Casamedia - Digimaailman moniosaaja.

 

 

BILLCEN BULLETIN VER. 1.26

 
Copyright 1990-2009 Casamedia Ky
 
BillCen - Taloushallinnan kehityshistoria
 
13.07.2009
Autokaupan sopimuspohjan täyttö, tallennus ja tulostus.
Uusia postin lomakkeiden tulostus, postiennakko, pakettikortti, lähetys.
08.09.2008
Palkanlaskennan budjetointi.
15.05.2008
Tarjouslaskentaan, tarjoukseen voidaan syöttää paljon lisää tietoa.
Tarjouksen tulostuksen esikatselu.
Tuote exporttiin menevien valinta systeemi tehty.
Asiakaskohtaisista tuotteista ko. asiakkaalta raportti.
17.04.2008
Asiakaskohtaisista tuotteista raportti.
06.03.2008
Kustannuspaikan numeron kopiointi leikepöydälle.
Kustannuspaikan hakuikkunaan näkyviin myös kustannuspaikan numero.
Kustannuspaikan lisäys asiakkaalle ikkunaa parannettiin.
Tulostusmääritykset paremmin näkyviin perustietoihin.
16.01.2008
Asiakkaan haku vapaalla tiedolla toimii erittäin pitkilläkin nimillä.
Palkanlaskennassa voidaan määritellä työttömyysvakuutusmaksu palkansaajakohtaisesti.
Uusi tilinauha palkanlaskentaan - A4 pysty.
15.11.2007
Viides tulostinvalinta.
Saate yhteystiedoilla, ikkunakuoreen.
Asiat, lomakkeelle "liitä asiakas", valitaan asialle asiakas.
Perintäkirjeraportti- osoite ikkunakuoreen
05.11.2007
Tuoteexport valintojen pikatyhjennystoiminto.
01.11.2007
Pikamuistio asiaan voidaan liittää yhteystieto.
Pikamuistio asioissa voidaan valita katseluehdoksi (ilman yhteystietoa/yhteystiedon kanssa)
Valituilla tuotteilla oleva viivakoodiraportti.
Tuoteviivakoodin tulostaminen ilman erikoistulostinta, esim. laserilla, mustesuihkulla tai tarratulostimella.
Brother tarratulostimelle (QL-659TD) viivakooditulostus tuotetiedoista.
Myyntireskontrassa voidaan valita lajittelujärjestys asiakas / viitenumero.
08.01.2007
Inventaarioon lisätty tuoteriviin tuotehinnan päivitys ominaisuus.
11.10.2006
KTL-Listan tarkastelusivua parannettu.
13.09.2006
KTL-Listan tuontia parannettu.
31.07.2006
Asiatietoihin voidaan liittää kontakti. Asiatiedosta voidaan pikasiirtyä kontaktin tietoihin.
08.06.2006
Laskurivin info kenttää voidaan nyt muokata tuotteen lisäyksessä/muutoksessa laskuun/lähetteeseen.
28.12.2005
Inventaario raporttiin mahdollisuus tulostaa näytölle/kirjoittimelle/valinta + pystyyn/vaakaan.
Inventaario keräilylistaan mahdollisuus tulostaa näytölle/kirjoittimelle/valinta + pystyyn/vaakaan.
04.11.2005
Parannettu tuotetietojen huoltoajoa.
31.10.2005
Parannettu suoritukset lomaketta, lisää rivejä yms.
14.10.2005
Avoimet asiakkaan, perintäkirjeeseen lisätty pankkitiedot.
Projektihallinnan yhteyshenkilövalintaan uusi, monipuolinen hakuikkuna.
13.10.2005
Projektivaiheiden laskenta automaattiseksi.
12.10.2005
Osoitelapun tulostaminen / saate. laskulomakkeelle (blanko) laskukuoreen.
Asiakastiedon liittäminen saatteeseen.
04.10.2005
Perustietoihin - näkyviin billcen - työhakemisto.
26.09.2005
Laskutetut - 4 - Raportti, leveämpi, myös vaakaan tulostus.
21.09.2005
Ostolaskujen haku toimittajan mukaan.
16.09.2005
Ostoreskontraan uusi raportti - Valittuun tiliin kohdistuneet ostot.
19.08.2005
Laskun viitteemme / viitteenne tietoja pidennetty.
09.08.2005
Asiakastietoihin - Toiminto - Kopioi leikepöydälle
14.02.2005
Valmet-Valtra Hinnaston tuonti tuotetietoihin.
Myyntitilausten viivakoodi tuotelisäystä parannettu.
Inventaarioon - väliaikaisen inventaarion tuonti.
Keruupäätteellä voidaan tuoda inventointi apuinventaariin.
23.11.2004
Myyntitilauslomakkeelle n&¨kyviin tilausrivien määrä.
23.06.2004
Perustietoihin lisätty PerusIII-sivu, missä valitut tilitiedot.
Käyttäjähallintaan lisää Ostoreskontra ja Tuotannonohjaus.
lasku2 sivulta suoritus, avoin saldo oletukseksi.
Työohjaimeen tuotetietojen lisäys viivakoodilla.
Asiakaskirjekuoritulostus, di kontaktien tulostuksen väliin, ohita/tulosta/peruuta.
Käteiskuittiin ei tulosteta viivakoodia.
Projektihallinnan työvaiheista siirtyminen ko. projektiin ilman hakua.
07.04.2004
Lisätty neljäs kirjoitin perustietoihin valittavaksi tulostukseen.
26.03.2004
Asiakastoimenpide historialle raportti halutulla aikavälillä.
17.03.2004
Parannettu tietokantojen huoltoajoa.
Parannettu laskun alennuskäsittelyä.
04.02.2004
Perustietoihin tiedot viimeksiajetusta varmuuskopiosta ja huoltoajosta.
Laskutukseen tehty kassa-alennus eräpäivä ja kassa-ale summat.
Laskutuksen laskuinfo pituutta kasvatettu.
Inventaarioon lisätty inventointiapu, mihin voidaan purkaa keruupääte.
Inventaarioon lisätty keruupäätteen tuomiin riveihin indikaattori.
01.10.2003
Tarjoustulostukseen tehty tulostuslomakevalinta. Enää ei tarvitse välillä vaihtaa lomaketta perustiedoista.
Tehty yritys-paperin tulostusmahdollisuus.
08.09.2003
Y-tunnuksen kopiointi leikepöydälle otsikkoa koskemalla.
Varmuuskopiointi muistutus rutiinia parannettu.
02.09.2003
Työtodistuksen tulostukseen lisätty kirjoitinvalinta.
28.08.2003
Työohjaimen hinnan päivitys tuotetietoihin.
Työohjaimesta urakan muodostaminen palkanlaskennan urakkatietoihin.
19.08.2003
Palkanlaskentaan uusi raportti: Tehdyt tunnit aikaväliltä / työntekijä.
13.08.2003
Parannettu suoritusten käsittelylomaketta.
Käteiskuitti voidaan nyt kohdistaa myös myyntisaamisten suoritusten tiliin.
11.08.2003
Lisätty myyntisaamisten suoritusten kohdistustili laskujen suoritusten kirjauksiin.
08.08.2003
Kirjanpitoraportti - Tulostaa yhdessä kaikki erilliset kirjanpitoon tarvittavat raportit.
24.07.2003
Perustietoihin lomaketarkistusrutiini.
Parannettu Avoimet pvm - raporttia.
26.06.2003
Tuotereseptin tulostus.
23.06.2003
Projektille NIMI2-eli esim. eng nimi. Uusi alavaihelomake, missä NIMI2, selite2 yms.
12.06.2003
Tilinumeron kopiointi leikepöydälle tileistä.
15.05.2003
Tuotanto - Työohjainkorttia parannettu, työvaiheet ja materiaaliotot lasketaan.
Perustietomääritys, automaattinen huoltoajomuistutus päivämäärävälillä.
Perustietoihin, tietokantojen tilanne, myös leikepöydälle.
Parannettu myyntitilausten päivämäärämuutosta.
Uusi raportti tuotetietoihin, tuotteet viivakooditiedolla, viivakoodijärjestyksessä.
Asiakaskohtainen viitteemme tieto laskuun automaattisesti.
12.05.2003
Palkanlaskennan lomapalkan laskentaikkunaa parannettu.
Saate lomakkeelle tietojen syöttöä parannettu.
Statustarkistukseen isompi dialogi, mahtuu enemmän tietoa.
Perustietomääritys, laskutuslisän nimi voidaan halutessaan muuttaa.
Palkanmaksuun lomaraportti.
06.05.2003
Raportit - varastotilanne tuoteryhmittäin - voidaan tulostaa nyt myös vaakaan.
Raportit - varastotilanne tuoteryhmittäin- lisätty viivakooditieto.
Viivakooditiedon kopioiminen leikepöydälle tuotetiedoista.
Varastonimikkeen haku viivakoodilla.
Asiakas, tuote yms. Hakuikkuna isommaksi -> mahtuu enemmän tietoa.
Laskujen hakuun uusi hakuikkuna tarkoilla laskun tiedoilla, helppo löytää haluamansa.
Asiakaskohtaisten laskujen hakuun uusi hakuikkuna, tarkoilla laskun tiedoilla.
Tuoteviivakoodi vientitoimintoa parannettu (vkoodi-export).
26.03.2003
Tuoteraportti viivakooditiedolla, tuoteryhmittäin / kaikki.
Tiedonkeruupäätetilauksen siirto myyntitilaukseen todella nopeaksi.
25.03.2003
Myyntitilauksen tekeminen kannettavalla tiedonkeruupäätteellä.
Tilauksen siirtäminen tiedonkeruupäätteeltä myyntitilaukseen.
Ohjelmistoa voidaan ajaa myös ikkunassa.
15.03.2003
Tuotteen tietojen haku viivakoodilla.
04.03.2003
Lisätty perustietoihin - Tietokantojen tilanneruutu.
13.01.2003
Lisätty raportti - Myynti aikaväliltä, tuoteryhmittäin.
12.12.2002
Parannettu raporttia - Varastotilanne tilauksista.
28.11.2002
Lisätty pikasiirtymisnappi viimeisimpään palkkajaksoon.
27.11.2002
Lähetteen tulostustilan muutos tulostamatta.
Lisätty raportti palkanmaksuun, verottomat aikaväliltä.
Tehty postiennakkokirjeen tulostusmahdollisuus.
Lisätty ostot-kenttä palkanlaskentaan.
12.09.2002
Perusmääritys, koontilaskun oletusarvo.
Parannettu raporttia: Varastotilanne tilauksista.
Tehty automaattikoontilaskutus.
Pikanappi, uuden laskun tekoon samalle asiakkaalle.
Lisätty laskuntekolomakkeelle tieto, onko lähete tulostettu.
Pikasuoritusnappi, suorita tämä lasku (käsittelyssä oleva, siirtymättä mreskontraan).
Lisätty lomake ja raportit Konekielisten suoritusten tarkasteluun. (KTL)
18.02.2002
Perusmääritys, käytetäänkö laskutuslisää.
Perusmääritys, käytetäänkö aputeksti-ikkunoita.
Perusmääritys, vapaalle tuotteelle oletusmäärä.
05.02.2002
Laskuntekolomakkeen sivulle kaksi, kirjekuoritulostus kyseiselle asiakkaalle.
Laskuntekolomakkeen sivulle kaksi, erillinen toimitusosoite ja laskutusosoite valittavaksi.
Lisätty kaksi uutta tapaa tehdä koontilasku, nyt kolme koontilasku toimintoa.
04.02.2002
Tuotereseptin tulostusmahdollisuus.
12.09.2001
Ostoreskontraan lomake, missä näkyy suoritetut ostolaskut.
10.09.2001
Laskutuotteet raporttiin lisätty asiakkaan nimi.
04.09.2001
Laskun toimitusosoitteesta suora siirtyminen kyseisen kontaktin tietoihin.
03.09.2001
Laskutuksessa automaattinen tiliöinti, jos tuotteelle valittu oletustiliöintitili.
Perustietomääritys, tulostetaanko viivakoodi laskuun.
Perustietomääritys, käytetäänkö laskurivien tiliöintejä.
Laskuntekolomakkeen etusivulle näkyviin vaihtoehtoinen toimitusosoite.
Viivakooditarrat, halutuilla tuotteilla.
29.08.2001
Myyntitilauksessa automaattinen tiliöinti, jos tuotteelle valittu oletustiliöintitili.
Laskuun voidaan lisätä useita eri alennuksia.
Laskutiedoista voidaan suoraan tulostaa kirjekuori.
Laskuntulostusmäärä, asiakaskohtainen oletusmäärä, muutettavissa tulostettaessa.
22.08.2001
Viivakoodi-tuotelista, halutuilla tuotteilla.
GNT-Tuoteluettelon tuontimahdollisuus.
Tuotekohtainen myyntitiliseuranta.
16.08.2001
Viivakooditarrat- tuotteista.
13.06.2001
Ryhmälaskuun asiakaskohtaisiin tuotteisiin muutosmäärä läpi laskutuksen.
11.06.2001
Kontaktikortti (6 kpl) tulostuslomake.
Koontilaskutus rivitiedoilla, optiona läheterivien näkyminen.
28.05.2001
Projektihallinan projektin alavaiheiden kopioiminen leikepöydälle.
16.05.2001
Palkansaajan tiedoilla kirjekuoren tulostus.
15.05.2001
Ototilaus tuotteenlisäysdialog tuotenimen muokkauksen esto tehty.
Parannettu asiakashistoriaa, lisätty myyntitilauksiin ja yhteyshenkilöihin nuolinäppäin selailu.
Ohjekirja kirjoitettu ajan tasalle.
02.05.2001
Lisätty Laskuraportti, jossa tietoa jokaisen laskun tilasta.
07.04.2001
Lisätty Rahtikirjaan vapaasti kirjoitettavien rivien määrää neljään.
01.04.2001
Lisätty kirjoitinvalinta rahtikirjatulostukseen. Parannettu rahtikirjan tietojen syöttämistä.
29.03.2001
Uusia rahtikirjalomakkeita, Rahtikirjan tulostus asiakastiedolla ilman hakua.
09.03.2001
Lähetteeseen voidaan valita kolmas osapuoli. 1.Laskutettava 2.Toimitus osoite, 3. Loppukäyttäjän toimitusosoite.
06.03.2001
Projektihallinan projektitin kopiointi leikepöydälle.
Palkanlaskentaan veropäivämääritys.
12.02.2001
Kontakti tarra / raportti lomekkeelle hakuvalinta - vain emailit sisältävät osoitteet.
22.01.2001
Käynnistykseen tiedostojen avaus indikaattori.
Inventaarion nimen muutosmahdollisuus
Tuotetarramalli varastolisällisellä hinnalla.
12.01.2001
Uudet tekstimenut ja uusi siirtymävalikko, millä voidaan siirtyä haluttuun lomakkeeseen.
Uusia Raportteja palkanmaksuun: Telvuosi vakuutusyhtiöön ja verottajalle.
08.01.2001
Markkinoinnin soittokontaktilomakekkeen tulostus.
04.12.2000
Parannettu palkanmaksun lisien otsikoiden syöttöä.
Myyntitilaukset samalle asiakkaalle, haku yhdellä napilla.
Ostotilaukset samalle toimittajalle, haku yhdellä napilla.
Parannettu uuden tarjouksen muodostamisrutiinia.
01.12.2000
Lisätty asiakasraportti: Nimi + Email + asiakasinfo
Lisätty asiakasraportti: Nimi + Email
Lisätty asiakasraportti: Email - Osoitteet
Kirjekuorien ryhmätulostusmahdollisuus kontakteista.
30.11.2000
Lisätty asiakasraportti: Puhelinnumerot + asiakasinfo.
28.11.2000
Projektihallinnan 3 sivulle, leikepöydälle napit.
Projektityövaihetulostuslomake valittavaksi lomakevalintaan.
14.11.2000
Tuote- ja Asiakashakuikkunaa parannettu ja suurennettu.
Raportti toimittajakohtaisista ostoista aikaväliltä.
13.11.2000
Kustannusraporttiin lisätty myös verolliset hinnat.
09.11.2000
Levennetty tuotelista ryhmästä raportin tuotekoodikenttää.
18.10.2000
Halutuista kontakteista html-export osoitteet / puhelinnumerot.
12.10.2000
Varastot tietokanta. Monivarasto mahdollisuus.
Tuotetietoihin lisätty varaston tallennusmahdollisuus.
Raportti tuotteista varasto ja varastopaikkatiedolla.
Postin osoitekortti: monipaketti x/x pakettia, jos ei ennakko ei tilinumeroakaan näkyviin.
12.09.2000
Kuvallisiin erikoistarroihin kolme uutta tarrapohjaa.
25.08.2000
Projektien alavaiheista haku
28.07.2000
Hae toiminto projektihallinnan alavaiheille.
Myyntitilauksiin vapaa asiakkaan nimen osalla haku.
27.07.2000
Asiakkaittain laskutetut tuotteet raportti.
24.07.2000
Suoraveloituslaskutus + liitos pankkiyhteysohjelmaan.
26.05.2000
Perustietomääritys, tyhjätäänkö laskun toimituspvm uudessa laskussa.
Perustietomääritys, laskun oletuspvm edellisen laskun pvm.
Hinnaston talletus halutusta ryhmästä tekstitiedostoksi, yhteystiedoilla+mainosteksteillä.
Tuotehaun näyttö valittavaksi (nimike + tuotekoodi / tuotekoodi + nimike).
16.05.2000
Pankkitilin valinnan poisto
25.04.2000
HTML-Export halutuista kontakteista.
Hinnasto exportin mainostekstit perustietoihin
Laskun loppusumma näkymään myös euroina markkamääräisissä laskuissa.
03.04.2000
Tulosta osoitteenmuutoskortti halutuista kontakteista.
23.03.2000
Uusi laskuntekolomake kuljetusyrityksille, rivi-infolla.
08.03.2000
Laskurivistä tuotteeksi, valittavissa myös tuoteryhmä.
Asiakasryhmän sisältö osoitteineen haluttuun järjestykseen raportti. ns. "Ajolista" Kuljetusliikkeille.
07.02.2000
Laskuttamattomista raportti.
03.01.2000
Yritykselle valinnaiseksi toinen logotiedosto, esim. laskuihin.
Yheyshenkilökortisto, henkilö valittavaksi tarjouksiin.
27.10.1999
Palkanmaksun Ay-maksuihin uusi raportti.
Myyntireskontraan raportti suoritukset aikaväliltä.
Kustannuspaikka summineen raportti myös vaakatulosteena, lisätty tuotenimet.
14.10.1999
Tuotetietoihin lisätty, omavalmiste, alihankinta, toimittajan- nimike ja tuotekoodi.
Tarjouslaskentaan lisätty haku valmiit, kesken, tehty myyntitilaus, tehty ostotilaus.
Myyntitilauksen kopiointi leikepöydälle.
Kustannuspaikat summineen raportti myös vaakatulostuksena, lisätty tuotenimet.
Lisätty sarjanumero kenttä tilaustenkäsittelyyn ja laskutukseen.
13.10.1999
Tarjouslaskentaan lisätty tarjouksiin hyväksy/kesken toiminto.
Tarjouslaskentaan lisätty toimitustapa, ostoviite ja myyntiviite.
04.10.1999
Perustietojen tulostuslomaketta parannettu.
Kaikkiin tuoteikkunoihin lisätty tuotekoodi näkyviin.
31.08.1999
Käteiskuittilomakepohjia lisää kaksi kpl, logollisia. Tulostusrutiinia parannettu.
08.08.1999
Asiakaskohtaisen oletusvaluutan poistomahdollisuus
Kirjoitinvalinta kaksi ja kolme voidaan poistaa perustiedoista.
02.07.1999
Tarjouslaskennassa tarjouksia voidaan laskea millä valuutalla tahansa.
Tarjouslaskennassa tarjouksia voidaan laskea millä valuutalla hyvänsä.
01.07.1999
Saatteisiin lisätty hakutoiminto.
Ostotilauksen numero määritettäväksi, minkä tekee seuraavaksi / mistä aloittaa numeroinnin.
Tuotetietoihin kateraportti + katelaskenta toiminto.
Parannettu palkanmaksun summaraporttia ja tilinauhaa.
Saatteisiin lisätty hakutoiminto.
Ostotilauksen numero määritettäväksi, minkä tekee seuraavaksi / mistä aloittaa numeroinnin.
Tuotetietoihin katelaskenta ja kateraportti.
Parannettu palkanmaksun summaraporttia ja tilinauhaa.
23.06.1999
Palkanmaksuun tulostettava tuntilistapohja.
Palkanmaksuun tulostettava työsopimuspohja.
22.06.1999
Uusi tarjoussisältöraportti
Myyntireskontrasta vapaalla haulla halutun asiakkaan saldotilanne raportti.
Asiakastiedoista kyseisen asiakkaan saldotilanne raportti.
Myyntireskontrasta käsiteltävän asiakkaan saldotilanne raportti.
Asiakkaiden avoin saldo suuruusjärjestyksessä raportti.
09.06.1999
Saapuneita suorituksia voidaan poistaa, eli palauttaa myyntireskontraan.
02.06.1999
Myyntireskontraan pvm joukkosuoritus laskuille.
Mahdollisuus tehdä laskurivistä tuote tuotekortistoon.
Tuotteet tuoteryhmästä/kaikki tuotekuvilla, maisosteksteillä. "Hinnasto"
Tietokantojen huoltoajoa parannettu.
Parannettu projektihallinnan HTML-exporttia.
Laskun kopiointimahdollisuus leikepöydälle. (Laskun lähetys sähköpostina).
Mahdollisuus tyhjätä tuotteen/tuotteiden mainoskuvat.
24.05.1999
Palkansaajan tiedot voidaan siirtää historiaan / historiasta.
17.05.1999
Jos tuotekortisto ei käytössä laskutuksessa, voidaan vapaalle tuotteelle antaa tuotekoodi.
11.05.1999
Käteiskuittien/laskujen/kaikkien tulostus halutulta laskunumeroväliltä.
13.04.1999
Perusmääritys, voidaanko poistaa tuoteryhmä vaikka käytössä.
Tuoteraportti halutuista tuotteista ja/tai tuoteryhmästä.
Raportti -Laskutetut suuruusjärjestyksessä.
Asiakastiedoissa puhelinnumeroa näpäyttämällä voidaan soittaa ko. numeroon.
07.04.1999
Asiakasraportti määriteltävillä otsikoilla, halutulla sisällöllä.
Tuotekorttiston hintojen tarkastelu myös valinnaisella valuutalla.
Tuotekuvamäärityksen poistaminen kuvalta / kuvilta.
Tuoteryhmäraportti, määrätyt tuotteet tuoteryhmästä, kuva, teksti ja hinta.
09.03.1999
Palkat aikaväliltä raporttiin lisätty tunnit.
17.02.1999
Tuotteet tuoteryhmästä raportti II / kaikkien tuoteryhmien tuoteraportit.
Palkkalista kustannuspaikoittain
26.01.1999
Oletusvaluuttan valintamahdollisuus
29.12.1998
Oletusvaluutan symboli asetettavaksi perustietoihin.
Kontaktin puhelinnumeroon soitto kenttää hiirellä napauttamalla.
Inventaarioraportien parannuksia.
Tuotteiden lisäys laskuun tietyllä valuutalla. (esim. euro)
15.12.1998
Perusmääritys voidaanko poistaa asiakas, vaikka käytössä.
Tulosta yrityksen tiedot, osoite, puh, pankit, ly-tunnus yms..
Toimittajatiedot leikepöydälle, nimi, osoite, puhelimet, www, email
Palkanmaksun vuosiraporttiin näkyviin pää-/sivutoimi automaattisesti.
Perusmääritys voidaanko poistaa tuote, vaikka käytössä.
14.12.1998
Lisätty asiakastarratulostukseen maa.
Erikoistarrojen tulostusmäärä valittavaksi.
09.12.1998
Parannettu "myyntitilaukset asiakkaan" raporttia.
Kalenterin päivänäyttöön näkyviin nimipäiväänsä viettäneet.
02.12.1998
Osto- ja myyntitilauksiin tuotehaku
26.11.1998
Vapaamuotoisella tuotetiedolla myyntitilauksen haku.
Vapaamuotoisella tuotetiedolla ostotilauksen haku.
25.11.1998
Pakettikortin tulostus myös asiakastiedoista,jolloin käyttää asiakkaan tietoja
Laskutuksen perusmääritys, lasketaanko myyntireskontra sinne siirryttäessä.
Laskurivistä siirtyminen suoraan tuotetietoihin kyseisen tuotteen kohdalle.
Laskun kopiointimahdollisuus leikepäydälle.
Palkansaajatietoihin, päätoimi/sivutoimi
Toimittajatiedon tulostus
Laskun tietoihin, myyntitilauksen numero.. kenties mahdollisuus siirtyä siihen.
Saatteisiin ? haku
Näytä yrityksen logotiedosto toiminto.
Asiakastietoihin piilonapit numeroiden taakse, kun painaa->kopioi leikepöydälle.
Laskulomakkeelle pikasiirtymisnapit tuotetietoihin.
Työmääräimet tietokanta. Uusi, muutos, poisto, tulostus.
Rahtikirjan tulostukseen parempi valintaikkuna.
Varatut raporttiin lisätty asiakkaan nimi.
20.11.1998
Laskutuksen perusmääritys lasketaanko hyväksyttäessä.
29.10.1998
Valuutat tietokanta.
Lähetteiden tulostusmäärän voi valita tulostettaessa.
28.10.1998
Lomakkeiden valinnan katselussa voidaan lomaketta vierittää.
27.10.1998
Palkkajaksoa voidaan muuttaa, muuttaa myös laskettuihin palkkoihin.
Palkkajakso voidaan poistaa, poistaa myös lasketut palkat.
19.10.1998
Ostotilaus voidaan kopioida leikepöydälle.
23.09.1998
Parannettu reskontran laskutetut-raporttia. Palkkatodistukseen näkyviin työnantaja.
21.09.1998
Palkanmaksun vuosiraporttipohja valinnaiseksi. Uusi vuosiraporttipohja.
16.09.1998
Tarjous voidaan kopioida leikepöydälle.
Asiakashistoria raportti. Asiakkaat käänteisessä syöttöjärjestyksessä.
15.09.1998
Perustietomääritys: Lasketaanko myyntitilaus hyväksyttäessä.
08.09.1998
Tarjousrivistä siirtyminen suoraan tuotetietoihin kyseisen tuotteen kohdalle.
07.09.1998
Ostotilausrivistä siirtyminen suoraan tuotetietoihin kyseisen tuotteen kohdalle.
Asiakastietohistoria haku -viimeiset 15 asiakaskontaktia pikahaku.
Uusi asiakastieto tulostuslomake (tiiviimpi).
Myyntitilauksesta siirtyminen ko.tilauksesta tehtyyn laskuun.
26.08.1998
Myyntitilauksiin näkyviin onko kyseinen tilaus laskutettu.
14.08.1998
Tuotetietoihin tuotteen perustamis- ja muutospäivämäärä.
Myyntitilausrivistä siirtyminen suoraan tuotetietoihin kyseisen tuotteen kohdalle.
Projektihallinnan html-exportille voi syöttää tallennusnimen.
Tuotehinnoitteluun voi lisätä työhintatietoja.
Työhintoihin voidaan tallettaa työn keston oletusarvot h + min.
03.08.1998
Tehty historia-info, mistä näkyy tietoa historiaan ajetuista.
13.07.1998
Windowsin-laskimen käynnistäminen suoraan BillCenistä.
HTML-exporttia parannettu. Tehty myös tilaussivun tekomahdollisuus.
15.06.1998
Tehty lisää kirjekuoritulostuspohjia.
26.05.1998
Tuotelista kaikista tuoteryhmistä eri papereille.
07.05.1998
Kirjekuoritulostus mainoskuvilla.
06.04.1998
Tuotekortiston importit , UTU, BOCH, J&M ja määriteltävissä oleva import.
Raportti suoritetuista tileittäin kuukausittain / koko vuosi
03.04.1998
Asiakaskortistoon, toimituskieltokenttä (RASTI) , ja jos aikoo tehdä laskua sille, niin ilmoittaa, että toimituskiellossa, täytyy voiddiv¨ /div/div /strong Tarjouslaskennassa tarjouksia voidaan laskea mill Asiakastiedoista kyseisen asiakkaan saldotilanne raportti.a ohitt/div/divaa k uite
22.03.1998
Pakettikortin tulostus (ei postin), pakettiin liimattava.
19.03.1998
Tuotemainosraportti3, isolla kuvalla ja mainostekstillä.
Tuotekuvakortti (kuusi tuotetta / A4) tuotekuvat ja mainostekstit+yrityksen logo.
Uusi tarjoustulostuspohja logolla.
07.03.1998
Tuotemainosraportti2, merkki, malli yms. tuoteryhmäkohtaisesti.
22.02.1998
Palkanlaskennan perustietomääritys, käytetäänkö kirjanpitokohdistuksia
Palkanlaskennan perustietomääritys, käytetäänkö kustannuspaikkoja
Lomakevalintaan tuotekortin valitsemismahdollisuus
19.02.1998
Tuotehinnoittelulomake, tuotekortti (mainos)
Tuotekortin lisäys lomakevalintaan.
18.02.1998
Html-exportin lähetys ftp:llä ohjelmasta käsin automaattisesti.
16.02.1998
Palkanlaskennan kirjanpitotilien määritykset.
palkanlaskennan lisien nimet käyttäjän määriteltäviksi.
12.02.1998
Tuotekortti, tuotteen kuva + muita tietoja, esim. mainoksena voi käyttää.
Tuotehinnoittelulomake, tuotteiden hinnoitteluun.
10.02.1998
Rahtikirjan, postipaketin ennakonpidätystodistuksen valinta mahdolliseksi.
Pakettikorttiin lisätty kolliluku - tulostaa kolliluvun määrän kortteja.
Rahtikirjaan tulostuvien tietojen määrää lisätty+uusi rahtikirjapohja.
04.02.1998
Tuotetietoihin lisää rekisteri nro, hankintapaikka, valm.vuosi, sarjanumero, käyttöikä ja kunto.
03.02.1998
Raportti halutulla laskun viitteemmetiedolla aikaväliltä.
02.02.1998
Laskulomake määriteltäviss&¨ asiakaskohtaisesti
Tuloslaskelma- ja tasekortistot ja niistä raportit
Palkanlaskennan perustietoihin oletusarvot päivärahoille ja kilometrikorvauksille.
Myyntireskontraan alennukset raportti, tilimäärityksiin alennukset tilivalinta.
Laskulomake laskuhyväksynnällä.
24.01.1998
Palkkajaksojen käsittely lomake, palkkajaksot raportti
08.12.1997
Kontaktitarrojen tulostus postinumerojärjestyksessä
Laskun haku laskunnumerolla
02.12.1997
Yksittäisestä tuotteesta tuotetarrojen tulostus
Projektihallinnasta, html-export projektista
Tuotteenlisäys laskuun ikkunaan lisätty toimittajan alennus tuotteelle
Laskujen selailuikkunaan lisätty viitteemme, viitteenne ja info
Tuotteiden selailuikkunaan lisätty tuotekoodi
26.10.1997
Myyntitilauksien-tuotteen lisäykseen, perusmääritys+huom.varastosaldosta
WWW / Email - raportti kontakteista
21.10.1997
Yksittäisen asiakkaan lisäys tarratulostukseen asiakasryhmän ulkopuolelta
Myyntitilaukset yhdelle asiakkaalle raportti
20.10.1997
Automaattinen html/txt-export joka xx päivä
Varmuuskopiointihakemiston talletusmahdollisuus
01.10.1997
Asiakastarrojen monivalintatulostus
29.09.1997
Saate-tulosta x -kpl, asiakasryhmiin ? haku
08.09.1997
Poista tuoteryhmä tuotteineen.
vapaamuotoisella tuotetiedolla laskun haku
13.08.1997
Rahtikirjan tulostus.
Perustietojen määritys, kumpi on oletuksena verolliset/verottomat hinnat
Laskukohtainen mainosteksti, oletuksena perustiedoissa oleva.
Erikoispitkä lasku.
Lomakkeiden valinnasta lomakkeen tulostus.
07.08.1997
Tuotemainosteksti syötettävissä, tuotemainos raportti.
Laskun kokonaissummalle annettavissa alennus myös prosentteina.
06.08.1997
Varmuuskopiointi
04.08.1997
Ostoreskontra liitetty BillCen-ohjelmistoon.
Palkanlaskentaohjelmisto liitetty BillCen-ohjelmistoon.
Tarjouspyyntöjen tulostamiset
24.06.1997
Ostotilauksesta siirtyminen tilauksen toimittajatietoihin
Saate-lomake
Laskuja voidaan korjata jälkeenpäin.
Tarjouspyynnöt
13.06.1997
Asiakastietoihin iso9000 määritys
Tarjouslaskennasta siirtyminen tarjouksen asiakkaaseen
Laskujen eräajo (tulostus) laskunumerovälillä
Myyntireskontran avoimet asiakkaittain lisätty asiakkaan puhelin/fax numerot
12.06.1997
Koontilasku pitkästä laskusta
06.06.1997
Myyntireskontran-kakkossivulle kelailunapit
Perustietojen määritys, käytetäänkö laskutuksessa tuotekortistoa
27.05.1997
Projektialavaihe rivikosketusvalikkoon uusi, kopioi poistaen
21.05.1997
Asiakastiedoissa asiakkaan kotimaa.
Asiakastiedoissa ulkomaanlaskujen maksuehto
Ostoreskontra, ostolaskujen syöttö
Tiliöinti brutto-/ nettoperiaatteella
Toimittajatietoihin ISO9000 määritys
Kopioi tarjouksen
Kopioi tuotereseptin
Tarjouksesta ostotilauksen tekeminen
Tarjouksesta myyntitilauksen tekeminen
Tuotteille mahdollista laittaa erilliset katehinnat
Tuotetietoihin lisätty alkuperämaa, tullinimike, paino, materiaali, takuu, huolto-ohje,valmistusohje
Tuotekohtaiset työhintatiedot
Työhintatietoihin verollinen ja veroton hinta
Myyntitilauksesta laskun tekeminen
Myyntireskontran laskutiedot sivulta siirtyminen asiakkaaseen asiakaskortistossa
Perustietoihin määritys, käytetäänkö toimituskieltotarkistusta
Perustietoihin määritys, käytetäänkö pikatulostusta
Perustietoihin määritys, käytetäänkö kirjanpidon pikatulostusta
Perustietoihin määritys, käytetäänkö laskutuksessa penninpyöristystä
Perustietoihin määritys, kysytäänkö ohjelmasta poistuessa seuraavaa käyttäjää
Perustietoihin määritys, siirretäänkö ostotilauksien hinnat tuotekortistoon
Perustietoihin määritys, onko tilaustenkäsittelyssä tuotteen nimen muutos mahdollinen
Perustietoihin määritys, käytetäänkö siirretäänkö tilaus hyväksyttäessä varastosta / varastoon
Varausjärjestelmä
Varaustilanne
12.05.1997
Kopioi tarjous, toiselle henkilölle
08.04.1997
Myyntireskontran-laskutiedot sivulta hyppy asiakkaaseen
04.04.1997
Erikoistarrat-ulkoisella kuvalla, koko arkki
31.07.1996
MarkkinointiStatuksien tekomahdollisuus
Asiakaskohtaisesti voidaan laittaa kalenteriin
Statuksia voidaan laskuttaa, statuksille voidaan määrittää hinta
Status voi olla jatkuva tai tiettyyn aikaan aktivoituva
Voidaan tehdä sarjastatuksia, joilla on alistatuksia
Statuksista saadaan raportit, statustilanne voidaan tarkistaa
Voidaan takastella kuitattuja ja kuittaamattomia statuksia
Päivän statuksista voidaan tulostaa tarrat
30.07.1996
Asiakastarratulostukseen voidaan valita useita asiakasryhmiä
Tuote txt- exporttiin voidaan määrittää oletushakemisto ja -tiedosto
23.07.1996
Tuotteista voidaan tehdä txt- export
Tuoteryhmätietoihin lisätty hintakerroin, hintakerrointa voidaan käyttää txt-exportissa
16.07.1996
Laskuun voidaan laittaa viitteenne
10.07.1996
Postipakettikortin tulostus mahdollisuus
Postiennakkokortin tulostusmahdollisuus
Useiden kirjoittimien valintamahdollisuus
Tilaukset, laskut, tarjoukset ja raportit voidaan faxata suoraan ohjelmasta
HTML-eksporttiin lisätty varastosaldon exportointimahdollisuus
Myyntitilauksen aloitusnumero voidaan määrittää
Kirjanpidon tilikartta voidaan tehdä
Kirjanpidon tiliöinti voidaan tehdä
Myyntitilauksiin yksi hakuehto lisää -> tilausnumerolla
02.07.1996
Kalenteritapahtumia voidaan poistaa ja muuttaa
Erikoistarroja voidaan tehdä tuoteinfon pohjalta
26.06.1996
Puhelinnumeroilla ja Email- osoitetiedoilla voidaan hakea asiakkaita
Postitoimipaikalla voidaan hakea asiakkaita
Tuotetietoihin lisätty takuu kenttä
25.06.1996
Projektin alavaiheita voidaan kopioida muihin projekteihin
23.06.1996
Tuotekoristosta voidaan tehdä html-export, tuoteryhmittäin, tuotteittain
Ilman hintoja / hintoineen, infoteksteineen, tausta- ja logokuvalla
Tuotetietoihin voidaan liittää tuotteen kuva
17.06.1996
Tileille lisätty alv - määritys
Kustannuspaikat voidaan laittaa asiakaskohtaisesti
31.12.1995
Laskun voi hyväksyä ilman tulostusta
Varmuuskopiointi disketeille pakkausohjelmalla
Tarjouslaskenta + työhinnat, + työhintatietojen määritysehto
Myyjä laitettavissa lasku-, myyntitilaus- ja tarjouskohtaisesti
Tarjouskohtaisesti määriteltävissä kate mk / lopullinen tarjoushinta
Osto- ja myyntitilaukset, ostotilauksesta laskun tekoon
Myyntitilauksesta tilausvahvistus
Varastovalvonta, inventaario, raportit
Perustietoihin määriteltävissä oleva firman logo
Uudet lomakkeet myyjä, tilit, kustannuspaikka
Vaateversio
Automaattinen vaateversion laskuformin vaihto
Tuoteryhmät ja tuotteen päätoimittaja
Tuotereseptit
Tietokantojen huoltoajo
Erikoistarrat
Asiakasraportti puhno- järjestyksessä
Version tarkastus ja senmukainen nappien sammutus
Pankkisiirron tulostaminen
Email asiakastietoihin, asiakaskohtaisesti määriteltävissä tulostettavien laskujen määrä
Kello + pvm yläpalkissa, määriteltävissä onko käytössä / pois
Vapaa tuotteen laskenta toimii oikein, vapaalla tuotteella voi olla eriävä alv prosentti
Osto- ja myyntitilaukset raportteihin aikarajaus , haluttu aikaväli
Myyntitilaustekolomakkeella näkyviin rivikohtaiset (kohdistus) tlilinumerot (oma myyntitilaustekolomake,lomake valinnasta valittavaksi, lisää tietok.
Uudet ja vanhat raportit ylävalikkoon, jätetään vanhat mapeista tulevat silti ennnalleen
Ryhmälaskutus, automaattituotteet , asiakasryhmäraportti, kustannuspaikat, tilit, asiakas- ja tuoteryhmät, ryhmäkirjeet asiakkaille / kustannupaik oill
Laskujen selausehtoon lisää: Käteisellä maksetut
31.12.1994
Laajennettu maksuehdon määrittämismahdollisuutta
Tarrat3 - tarratulostus asiakaskohtaisesti (3*12) tarrapohjalle
Asiakkaista voi ottaa nyt osoite- ja puhelinnumeroraportit näytölle / kirjoittimelle
Laskun tekoformin ja lähetteen muutos mahdolliseksi, huoltoasema, kuljetus, jm, vähittäismyymälä
3D-dialogit
Tarrat 2 - tarratulostus asiakaskohtaisesti
Alennuksen laskennan rutiinia parannettu
Lähetteen tulostaminen mahdollista, Laskula, formi missä lähete nappi
Tehty uusi laskupohja stanlasku = ilman laskuttajan tietoja, pankkisiirrolla
Osoite tulostuu standardin mukaisesti
Toimitusosoite mahdollista syöttää laskukohtaisesti
Laskujen selailudialogissa näkyy myös infoa
Sisäänostohinta mahdollista syöttää sisäänostoprosentilla
Luottotappiot tili perustietoihin
Myyntisaamiset tili lisää perustietoihin, siihen ei kohdisteta suorituksia
Liikevaihtovero tekstin muuttaminen arvonlisäveroksi
Laskun tekoformin valinta mahdolliseksi (CTRL +L )
Huomautuslaskun tekstin muutos mahdolliseksi
Laskurivin / tuotteen hinnan voisi syöttää hinnalla (lvv22 tai lvv0 %), mutta kun otetaan raportti avoimet, niin siellä yhteenvetona myyntisaamis et k
Verollinen a - hinta sarake näkyviin laskuun ( leo hautaniemi )
Kello ohjelmaan näkyviin / pois
Uusi parannettu käyttöliittymä
Tietokantojen järjestelmällisyyttä parannettu
Ohjelmakoodia parannettu
Mahdollisuus syöttää laskuun tuotteita, joita ei ole tuotekortistossa
Laskunumerointi voidaan aloittaa halutusta numerosta
Laskun infokenttä näkyy laskuntekolomakkeella ja sen voi katsoa myös toimintanapilla
Kaikkilomakkeet voidaan nyt valita käyttöön eri vaihtoehdoista
Viitteemme kenttään voidaan syöttää vapaamuotoista teksti&¨
Laskun perustietoihin muutos tehdään dialogissa
Tehty help-ohjelmaan
Osasuoritukset näkyvät erillisinä suorituksina ja näistä näkyy kokonaissumma
Lisätty napeilla toimiva ylävalikko
Lisätty laskujen selailuun selausehto
Tehty viivakoodirutiinit ja viivakoodilaskulomake
Tehty eri maiden kieliversioita varten tietokanta
Korjattu viitenumeron laskenta
Lisätty mahdollisuus tehdä käteiskuitti
Lisätty kirjanpitotilien syöttömahdollisuus
Lisätty suorituksen kohdistaminen tiettyyn tiliin
Lisätty kijanpitoraportti
Tehty uusi huomautuslasku
Tehty mahdollisuus lisätä laskuun tai käteiskuittiin vapaamuotoinen mainosteksti
Tehty reskontran selailu toimivaksi
Tehty tulosteiden ohjaus ikkunaan
Parannettu ulkoasua
Korjattu kauneusvirheitä ulkomaanlaskussa
Suurennettu ulkomaanlaskun pankkien tilaa. Lisätty viitenumeroon tarkiste
Kaikkiin formeihin Casamedian numero 02-5721004
Lisätty mahdollisuus tehdä ulkomaanlaskuja
Lisätty laskun tekemisessä asiakas valinta kohtaan mahdollisuus siirtyä syöttämään uutta asiakasta asiakaskortistoon
Muutettu selausnäppäimien sekä muiden sellaisten näppäimien näköä paremmaksi
Pikkuisia muutoksia
Windows pohjainen asennusohjelma käännetty suomeksi
Tuotelista on nyt tuotekoodijärjestyksessä
Tuotekoodilla haku toimii paremmin
Tuotekortistossa näkyy tuotteen ostohinnasta saatava alennusprosentti
Laskutuksen tuotteen lisäys ruudussa näkyy myös oma ale
Laskutuksen tuotteenlisäysruutua isonnettiin, joilloin siihen mahtuu enemmän tietoa
Tuotekortiston tuotekoodiin voi nyt syöttää pidemmän tuotekoodin
Tehty Windows pohjainen asennusohjelma
Laskuttajan perustiedoissa näkyy käytettävä paperityyppi pankin lomake / valkea paperi
Lisätty demo-ominaisuudet samaan ohjelmaan
Lisätty hyvityslaskun tekemisen mahdollisuus muullekin kuin kohdistetuksi tiettyä laskua kohtaan
Tuotekortiston tuotenumero voi nyt antaa vapaasti, eikä ohjelma muodosta sitä enää
Liikevaihtoverollisuus määritys laskuttajan perustiedoissa toimii nyt täysin
Tämä sivu on tehty Casamedia Ky:n BillCen ohjelmistolla.

¨¨

/div17.06.1996

/strong Asiakastietoihin iso9000 m

Asiakkaan sanomaa

Kotisivuistani käy hienosti ilmi oma työni sisustussuunnittelijana. Casamedia toteutti yritykselleni upeat sivut. Innerio / Katariina Rintee
Erinomaista palvelua ja osaamista hyvässä hengessä:-) Markku Joensuu Facebook kommentti.
Kiitos jälleen ammattitaitoisesta ja osaavasta palvelusta. Teija Vanhatalo / Laihdutusslanka.fi / Annajaaxel.fi
Pitkäaikainen asiantuntemus ! Aimo Haapakoski Facebook kommentti.

BillCen - demoversio

Internet palvelut - Tutustu palveluihimme

Ilmainen sivuston analysointi - analysoimme sivustosi ilmaiseksi!

Drupal osaaja

Windows phone sovellukset

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa