CorelDRAW)
.til  Fuzzy logic knowledge base (Togai InfraLogic Fuzzy-C Compiler)
.tis  Tile set (MahJongg 3.0)
.tjl  Backup file (VAXTPU editor)
.tlb  Reference table (Bubble Chamber)
.tlb  Text library (VAX)
.tlb  Type library (Visual C++)
.tlc  Compiled Tool Command Language source code (Swat)
.tlp  Project (TimeLine)
.tmf  Tagged Font Metric file (WordPerfect for Win)
.tmo  Ztg global optimizer default output file (Zortech C++)
.tmp  Temporary file
.tms  Script (Telemate)
.toc  Table Of Contents
.tos  Self-extracting file archive (Atari ST)
.tp   Configuration (Turbo Pascal)
.tp   Session-state file (Turbo Profiler)
.tp3  Template (Harvard Graphics 3.0)
.tpb  Downloadable PCL Soft font file backup (HiJaak)
.tpf  Downloadable PCL Soft font file (HiJaak)
.tph  Help file (Turbo Pascal)
.tpl  Resident units library (Turbo Pascal)
.tpl  Template (Harvard Graphics 2.0)
.tpp  Protected Mode Units (Borland Pascal 7.0)
.tpu  Turbo Pascal Unit (BGI) (Turbo Pascal)
.tpu  Command file (VAXTPU editor)
.tpw  Session-state file (Turbo Profiler for Windows)
.tpw  Turbo Pascal Unit (BGI) (Turbo Pascal for Windows)
.tpz  Compressed file archive created by TAR and GNUzip (.tar.gz)
.tr   Session-state settings (Turbo Debugger for DOS)
.tr   Man page input suitable for troff -man (cawf2.zip)
.tr2  Session-state settings (Turbo Debugger for Win32)
.trc  Debug support file (Power CTrace)
.tre  Directory tree file (PC-Tools)
.trm  Terminal settings (Windows 3.x)
.trn  Translation support file (Quattro)
.trs  Executable file (Micrografx)
.trw  Session-state settings (Turbo Debugger for Windows)
.tst  Printer test file (WordPerfect for Win)
.ttf  Truetype Font file
.tut  Tutorial
.tv   Table view settings (Paradox)
.tv1  Overflow file above insert point in Doc 1 (WordPerfect for Win)
.tv2  Overflow file above insert point in Doc 2 (WordPerfect for Win)
.tv3  Overflow file above insert point in Doc 3 (WordPerfect for Win)
.tv4  Overflow file above insert point in Doc 4 (WordPerfect for Win)
.tv5  Overflow file above insert point in Doc 5 (WordPerfect for Win)
.tv6  Overflow file above insert point in Doc 6 (WordPerfect for Win)
.tv7  Overflow file above insert point in Doc 7 (WordPerfect for Win)
.tv8  Overflow file above insert point in Doc 8 (WordPerfect for Win)
.tv9  Overflow file above insert point in Doc 9 (WordPerfect for Win)
.tvf  Table view settings (dBASE)
.txf  Compressed file archive created by TAR and FREEZE (.tar.f)
.txi  Support file (TeX)
.txt  Text file
.tym  Time Stamp (PageMaker 4)
.tz   Compressed file archive created by TAR and COMPRESS (.tar.Z)
.tzb  Compressed file archive created by TAR - COMPRESS - BTOA (.tar.Z.btoa)
.ub   Audio file (unsigned byte)
.uc2  Compressed file archive created by UltraCompressor II (uc2.zip)
.ucn  New compressed file archive created by UltraCompressor II
.udf  Filter (Photostyler)
.ue2  Encrypted file archive created by UltraCompressor II
.uhs  Universal Hint System (binary file)
.ui   Espire source code file (Geoworks UI Compiler)
.ui   User interface (Sprint)
.uif  Long prompts for windows (WordPerfect for Win)
.uih  Espire header file (Geoworks UI Compiler)
.ul   Ulaw audio file
.uld  Information about uploaded files (Procomm Plus)
.ult  Music (UltraTracker)
.umb  Backup file (MemMaker)
.uni  Unimod music module (MIKMOD)
.uni  Datafile (Forecast Pro)
.unx  Text file containing UNIX specific info
.upd  Program update info
.upd  Update data (dBASE)
.upo  Compiled update data (dBASE)
.usp  Printer font with USASCII extended character set (PageMaker)
.usr  User database file (Procomm Plus - Turbo C++ tour)
.uu   Compressed ASCII file archive created by UUDE/ENCODE
.uue  Compressed ASCII file archive created by UUENCODE (uuexe515.exe)
.uw   Audio file (unsigned word)
.v   Consistency check support file (ReaGeniX code generator)
.v   Main input file for an image (Vivid 2.0)
.val  Validity checks and referential integrity (Paradox for Windows)
.val  Values list object file (dBASE Application Generator)
.van  Animation (VistaPro)
.var  Variable file (IconAuthor)
.vbx  Visual Basic eXtension (Visual Basic)
.vc   Include file with color definitions (Vivid 2.0)
.vc   Spreatsheet (VisiCalc)
.vcf  VCard file
.vcw  Visual workbench information (MS Visual C++)
.vcx  Spreatsheet (VisiCalc Advanced)
.vda  Bitmap graphics
.vdr  Drawing (ComputerEasy Draw)
.vew  View file (Clipper 5, Lotus Approach)
.vfm  Voting Form (Voter)
.vfn  Voting Form for Customers (Voter)
.vga  Vga display driver
.vga  Vga display font
.vgd  Vga display driver (Generic CADD)
.vgr  Graphics (Ventura Publisher)
.vi   Graphics (Jovian Logic VI)
.vic  Vicar graphics
.vid  Ms-DOS Shell Monitor file (MS-DOS 5)
.vid  Bitmap graphics (YUV12C M-Motion Frame Buffer)
.vid  Screen device driver (Word)

.vif  Khoros Visualization image file (SDSC Image Tool)
.vik  Viking graphics
.vis  Vis graphics
.vm   Virtual Memory file (Geoworks)
.vmc  Virtual memory configuration (Acrobat reader)
.vmf  Font characteristics (Ventura Publisher)
.vms  Text file containing VMS specific info
.vo   Include file with object definition (Vivid 2.0)
.voc  Digitized samples (Creative Voice file)
.vof  Object folder (VZ Programmer)
.vpg  Graphics (VPGraphics)
.vrm  Overlay file (QuattroPro)
.vrp  Project (WATCOM VXRexx)
.vrs  Video Resource eg. video device driver (WordPerfect)
.vs   Include file with surface definition (Vivid 2.0)
.vsd  Diagram (Shapeware Visio)
.vsm  Simulation model (VisSim)
.vsp  Sprite (SPX)
.vss  Smartshapes file (Shapeware Visio)
.vst  Truevision Vista bitmap graphics
.vue  Animation (3D Studio)
.vue  View (dBASE IV - FoxPro)
.vw   Text file (Volkswriter)
.vwr  File viewer file (PC Tools)
.vxd  Virtual device driver (MS Windows)
.w   Word chart file (APPLAUSE)
.w30  Printer font (AST TurboLaser) (Ventura Publisher)
.w31  Startup file (Windows 3.1)
.w44  Temporary file for Sort or Index (dBASE)
.wab  Outlook File
.wad  Doom Game File
.wav  Waveform audio file (RIFF WAVE format)
.wb1  Notebook (Quattro Pro)
.wb2  Spreadsheet (Quattro Pro)
.wbf  Ms Windows Batch File (Catch)
.wbk  Document/workbook (WordPerfect for Win)
.wbt  Batch file (WinBatch)
.wcd  Macro token list (WordPerfect for Win)
.wcm  Data transmission file (MS Works)
.wcm  Macro (WordPerfect for Win)
.wcp  Product information description (WordPerfect for Win)
.wdb  Database (MS Works)
.web  Web source code file
.wfm  Form object (dBASE Form Designer)
.wfn  Font (CorelDRAW)
.wfx  Data file (Winfax)
.wg1  Worksheet (Lotus 1-2-3/G)
.wg2  Worksheet (Lotus 1-2-3 for OS/2)
.wid  Width table (Ventura Publisher)
.win  Window file (FoxPro - dBASE)
.wiz  Page wizard (MS Publisher)
.wk1  Spreadsheet (Lotus 1-2-3 version 2.x - Symphony 1.1+)
.wk3  Spreadsheet (Lotus 1-2-3 version 3.x)
.wk4  Spreadsheet (Lotus 1-2-3 version 3.4)
.wkb  Document (WordPerfect for Win)
.wke  Spreatsheet (Lotus 1-2-3 educational version)
.wkq  Spreatsheet (Quattro)
.wks  Spreadsheet (Lotus 1-2-3 version 1A - Symphony 1.0 - MS Works)
.wks  Workspace (Xlisp)
.wlk  Graphics (Virtus Walkthrough)
.wmc  Backup of startup files by Windows MathCad autoexec.wmc
.wmc  Macro file (WordPerfect for Win)
.wmc  Text file (WordMARC)
.wmf  Windows MetaFile vector graphics
.wn   Text (NeXT WriteNow)
.wnf  Outline font description (CorelDRAW native format)
.woa  Swap file (Windows 3.x)
.woc  Organization (Windows OrgChart)
.wow  Music (8 channels) (Grave Mod Player)
.wp   Text file (WordPerfect 4.2)
.wp5  Document (WordPerfect 5.x)
.wpd  Document (WordPerfect 6.0 - PFS:WindowWorks)
.wpf  Fax (WorldPort)
.wpf  Form (WordPerfect)
.wpg  Wordperfect Graphics vector graphics (DrawPerfect)
.wpk  Macros (WordPerfect for Win)
.wpm  Macros (WordPerfect)
.wps  Text document (MS Works)
.wq!  Compressed spreadsheet (Quattro Pro)
.wq1  Spreadsheet (Quattro Pro)
.wr1  Spreatsheet (Symphony 1.1 - 1.2 - 2)
.wrd  Template (Charisma)
.wri  Text file (Windows Write)
.wrk  Spreatsheet (Symphony 1.0)
.wrp  Compressed Amiga file archive created by WARP
.wrs  Windows Resource eg. printer driver (WordPerfect for Win)
.ws   Text file (WordStar 5.0-6.0)
.ws2  Text file (WordStar 2000)
.wsd  Document (WordStar)
.wsp  Workspace (Fortran PowerStation)
.wst  Text file (WordStar)
.wwb  Button bar for document window (WordPerfect for Win)
.wwk  Keyboard layout (WordPerfect for Win)
.wxp  Document (EXP for Windows)
.x   Avs X image file (SDSC Image Tool)
.x   Lex source code file
.x01  Secondary index (Paradox)
.x02  Secondary index (Paradox)
.x03  Secondary index (Paradox)
.x04  Secondary index (Paradox)
.x05  Secondary index (Paradox)
.x06  Secondary index (Paradox)
.x07  Secondary index (Paradox)
.x08  Secondary index (Paradox)
.x09  Secondary index (Paradox)
.xbm  X11 Bitmap graphics
.xfn  Printer font (Xerox 4045) (Ventura Publisher)
.xft  24 pin printer font (ChiWriter)
.xfx  Fax File (various)
.xi   Fast Tracker 2 Instrument or ScreamTracker Instrument File
.xif  Wang Image File
.xla  Xlib Archive (xlibpas2.zip)
.xla  Add-in macro sheet (MS Excel)
.xlb  Data (MS Excel)
.xlc  Chart document (MS Excel)
.xll  Excel Dynamic Link Library (MS Excel)
.xlm  Macro sheet (MS Excel)
.xls  Worksheet (MS Excel)
.xlt  Template (MS Excel)
.xlt  Translation table (Lotus 1-2-3 - Symphony - Procomm Plus)
.xlw  Workbook (MS Excel)
.xm   Music (Fast Tracker)
.xmi  Compressed eXtended MIdi music
.xnf  Standard Network File form
.xpm  X11 Pixel Map graphics
.xqt  Executable file (Waffle)
.xqt  Macro sheet (SuperCalc)
.xrf  Cross-reference file
.xtb  External translation table (LocoScript)
.xwd  X Window System window dump image graphics (SDSC Image Tool)
.xwk  Keyboard mapping (Crosstalk)
.xwp  Session (Crosstalk)
.xwp  Text file (Xerox Writer)
.xx   Compressed file ASCII archive created by XXENCODE (uuexe515.exe)
.xxe  Compressed file ASCII archive created by XXENCODE (uuexe515.exe)
.xy   Text file (XY Write)
.xy3  Text file (XYWrite III)
.xyw  Text file (XyWrite III)
.y   Yacc grammar file
.y   Compressed Amiga file archive created by YABBA
.y01  Secondary index (Paradox)
.y02  Secondary index (Paradox)
.y03  Secondary index (Paradox)
.y04  Secondary index (Paradox)
.y05  Secondary index (Paradox)
.y06  Secondary index (Paradox)
.y07  Secondary index (Paradox)
.y08  Secondary index (Paradox)
.y09  Secondary index (Paradox)
.yal  Data (Arts & Letters)
.yuv  Yuv graphics
.yz   Compressed file archive created by YAC
.z   Compressed file ASCII archive created by COMPRESS (comp430d.zip)
.z   Compressed file archive created by PACK (Unix SysV pack)
.z3   Infocom game module
.zdg  Compressed ZiffNet text document (Zview)
.zer  Data file (Zerberus)
.zgm  Graphics (Zenographics)
.zip  Compressed file archive created by PKZIP (pkz204g.exe)
.zom  Compressed Amiga file archive created by ZOOM
.zoo  Compressed file archive created by ZOO (zoo210.exe)
.zvd  Zyxel Voicefile (Z-Fax)
.~$~  Temporary file (1st Reader)
.~ap  Old AppExpert project database (Borland C++ 4.5)
.~de  Project backup (Borland C++ 4.5)
.~mn  Menu backup (Norton Commander)
.\201$\201   Temporary file (1st Reader)

 

suomi
body: 

 

Emolevyjen ja prosessoreiden kantatyypit

 
Intel
 
PGA-370
LGA-1156
LGA-1366
LGA-775
LGA-771
478
603
604
AMD
 
462
940
939
754
socket-am2
socket-am3
Socket A
 
AMD Athlon & Duron
Socket 7
 
AMD K6-2, Intel Pentium MMX
 
 
CPU Model
Freq.
Mult.
BUS F.
CPU Voltage
         
AMD-K5 PR100/133 66 MHz 1.5x   3.25 V
AMD-K6-2/450 450MHz 3.5x 100MHz  
AMD-K6-2/400 400MHz 3.5x 100MHz  
AMD-K6-2/350 350MHz 3.5x 100MHz  
AMD-K6-2/333 350MHz 3.5x 100MHz  
AMD-K6-2/300 300MHz 3.5x 100MHz  
AMD-K6-2/266 266MHz 4.0x 66MHz  
AMD-K6/300 300MHz 4.5x 66MHz  
AMD-K6/266 266MHz 4.0x 66MHz  
AMD-K6/233 233MHz 3.5x 66MHz  
AMD-K6/200 200MHz 3.0x 66MHz  
AMD-K6/166 166MHz 2.5x 66MHz  
AMD-K5/133 100Mhz 1.5x 66MHz  
AMD-K5/120 90MHz 1.5x 60MHz  
AMD-K5/100 100MHz 1.5x 66MHz  
AMD-K5/90 90MHz 1.5x 60MHz  
Intel Pentium P54C 266MHz 2.5x 66MHz 3.3 V
Intel Pentium P54C 233MHz 2.5x 66MHz 3.3 V
Intel Pentium P54C 200MHz 2.5x 66MHz 3.3 V
Intel Pentium P54C 166MHz 2.5x 66MHz 3.3 V
Intel Pentium P54C 150MHz 2.5x 60MHz 3.3 V
Intel Pentium P54C 133MHz 2.0x 66MHz 2.8 /3.3 V
Intel Pentium P54C 120MHz 2.0x 60MHz 3.3 V
Intel Pentium P54C 100MHz 1.5x 66MHz 3.3 V
Intel Pentium P54C 90MHz 1.5x 60MHz 2.8 /3.3 V
Intel Pentium P55C 233MHz 3.5x 66MHz 2.8 /3.3 V
Intel Pentium P55C 200MHz 3.0x 66MHz 2.8 /3.3 V
Intel Pentium P55C 166MHz 2.5x 66MHz 2.8 /3.3 V
IBM/Cyrix M II-PR333 333MHz 3.0x 83MHz  
IBM/Cyrix M II-PR300 300MHz 3.0x 75MHz  
IBM/Cyrix M II-PR300 300MHz 3.5x 66Mhz 2.9 / 3.3 V
IBM/Cyrix 6x86MX-PR233 200MHz 3.0x 66MHz  
IBM/Cyrix 6x86MX-PR200 166Mhz 2.5x 66MHz  
IBM/Cyrix 6x86MX-PR166 150MHz 2.5x 60MHz  
*IBM/Cyrix 6x86-PR166+ 133MHz 2.0x 66MHz  
*IBM/Cyrix 6x86L-PR166+ 133MHz 2.0x 66MHz  
IDT WinChip 2TM 240MHz 4.0x 60MHz  
 

 

suomi
body: 

 

Muistityypit

 
SDRAM 
DDR2-SODIMM 
DDR3-SDRAM 
EDO 
FPM 
DDR3 240-pin DIMM 
DDR 2 240Pin 
DDR 184 Pin 
SDRAM 168-pin 
SODIMM 200-pin 
DDR2 SODIMM 200-pin 
SODIMM 144-pin 
SODIMM 72-pin 
144-pin MICRODIMM 
RDRAM PC1066 184-pin 
AIMM 66-pin
SIMM 72-pin 
SIMM 30-pin 
DIMM 100-pin 
RDRAM PC RIMM 4200 232-pin 
 
SDRAM-(Synchronous Dynamic Random Access Memory)
 
DDR-3 DRAM-(Double Data Rate synchronous dynamic random access memory)
 
EDO-(Extended Data-Out)
 
FPM-(Fast Page Mode)
 
DDR-muistikamman tunnistaa yhdestä lovesta, SDRAM:in kahden sijaan.
 
DDR on Double-Data-Rate
 
DDR-ECC on virheenkorjauksella varustettu muisti

 

suomi

Asiakkaan sanomaa

Kotisivuistani käy hienosti ilmi oma työni sisustussuunnittelijana. Casamedia toteutti yritykselleni upeat sivut. Innerio / Katariina Rintee
Erinomaista palvelua ja osaamista hyvässä hengessä:-) Markku Joensuu Facebook kommentti.
Kiitos jälleen ammattitaitoisesta ja osaavasta palvelusta. Teija Vanhatalo / Laihdutusslanka.fi / Annajaaxel.fi
Pitkäaikainen asiantuntemus ! Aimo Haapakoski Facebook kommentti.

Internet palvelut - Tutustu palveluihimme

Ilmainen sivuston analysointi - analysoimme sivustosi ilmaiseksi!

Drupal osaaja

Windows phone sovellukset

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa