Casamedia - Digimaailman moniosaaja.

 

 

BILLCEN BULLETIN VER. 1.25

 
Copyright 1990-2009 Casamedia Ky 
Ohjelmiston sisältämät ominaisuudet lyhyesti mainittuna.
JULKAISTUT OMINAISUUDET AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ: Versiossa 1.95.42
 
3D-Dialogit
 
A
Asiakasmääritys toimituskielto / käteisasiakas
Asiakas exportointi (vienti)
Asiakas importointi (tuonti)
Asiakaskortisto
Asiakasraportit; Puhelinnumero, osoite ja puhno-järjestyksessä
Asiakasryhmäkortisto
Asiakastarratulostus usealla tavalla eri kokoisille tarroillekkin
Asiakastarratulostukseen voidaan valita useita asiakasryhmiä
Asiakastiedoissa asiakkaan kotimaa
Asiakastiedoissa ulkomaanlaskujen maksuehto
Asiakkaiden tuonti Asteri-laskutuksesta
Asiakkaista osoite- ja puhelinnumeroraportit näytölle / kirjoittimelle
Automaattituotteet
Asiakas muistio
Asiakastarrat, kts. kontaktitarrat
 
E
Erikoistarrat (3*8) tarra-arkille
Erikoistarrat ulkoisella kuvalla, koko arkki
Erikoistarroja voidaan tehdä tuoteinfon pohjalta
Erääntyneet laskut raportti
 
F
Faxien lähetys suoraan ohjelmasta
 
G
Graafinen ulkoasu
 
H
HTML-export tuotetiedoista/varastosta
Hyvityslasku
 
I
Infoista haku
Ilmoittaa laskua tehdessä, jos asiakas on käteisasiakas
Ilmoittaa myyntitilausta tehdessä, jos asiakas on käteisasiakas
Inventaario
Inventointiraportti, eli ns. keräilylista.
 
K
Kalenteri
Kalenteritapahtumia voidaan poistaa ja muuttaa
Karhulasku
Kello ja pvm ohjelmassa
Kirjanpito
Kirjanpitoraportti
Kirjanpidon tilikartta voidaan tehdä
Kirjanpidon tiliöintejä voidaan tehdä
Kirjoitin- ja sivuasetukset
Kontaktitarrat, (3*8) tarra-arkille
Kontaktitarrat, (3*12) tarra-arkille
Kopioi tarjouksen
Kopioi tuotereseptin
Korkolasku
Kortistoilla ei ole kokorajoituksia.
Kontaktilomakkeen oletussivun valinta
Kuluerien tarkka seuranta
Kustannuspaikkainfo
Kustannuspaikkakortisto
Kuvake (ikoni) ylävalikko
Käteiskuitti.
Käyttäjän poistuttua ohjelmasta, voi toinen käyttäjä tulla sisään
Käyttäjän oikeustasojen määritys: Saako käyttäjä
 
  •  käsitellä asiakastietoja
  •  käsitellä tilauksia
  •  käsitellä laskuja
  •  käsitellä reskontraa
  •  käsitellä kalenteria
  •  käsitellä projektihallintaa
  •  tulostaa
  •  muuttaa varastosaldoja
  •  Onko käyttäjä myyjä
 
L
Laskun maksuehdon oletusarvoon voidaan liittää myös alennusprosentti
Laskutuksessa voidaan määritellä kassatoiminto/laskutus oletusarvoksi
Laskua tehtäessä mahdollisuus siirtyä syöttämään uutta asiakasta asiakaskortistoon.
Laskuja voidaan selailla hyvin monilla selausehdoilla, sekä yksittäin.
Laskujen / käteiskuittien mainosteksti
Laskujen selailudialogissa näkyy myös infoa
Laskun voi hyväksyä ilman tulostusta.
Laskunumerointi voidaan aloittaa halutusta numerosta.
Laskurivin / tuotteen hinnan voi syöttää hinnalla millä alv prosentilla tahansa.
Laskutuksen tuotteenlisäys ruudussa näkyy myös oma ale.
Laskutuksesta eri versiot huoltoasema, kuljetus, jm, vähittäismyymälä, Vaateversio
Laskuun voidaan laittaa viitteenne, viitteemme, laskuinfoa
Laskutus
Lomakkeiden valinta mahdollista (lasku, käteiskuitti, tilaukset, yms.)
Lähete
 
M
Mahdollisuus syöttää laskuun tuotteita, joita ei ole tuotekortistossa.
Monipuoliset raportit
Myyjä laitettavissa lasku-, myytitilaus- ja tarjouskohtaisesti
Myyjäinfo
Myyjäkortisto
Myyjäraportti
Myyjätilasto, myynti myyjittäin
Myyjäkohtaisesti voidaan määrittää asiakkaat, tästä myös raportti
Myyjille voidaan antaa myyjanumero
Myyntireskontra
Myyntisuoritusten kirjaus kirjanpitotileihin on mahdollista.
Myyntitilauksen aloitusnumero voidaan määrittää
Myyntitilauksesta laskun tekeminen
Myyntitilauksesta tilausvahvistus
Myyntitilauksia voidaan hakea myös tilausnumerolla
Myyntireskontran laskutieto sivulta siirtyminen suoraan asiakkaaseen asiakaskortistosta
Määriteltävissä asiakaskohtaisesti tulostettavien laskujen määrä
Määriteltävissä kate mk / lopullinen tarjoushinta
Määriteltävissä käytetäänkö myyjäliitoksia
Määriteltävissä k&¨ytetäänkö myyntitilauksissa tiliöintiä
Määriteltävissä oleva laskutuksen numerosarjan aloituskohta
Määriteltävissä oleva laskuun/käteiskuittiin oleva mainosteksti
Määriteltävissä oleva pientoimituslisä
Määriteltävissä oleva tarjouksen mainostekstit (kaksi kpl)
Määriteltävissä oleva yleinen maksuehto
Määriteltävissä oleva yrityksen logotiedosto
Määriteltävissä olevat huomautuslaskun tekstit
Määriteltävissä olevat kirjanpitotilit
Määriteltävissä olevat ostotilauksien oletusarvot
Määriteltävissä olevat pankit
 
N
Nimi- ja pyhäpäivä ilmoitukset käyttäjän tullessa sisään ohjelmaan
Nettolaskelma, tarjoussisältö ja tarjous
 
O
Ohjelman käyttö on suojattu
Opastustoiminto
Osasuoritukset näkyvät erillisinä suorituksina ja näistä näkyy kokonaissumma ja avoinna oleva saldo
Osto- ja myyntitilaukset
Ostoreskontra, ostolaskujen syöttö
Ostotilauksesta laskun teko.
Ostotilauksen oletusarvojen muuttaminen
Ohjelmaan voidaan määritellä kolme kirjoitinta
 
P
Palautukset varastoon
Palautuksista hyvityslaskut
Palautuksia voidaan tehdä myyntitilauskohtaisesti
Pikanäppäinyhdistelmät
Postinumero kortisto
Postipakettikortin tulostaminen
Postiennakkokortin tulostustaminen
Puhelinnumeroilla ja Email-osoitetiedoilla voidaan hakea asiakkaita
Perustiedoissa määritys, k&¨ytetäänkö kirjanpidon pikakirjausta
Perustiedoissa määritys, käytetäänkö laskutuksessa penninpyöristystä
Perustiedoissa määritys, kysytäänkö ohjelmasta poistuttaessa seuraavaa käyttäjää
Perustiedoissa määritys, käytetäänkö pikatulostusta
Perustiedoissa määritys, käytetäänkö toimituskieltotarkistusta
Perustiedoissa määritys, onko tilaustenkäsittelyssä tuotteen nimen muutos mahdollinen
Perustiedoissa määritys, siirretäänkö ostotilauksien hinnat tuotekortistoon
Perustiedoissa määritys, siirretäänkö tilaus hyväksyttäessä varastosta/varastoon
 
R
Rahavirtojen kohdistus tileihin
Raportit
Raportti kustannuspaikoista
Raportti myyjistä
Raportti suoritetuista laskuista tileittäin kuukausittain / koko vuosi
Raportti tileistä
Raportti tuoteryhmistä
Raportti tuotteista
Raportti tuotteista hintoineen
Raportti tuotteista ilman hintoja
Reskontrasta laskuun siirtyminen.
Ryhmäkirje asiakkaille
Ryhmäkirje kustannuspaikoittain
Ryhmälaskutus
 
S
Sisäänostohinta mahdollista syöttää sisäänostoalennusprosentilla
Suomenkielinen
Statuksia voidaan laittaa asiakaskohtaisesti
Statuksia voidaan laittaa kalenteriin
Statuksien tekomahdollisuus
Sarjastatuksien tekomahdollisuus, joilla on alistatuksia
Statuksien seuranta -Voidaan tarkastella kuitattuja ja kuittaamattomia statuksia
Statuspäivältä voidaan tulostaa tarrat
Statuksia voidaan laskuttaa, statuksille voidaan määritt&¨ä hinta
Status voi olla jatkuva tai tiettyyn aikaan aktivoituva
Statuksista saadaan raportit, Statustilanne voidaan tarkistaa
Suoritetut asiakkaittain raportti
Suoritukset voidaan kohdistaa tileihin.
Suorituksia annettaessa ohjelma kysyy myös suoritetun määrän, mah. alennuksen, sekä ilm. laskuformissa"osasuorituksia mikäli laskua on suorit. osina
 
T
Tarjouslaskenta
Tarjouslaskenta
Tarjouksen mainostekstit
Tarjouksesta myyntitilauksen tekeminen
Tarjouksesta ostotilauksen tekeminen
Tarra
Tarratulostus asiakkaista, määriteltävissä ketä tulostetaan ja ketä ei.
Tarrat 2 - tarratulostus asiakaskohtaisesti (3*8) tarrapohjalle
Tarrat 3 - tarratulostus asiakaskohtaisesti (3*12) tarrapohjalle
Tarrat tuotteista
Tietokantojen huoltoajo
Tilauksia voi olla auki rajattomasti.
Tilauksia voidaan selailla vapaasti.
Tilaus voidaan siirtää kokonaisuudessaan tai osittain varastoon / varastosta.
Tilauskäsittely
Tili-info
Tilikortisto
Tiliraportti
Tiliöinti brutto-/nettoperiaatteella
Toimittajat
Toimittajatietoihin iso9000 määritys
Toimittajien osoiteraportit
Toimittajien puhelin numero raportit
Toimitusosoite mahdollista syöttää laskukohtaisesti
Tuote voidaan liittää johonkin tuoteryhmään
Tuote exportointi
Tuotekohtaiset työhintatiedot
Tuotekortisto
Tuotekortiston importit, UTU, BOSCH, J&M ja määriteltävissä oleva import.
Tuotetietoihin lisättävänä alkuperämaa, tullinimike, paino, materiaali, takuu, huolto-ohje sekä valmistusohje
Tuotteista voidaan tehdä txt-export
Tuotteelle mahdollista laittaa erilliset katehinnat
Tuote txt-exporttiin voidaan määrittää oletushakemisto ja -tiedosto
Tuotereseptin lisäys tilaukset,tarjoukset ja laskut
Tuoteryhmätietoihin lisätty hintakerroin
Tuotekortistossa näkyy tuotteen ostohinnasta saatava alennusprosentti.
Tulosta nettolaskelma
Tulosta tarjous-sisältö
Tuoteresepti
Tuoteryhmä
Tuotteen toimittajat ja päätoimittaja voidaan määritellä
Tuotteiden tietoja voidaan selailla ja jokaisesta voidaan kirjoittaa lisäinfoa.
Toimituskieltotarkistus
Työhinnoissa verollinen ja veroton hinta
Työhintatiedot
 
U
Ulkomaanlaskut
Useiden kirjoittimien valintamahdollisuus
 
V
Valittavissa olevat lomakkeet
Vapaamuotoinen tekstin kirjoittaminen tuotekohtaisesti
Vapaalla tekstillä haku
Varasto
Varastoraportti
Varastotilanne
Varastovalvonta
Varaston arvo
Varausjärjestelmä
Varaustilanna
Viitenumerointi
Viitteemme kenttään voidaan syöttää vapaapuotoista tekstiä Voidaan tehdä erilaisa asiakasryhmiä, voihin asiakkaita voidaan liittää.
Voidaan tehdä erilaisa tuoteryhmiä, voihin tuotteita voidaan liittää. Voidaan tehdä erilaisa tuoteryhmiä, voihin tuotteita voidaan liittää. Voidaan tehdä reseptituotteita, mihin voidaan laittaa monia tuotteita ja reseptistä saadaan uusi tuote, mikä sis.reseptiin sisältyvät tuoteet
Voidaan tehdä statuksia, joita voidaan liittää käyttäjiin, statukselle voidaan määrittää hälytysaika
 
Y
Yrityksen logotiedosto
 
W
Windows-pohjaisuus
 
HALUATKO JONKIN ERIKOISOMINAISUUDEN?
 
* Jos mielessäsi on jokin toiminto, mistä et ole varma, että sisältyykö se ohjelmistoomme, niin kysy ! Jos mieleesi tulee jokin erittäin hyvä ja käyttökelpoinen ominaisuus, mistä olisi hyötyä, niin kerro siitä meille.
Tässä listassa eivät välttämättä ole kaikki ominaisuudet lueteltuina, joita ohjelmisto pitää sisällään. Joistain toiminnoista on olemassa myös erilaisia nimityksiä.
 

Asiakkaan sanomaa

Kotisivuistani käy hienosti ilmi oma työni sisustussuunnittelijana. Casamedia toteutti yritykselleni upeat sivut. Innerio / Katariina Rintee
Erinomaista palvelua ja osaamista hyvässä hengessä:-) Markku Joensuu Facebook kommentti.
Kiitos jälleen ammattitaitoisesta ja osaavasta palvelusta. Teija Vanhatalo / Laihdutusslanka.fi / Annajaaxel.fi
Pitkäaikainen asiantuntemus ! Aimo Haapakoski Facebook kommentti.

BillCen - demoversio

Internet palvelut - Tutustu palveluihimme

Ilmainen sivuston analysointi - analysoimme sivustosi ilmaiseksi!

Drupal osaaja

Windows phone sovellukset

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa